Bahçe bakımı nasıl yapılır?

Bahçe Bakımında yapılacak işler nelerdir?

Bahçe bakımında çim biçimi

bahçe bakımıında budama

İyi ve kaliteli bir çim örtüsü elde etmek için çim alanlarında gerçekleştirilecek biçim işleminde biçim zamanı, biçimin sıklığı gibi birçok kriterin göz önüne alınması gereklidir. Çim bitkilerinde çim biçme işlemine başlama zamanı çim alanının kullanım amacına ve türüne göre farklılık gösterir. Fakat çoğu zaman çimin boyu 8-10 cm uzunluğa ulaştığında çim biçme işlemine başlanması gerekmektedir. Bahçe Bakımı Çok uzun bırakılan 10 cm’den fazla olan çimlerin yaşama imkanı pek yoktur. Çim biçme işleminin gerçekleştirilmesi durumunda bitkiler sapa kalkacağından çimin kalitesi bozulur. Bazı durumlarda bitki diplerinde sararmalar meydana gelir. Çim biçme işleminin derinden yapılması, bitkilerin basılmaya, kurağa ve soğuğa karşı mukavemetini düşürür. Çim biçme işlemlerinde çoğunlukla motorlu çim biçme makineleri kullanılır. Bunu yanında büyük çim alanlarında büyük çim biçme motorları, eğimli bölgelerde motorlu sırt tırpanları, duvar ve bitki dipleri için de çim makası kullanılan diğer araçlardır.

Bahçe bakımı nasıl yapılır

Bahçe Genel Temizliği

Kullanım esnasında çevreye atılan çöplerden dolayı temizlik işlerinin de yeşil alan bakımında önemli bir yeri vardır. Bahçelere Bakım Bu temizliği sadece atılan çöpler değil ağaçlardan düşen yapraklar da kapsar. Park, koru, repliasyon alanları, cadde, yol, kavşak ve bağlantı yollarındaki yeşil kuşaklar ve gezi mekanları üzerinde toplanan, oyun ve spor alanları üzerinde biriken yabancı cisimler ile ağaç ve süs bitkilerinde dökülen yaprakların toplanarak çöp toplama araçlarının alabileceği bir yere kadar alandan uzaklaştırılır ve bunlar çöp istasyonlarına ve çöp döküm sahalarına kamyonlar ile götürülür.

Bahçe Bakımında Çapalama

Çapalama: Sulama, insan baskısı gibi sebeplerden dolayı sıkışan toprağın havalandırılması, sulama neticesinde meydana gelen kaymak tabakasının kırılması, bitki dibinde oluşan yabani otların giderilmesi ve üst toprağın kırıntı bir bünyeye kavuşturulması için bitki diplerinin çapalanması gerekmektedir. Bahçe bakımı çapalama. Çapalama işlemi bitkinin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar. Çapalanan bitkilerde su tutma kapasitesini yükseltmek amacıyla bitkilerin dibine çapalama işlemi sırasında çanak açılmasında fayda vardır.

bahçe bakımı yapan firmalar

Bahçe Bakımı Gübreleme

Toprak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ihtima eder. Bu elementlerden özellikle üçü azot, fosfor ve potasyum bazı durumlarda bitkiye yetecek miktarda toprakta bulunmayabilir. Bundan dolayı yapay olarak meydana getirilen yeşillendirme uygulamalarında toprağa gübre verilerek verimin yükseltilmesi gerekmektedir. Gübreler organik ve inorganik gübreler olmak üzere iki gruba ayrılır. Organik gübreler kompost, hayvansal gübre, torftur. İnorganik gübreler ise kimyasal gübrelerdir. Bahçe bakımı organik gübreler toprağın verimini arttırmasının yanına toprağın fiziksel yapısını da düzeltir. Toprağa gübre verme zamanı konusunda tek bir reçete verilmez. Bitkinin türüne ve gübre çeşidine göre gübre verme zamanı ve miktarı değişiklik gösterir. Ancak genel olarak azotlu gübreler geç ilkbahar mevsiminde ya da yaz mevsimi başlangıcında fosforlu ya da potasyumlu gübreler az bir gübre miktarı kullanılıyorsa ekim-dikimden önce ya da birlikte, fazla kullanılıyorsa bir kısmı ekim-dikimde, bir kısmı da bitkini gelişme esnasında baş gübresi olarak verilmelidir. Organik gübreleme fidan dibi çanaklarına gübrenin serilip mevcut toprakla karıştırılması ile yapılır. Gübreleme işleminde kompost kullanılacaksa toprağa karıştırma oranı %15’i geçmemelidir.

Bahçe Bakımında Sulama

bahçe bitkisi budama

Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alınması için bu ihtiyaç duyulan elementlerin sudan erimiş halde bulunmaları gerekmektedir. Bundan dolayı toprakta ihtiyaç duyulan nemin bulunması bitkinin beslenmesi açısından önemlidir. Çoğunlukla insanlar tarafından üretilen ve dikimi veya ekimi gerçekleştirilen bitkilerin büyümeleri ve optimum gelişimini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu suyu çiğ, yağmur gibi tabi yollardan temin edemezler. Bahçe Bakım firmaları Bundan dolayı bitkilerin doğal koşullarla karşılayamadığı su ihtiyacı sulama yoluyla karşılanır. Yeşil alanların bakımı sırasında ağaç, çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek biçim alanları sulaması yapılır. Bunların içerisinde çim sulaması hepsinden çok daha fazla önem arz eder. Sulama işlemine toprak neminin bitki gelişimine yetmediği zamanda başlanmalıdır. Bu da genel olarak İstanbul’un iklim şartlarına göre 15 mayıs – 15 eylül döneminde olur. Çim alanları için bu 15 nisan – 30 ekim dönemi olarak da söylenir. Kurak olan dönemlerde çim alanlarının her gün sulama işlemine tabi tutulması gereklidir. Yeşil alanlar kuyularda ve şehrin şebeke suyundan faydalanılarak yer altına döşenen sabit fıskiyelerle ya da hortumlarla yapılır. Su tesisatı yapılmayan yerlerin sulanması ise tankerler vasıtası ile yapılır.

Bahçe Bitkisi Budama

Budama Genel anlamda budama işlemi ağaç ve ağaççıklarda ilkbahar sürgünleri başlamadan kasım-mart ayları arasında senede bir kez gelişimi kuvvetlendirme ve gençleştirme amacı ile gerçekleştirilir. Form yani şekil budaması, çit budaması, su sürgünleri ve kuru dal budaması ise vejetasyon dönemi içinde yapılabilmektedir. Vejetasyon bikrinin büyüme yaptığı dönem demektir. Çalı budamalarında erken ilkbahar mevsiminde çiçek açanların çiçekleri geçtikten sonra diğer çalı türlerinin ise mart ayının ortalarında budanmasına dikkat edilmelidir.

Bahçe zararlılaı ile mücadele

Zararlılarla mücadele: Süs fidanları, ağaç, çalı, gül, yer örtücü bitkiler, tek yıllık ve çok yıllık çiçekler ve çim alanlarda görülen hertürlü hastalık ve zararlılar karşı gerçekleştirilen kimyasal, biyolojik mücadeledir. Hastalık mücadeleleri gövde, yaprak, dal, çiçek gibi kısımlarda renk değişikliği, kuruma, sararma, pörsüme, delinme, kopma, yapraklarda bükülme, yaprakların kalınlaşması şeklindedir. Zararlılardaki belirtiler ise yukarıda belirtilen septomlar ile birlikte en belirgin özellik zararlının görülmesidir. Zararlılarla mücadele bitki üzerinde zararlı görüldükten sonra yapılmalıdır. Toprak üstü zararlılarına karşı ihtiyaç duyulan ilaçlama sırtta motorsuz kollu pompa, el arabası şeklindeki motorlu pülverizatör veya sırt atomizörü ile gerçekleştirilir. Toprak altı zararlılarına karşı gerçekleştirilen kimyasal mücadelede, hazırlanan ilaçlı yemler toprak yüzeyine serpilir veya alan ilaçlı suyla ıslatılır. Zararlılarla hava sıcaklığına bağlı olarak mayıs-eylül döneminde ilaçlı mücadele yapılır. Hastalıklarla mücadelede, hastalık belirtileri görülmeden koruyucu fungusit uygulanmalıdır. Hastalık görüldüğünde ise hem koruyucu hem de tedavi edici sistemik fungusitler kullanılmalıdır. İlaçlama zamanı külleme, kara leke, pas için bitkilerin sürgün gözleri patlamaya başladıktan sonra hava koşullarına bağlı olarak nisan-eylül ayı sonuna kadar her birinden en fazla üç kere ilaçlama yapılır. Püskürtme yolu ile kimyasal ilaçlama yapılacağı zaman havanın yağmursuz ve rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ilaçlama kesinlikle gerçekleştirilmemelidir.

Bahçe bakım fiyatları bahçenizin durumuna göre fiyat verilmeketdir. Günlük rutin bakım işleri 800 ₺ + KDV den başlamaktadır.

Bahçe Bakımı

Bahçe Bakımları Nasıl Yapılır?

bahçe bakımı

İstanbul’da bahçe bakımı hizmetleri. Bahçe bakımlarınızı düzenli ve periyodik olarak yapmaktayız. Bahçe bakımı, çim bakımı, budama, ilaçlama, zararlılarla mücadele, fidan dikimi, çiçeklendirme, ağaç dikme, gübreleme, yürüyüş yolları yapma vb. Bahçelerde yapacağımız hizmetler şu şekildedir. İstanbul bahçe bakımı, bahçe bakımı yapma, bahçe bakımları, bahçe bakım hizmetleri verilir.

Bahçe Bakım Hizmeti

Bahçe bakımında çim alanı düzenleme; Bahçelerde bulunan çimlerin düzenlenmesi, çimlerin kesilmesi, çimlerde zararlılarla mücadele, çim ekimi veya periyodik olarak bakım hizmeti vermekteyiz.

bahçe bakımı hizmetleri İstanbul

Bahçe bakımında çiçeklendirme; Yeni bahçe yapımında bahçenize göre uygun en iyi çiçek seçimleri, bahçenizde hali hazırda çiçek varsa onların bakımı ve yenilenmesi alanlarında hizmet verilir.

Bahçe bakımı gübreleme; Bahçe bakımında bitkilerin daha verimli ve uzun ömürlü olması için isteğe bağlı olarak veya toprak durumuna bakılarak % 75 hayvansal gübre akrışımı ile bahçeler gübrelenir.

Bahçe bakımı çalı dikme; bahçelerinizde bulunan çalı türlerinin budanması ve bakımı, çalı türlerine uygun çiçek ekimi veya bahçede çalı türü bitki yok ise uygun çalı bitkilerinin dikimi yapılır.

Bahçe bakımı yürüyüş yolu: Hazır olan bahçenizin şekline göre uygun yürüyüş yolları yapılır. Taşlardan veya ahşap uygulamadan yürüyüş yolları çalışması yapılmaktadır.

Bahçe bakımı zararlılarla mücadele; bahçelerde çimlere veya bitkilere, ağaçalra zarar veren bitki ve böcek türlerinin yok edilmesi için duruma göre bahçe ilaçlama yapılmaktadır.

Bahçelerde genel bakım hizmeti; ister periyodik ister bir kerelik bahçelerde eksiklikler kontrol edilerek bahçenin genel bir temizliği yapılmaktadır.

Aylık bahçe bakım takvimi

Aylık bahçe bakımı yapan firmalar

aylık bahçe bakımı

Bahçe, Site alanları, Özel mülk ve kamusal alanlarda aylık bahçe bakımı yapıyoruz. Bahçelerin düzenli bakımı bahçenizi canlı göstermektedir. Bahçelerin herdem yeşil bitkilerin bakımı, çim alanlarının kontrol edilmesi, çim biçimi, mevsimsel budama ve bakım için çözümler sunmaktayız. Çim biçimi ve budama yapma, bitki dikimleri değişik ay ve mevsimlerde yapılmakatdır. Bu mevsimlere ve aylara uygun bakımlar yapılarak bahçeleriniz sürekli canlı tutulmaktadır. Bahçe bakımı yapan ekiplerimiz alanında tecrübeli, bahçe uzmanı ve bahçıvanlardan oluşmaktadır. Gerektiği alanlarda peyzaj mimarı gelerek bahçelerin durumu hakkında genel bir çalışma yapmaktadır. Aylık bahçe bakımı tecrübe ve birikim isten bir iştir. Bizim ekiplerimiz bitkiler alanında bilgili ve tecrübeldir.

Aylık Bahçe Bakımı Nasıl Yapılır?

 1. Ocak Ayı Bahçe Bakımı; Bitkilerin genel bakımı yapılır. Soğuklarda zarar görecek bitkilerin donma tehlkesine kaşı önlemleri alınır, Çimlerin üzeri kapatılabilir. Bazı ağaç türlerinde budama yapılır
 2. Şubat Ayı Bahçe Bakımı; Bitkilerin ağaç türlerinin budama işlemi yapılabilir. Birkilerde çürümüş ve kurmuş dallar ayrılır. Bazı bitki türlerinde dikim yapılır.
 3. Mart Ayı Bahçe Bakımı; Ağaç ve ağaççık dikimi, çiçeklendirme hazırlığı, çim alanlarının genel temizliği yapılır.
 4. Nisan Ayı Bahçe Bakımı; Bazı ağaç türlerinde budama yapılır, Düzenli çim kesimi ve çimlerin bakımı yapılır. Çiçek açan ve açacak olan bitkilerin dipleri havalandırılır.
 5. Mayıs Ayı Bahçe Bakımı; Çim bakımı, çalı türlerini şekillendirme, çiçek açan bitkilerin bakımı, zararlılarla mücadele, bahçe ilaçlama yapılabilir.
 6. Haziran Ayı Bahçe Bakımı; Çimlerin sulama zamanlarına dikkat edilir. Çim uzunluğu 7-8 cm olanda bütün alandaki çimler belirli aralıklarla biçilmelidir.
 7. Temmuz Ayı Bahçe Bakımı; Çimler ve bitkilerin genel bakımı yapılır, Sulamaya dikkat edilir. Genel bahçe temizliği ve bakımı yapılır.
 8. Ağustos Ayı Bahçe Bakımı; Kuruyan çimler varsa çim alanlarında gerekli önlemleri almak gerekir. Bahçeye zarar veren böcekler var ise bahçe ilaçlamacılar tarafından bahçe ilaçlanır.
 9. Eylül Ayı Bahçe Bakımı; Bahçe temizliği yapılır. Çim biçimi düzenli olarak yapılır. Mevsimsel duruma göre yıllık çiçek türlerinden solan çiçeklerin temizliği yapılır.
 10. Ekim Ayı Bahçe Bakımı; Ağaç budama mevsimi başlamıştır. Bahçede bulunan bitki çeşitleri, ağaççık ve ağaç türlerinin budamasına başlanabilir. Meyve ağaçların budaması daha sonra da yapılablir.
 11. Kasım Ayı Bahçe Bakımı; Her çeşit ağaçların budaması yapılır. Çalı türlerinin udaması ve ağaççıkların bakımı yapılır.
 12. Aralık Ayı Bahçe Bakımı; Don olayı mevcur değil ise ağaç budama yapılır. Bahçelerde çimleleirn üzerleri örtülenilir. Soğuklara dayanıklı olmayan bitkiler sarılır.
bahçe bakımı aylık

Bahçe Bakım Firması

Aylık bahçe bakımlarınız Tunahun Peyzaj firması tarafından yapılmaktadır. Firmamız resmidir. Sadece peyzaj alanında hizmet vermekteyiz. Her işten anlamayız. Dadeve bu iş işe ilgili her türlü çzöümleri size sunbmaktayız. Profesyonel bahçe bakımcılarız ile bahçenizde en iyi açlışmaları yapmayı hedeflemekteyiz.

Kış bahçesi yapan firmalar

Kış Bahçesi Tasarımları

Kış bahçesi uygulamaları villa bahçelerine evinizin balkon kısımlarına çatı katı balkonlarına uygulandığı gibi bir çok mekana uygulana bilmektedir. Ayrıca bunların dışında verandalarda kış bahçelerine dönüştürülebilen mekanlardır. Evinizde ferahlık katmak keyifli anlar yaşamak için tercih edebileceğiniz bir yapı türüdür. Firma olarak 15 yıldır sektörün içinde var olmanın vermiş olduğu tecrübe ile kış bahçesi uygulamalarında sizlere hizmet vermekteyiz. Kış bahçesi yapmak istediğinizde uygulamanın yapılacağı yere göre farklı modeller uygulanabilmektedir. Kış bahçesi uygulamaları için ilk önce yerinizde tespit yapılıp beğeninize sunulduktan sonra işlem yapılmaktadır. Kış bahçesi uygulamaları yapmak istediğinizde bizleri arayarak uygun fiyatlara kaliteli işlem yaptırabilirsiniz.

kış bahçesi

Kış Bahçesi Tasarımı

Kış bahçesi uygulamaları yapılacağı yere göre farklı ebatlarda uygulamanın yapılacağı yere en uygun ölçülerde ve istekler doğrultusunda belirlenen modele göre yapılmaktadır. Kış bahçenizi yapmak istediğiniz yer evinizin bahçesi ise alt zemin ilk önce beton dökülerek işleme başlanılmaktadır. Kış bahçesi yapmak istediğiniz yerin durumu uygulamada oldukça önemlidir. Bundan dolayı ilk önce kış bahçesi uygulamasının yapılacağı yerin tespiti ve yere göre model ve malzeme ihtiyacı belirlenerek kış bahçesi yapılmalıdır. Kış bahçelerinizi istekleriniz doğrultusunda cam balkonlarda olduğu gibi komple açılır kapanır ya da sürgülü sistemde yapabildiğimiz gibi belli yerlerin sabit belli yerlerin sürgülü ya da katlamalı sisteme göre yapılması mümkündür.

Villa Kış Bahçesi Yapımı

Kış bahçesi uygulamaları oldukça uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve kış bahçesi yapmak istediğinizde bizimle irtibata geçerek işlem yaptırabilirsiniz. Kış bahçeleri her zaman gün ışığından yaralana bileceğiniz rahatlıkla çiçek yetiştirebileceğiniz ferah iç mekan tasarımlarıdır. Yaz ya da kış ayları fark etmeksizin gün ışığının ve güneşten yararlanmak istediğinizde villa kış bahçeleri ve ev verandalarına çatı katlarına kış bahçesi yaptırabilirsiniz. İstediğiniz modellerde yaptırmak istediğiniz yerin metre karesine göre uygulanması mümkündür. Kış bahçeleri birçok farklı amaca uygun olarak tasarlana bilmektedir.

Kış Bahçesi nedir?

Dışarıda kar yağarken bahar mevsimini yaşamak ve ferah ortamlar oluşturmak için, dinlenme ve çalışma alanları ortaya çıkarmak için kış bahçeleri tercih edilir. Kış bahçesi her mevsimin tersini yaşamak için genel olarak etrafı camla kapatılmış bir dinlenme alanıdır. Kış aylarında bahar havasını yaşamak ve ferah bir ortamda dinlenmek misafir kabul etmek ve çalışmak, eğlenceli bir ortam oluşturmaktır.

Alüminyum Kış Bahçesi Yapımı

Bitki yetiştirmek için ya da yemek odası olarak kullanmakta mümkündür. Kış bahçesi yapımı uygulamalarında tavan üst kısımlarda istekleriniz doğrultusunda camla kaplana bilmektedir. Ayrıca çatı kısmı cam ile yapıldığında veya normal kapama yapıldığında otomatik motorlu sistemler ile açılabilir biçimde de kış bahçeleriniz yapılabilmektedir. İstekleriniz doğrultusunda kış bahçesi yapmak istediğiniz yerin uygunluğu da göz önünde tutularak kış bahçesi uygulamaları yapılabilmektedir. Kış Bahçesi Cam Balkon Kış bahçesi yapmak istediğiniz zaman cam balkonlarda olduğu gibi katlanır sistem ya da sürgülü sistem, belli yerlerin sabit kalması ile birlikte istenilen yerlerin sürgülü ya da katlanır sistem yapılması mümkündür. Detaylı bilgi edine bilmek için bizi arayabilirsiniz. 

Kış Bahçesi Çeşitleri

Kış Bahçesi, Kış Bahçesi Çatı Sistemleri, Villa Kış Bahçesi, Kış bahçesi Malzemeleri, Kış Bahçesi fiyatları İstanbul, Kış Bahçesi şirketi, Sürgülü Kış Bahçesi modelleri, Şömineli kış bahçesi, Balkon kış bahçesi, Kış bahçesi tasarımları, KIŞ BAHÇESİ Fiyatları sahibinden, Kış bahçesi gorselleri, Villa Kış Bahçesi Modelleri, Kış bahçesi Malzemeleri, Ahşap kış Bahçesi

Genel Bahçe Temizliği Yapımı

Bahçe Nasıl Temizlenir?

İstanbul’da bahçe genel temizliği, çapalama, sulama, zararlılarla mücadele, çim bakımı ve çim kesimi, bitkilerin bakım ve budama çalışması yapılmaktadır. Bahçe temizliği için size birinci sınıf hizmet sunmaktayız. İstanbul içinde bütün ilçelerde bahçe bakım ve temizliği hizmetleri sunulur. Tunahun Peyzaj firması olarak deneyimli ekiplerle bahçe temizliği yapmaktayız.

Bahçe Temizlik Hizmeti Kullanım esnasında çevreye atılan çöplerden dolayı temizlik işlerinin de yeşil alan bakımında önemli bir yeri vardır. Bahçe Bakımı temizliği sadece atılan çöpler değil ağaçlardan düşen yapraklar da kapsar. Park, koru, repliasyon alanları, cadde, yol, kavşak ve bağlantı yollarındaki yeşil kuşaklar ve gezi mekanları üzerinde toplanan, oyun ve spor alanları üzerinde biriken yabancı cisimler ile ağaç ve süs bitkilerinde dökülen yaprakların toplanarak çöp toplama araçlarının alabileceği bir yere kadar alandan uzaklaştırılır ve bunlar çöp istasyonlarına ve çöp döküm sahalarına kamyonlar ile götürülür.

Bahçeleri Temizleme Firması

genel bahçe temizliği

Bahçe Çapalama Hizmeti Sulama, insan baskısı gibi sebeplerden dolayı sıkışan toprağın havalandırılması, sulama neticesinde meydana gelen kaymak tabakasının kırılması, bitki dibinde oluşan yabani otların giderilmesi ve üst toprağın kırıntı bir bünyeye kavuşturulması için bitki diplerinin çapalanması gerekmektedir. Bahçe bakımı çapalama. Çapalama işlemi bitkinin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar. Çapalanan bitkilerde su tutma kapasitesini yükseltmek amacıyla bitkilerin dibine çapalama işlemi sırasında çanak açılmasında fayda vardır. Bu hizmetlerin duşında, bahçelere rulo çim serimi, çim bakımı, bitkilerin düzneli budanması ve bakımı çalışmalarımız da mevcuttur.

Bahçeye Bitki Dikimi

Bahçeye Bitki Dikim Hizmetleri

Evinizin bahçesine veya site alanlarına yeni bitki dikimi ve yeşi alan kazandırma hizmetleri sunmaktayız. Bahçe bitkilerini seçerken bahçenizin aldığı güneşe ve ışıga göre istediğiniz türlerde çiçek ve çalı türleri seçilerek dikimi yapılır. Herdem yeşil olan çalı ve ağaç türleri, ağaççıklar seçilerek bahçenize dikimi yapılır. İstediğiniz boylarda bitki dikimi yapılmaktadır. Bahçe bitkisi dikimi. Çalı ve ağaç türlerini ekiplerimiz gelerek dikimini yapmaktadır. Bahçelere profesyonel bitki dikimi uzman bahçıvanlarımız tarafından yapılmaktadır.

bahçeye bitki dikme

Bahçeye hangi bitkiler dikilmelidir?

Bahçenize en uygun bitki türleri herdem yeşil bitki çeşitleridir. Bunlar ağaç, ağaççıki çalı türleridir. Bahçenize bu tür bitkiler dikildiği zaman sürekli görsel bir hava sunar. Bahçe bitkilerinin bu türlerine ağırlık verilmelidir. Bahar aylarından ise bahçenize uygun çeşitli tür ve renklerde çiçekler dikerek harika bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bahçelerinizin dikimi ve bakımı konusunda ihtiyaç duyulursa size destek vermekteyiz. Güzel bahçe tasarımları ve sunumu ile kurumsal çözümler sunarız. Her bahçeye uygun bitki çeşitleri ve türleri bulunmkatadır. Bahçelere en iyi bitki önerileri sunmaktayız.

 1. Ağaçlar
 2. Ağaççıklar
 3. Çatı Türleri
 4. Çiçek Çeşitleri
bahçeye dikilen bitki

Tek yıllık bitkiler; vegetatif ve generatif gelişmelerini bir yıl içinde tamamlayan, tohum oluşturduktan sonra yaşamı sona eren, sonraki yıllarda tohum ile üretilebilen bitkilerdir. Bahçe çiçeklerinin büyük kısmı tek yıllık olup, tohumla üretilir (petunya, camgüzeli, ateş çiçeği)

İki yıllık bitkiler; vegetatif gelişmesini yani yaprak ve sürgün gelişimini 1. yılda tamamlayıp, 2. yılda generatif gelişme (çiçek, meyve, tohum) gösteren, ikinci yıl sonunda yaşamı sona eren, sonraki yıllarda tohumla üretilen bitkilerdir (hüsnüyusuf, gazanya)

Çok yıllık bitkiler; uzun ömürlü olan, vegetasyon dönemi sonunda toprak üstü aksamı kurusa bile bir sonraki vegetasyon dönemi başında kök ya da toprak altı organları ile yeni sürgünler oluşturabilirler. Odunsu bitkilerin otsular gibi toprak üstü aksamı kurumaz; ancak bazıları yaprak döker, bazıları dökmez (kartopu, ortanca)

Sarmaşıkla Bahçe Kemeri Yapma

Sarmaşık Bahçe Kemeri

Sarmaşık bahçe kemeri dikey bahçe kategorsine girmektedir. Bahçe uygulama ve dekorasyon yapımının dikey dikey uygulamasından biride bahçe kemeridir diyebiliriz. Sarmaşıkla yapılan bahçe kemerleri sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerle yapılmaktadır. Çeşitli güller açan bitkiler ile yapmak daha güzel bir görüntü sağlamaktadır.

Sarmaşık bahçe kemeri nasıl yapılır?

Bahçe kemeri oluşturmak için malzeme temininde bahçeniz ile aynı özelliklerde olmasına dikkat etmeniz gerekir. Sarmaşık bahçe kemeri Bahçe kemerlerini ahşap malzemeden, plastik veya tuğladan yapabilirsiniz. Seçeceğiniz bahçe kemeleri çeşitleri diğer bahçelerin dizaynı ile birbirine benzemesindne yarar vardır. Bahçe kemerleri ile diğer bahçeniz bir bütünlük içinde olmalıdır.

sarmaşık bahçe kemeri

Bahçe Kemeri Çeşitleri Nelerdir?

Ahşap Bahçe Kemeri; Zararlılara karşı savunmasızdır. Ahşap bahçe kemerini daha çok ılıman iklim koşullanda tercih ediyoruz. Ahşap kemerlerde de dayanılıklılığı artırmak için kulanıcak ağaç çeşitleri; meşe, çam, sedir ağaçları tercih edilmelidir. Ahşap kemerleri yaptıktan sonra çürümesini önlemek için antiseptik gibi ön işlemlere tabi tutulmalı ve boyanmalıdır. Ayrıca çeşitli dayanılıklılığı artıran bazı boya türleri ile uygun renklerde bıyanmasında büyük yarar vardır.

Metal Bahçe Kemeri; Ahşap bahçe kemerlerine göre çok dayanıklıdır. Bu tür bahçe kemerlerinin ölçüleri ve tasarımı hazırlanarak özel olarak yaptırılır. Ahaşap kemere göre daha fazla tercih edilmelidir. Çünkü ömrü uzundur.

Plastik Bahçe Kemeri; Plastik kemer çeşitleride hazır olarak satın alınır. Belirli ölçülerde alına kemerlerin kullanımı ve kurulumu basittir. Plastik kemerler ahşap kemerler ve metal kemer çeşitlerine göre daha az dayanıklıdır. Tercih edenler mevcuttur. Bitkileri ayak kısımlarına dikerek bahçe kemerinin bitki ile kaplanması sağlanır.

Taş, Tuğla, Beton Bahçe Kemeri; Bu tür kemerle diğer bahçe kemerlerine göre en iyi görünümü sağlamaktadır. tercihlere göre taş bahçe kemeri, tuğla bahçe kemeri, beton bahçe kemeri olarak yaptırılır. Bu bahçe kemerleri özel işçilik isteyen bir uygulamadır. İsteğe bağlı olarak bu tür kemerleride yapmaktayız.

Bahçe Kemerlerinde Hangi Bitkiler Kullanılır?

Bahçe kemerleri yapıldıktan sonra en önemli aşamalardan birde hangi bitkilerin kullanılacağıdır. Bahçe kemerlerinde kullanıcak bitki çeşitleri şunlardır.

 1. Acem Borusu
 2. Amerikan Sarmaşığı
 3. Begonvil (Gelin Duvağı)
 4. Beyaz Çiçekli Sarmaşık
 5. Çan Sarmaşığı
 6. Çarkıfelek Çiçeği
 7. Duvar Sarmaşığı
 8. Hanımeli
 9. Mor Salkım
 10. Orman Atlası
 11. Sarmaşık Gül
İstanbul bahçe temizliği

İstanbul bahçe temizleme

Bahçe temizliği yapıyoruz. Tunahun Peyzaj olarak bahçe bakımı ve temizliği yapılır. Bahçe bakımı ve temizliği yapan bahçıvan ve bahçe düzenleme ekiplerimiz ile size hizmet vermekteyiz. Bahçelerde yabani otla mücadele, zararlılarla mücadele çim bakımı yapılmaktadır. Bahçe bitkilerinin ve ağaçların budama ve bakımıda yapılmaktadır. İstanbul’da size bahçe temizliği için en iyi işçiliği ve çözümü sunuyoruz. İstanbul bahçe temizligi için bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Nasıl bir bahçe temizliği yapılmalı

 1. Çim Bakımı Çim bakımı ve çim hastalıkları ile mücadele. Bahçelerde bulunan çimlerin düzenlenmesi, çimlerin kesilmesi, çimlerde zararlılarla mücadele, çim ekimi veya periyodik olarak bakım hizmeti vermekteyiz. Çimlerde yabani ot temizliği önemlidir.
 2. Ağaçların bakımı Yaprak döken ağaçların temizliği, kurumuş dalların kesilmesi ağaçlarda zararlılar var ise gerekirse ilaçlama yapılması gerekir.
 3. Doğal gübreleme bahçe çapalama yapılır. Bahçe bakımında bitkilerin daha verimli ve uzun ömürlü olması için isteğe bağlı olarak veya toprak durumuna bakılarak % 75 hayvansal gübre karışımı ile bahçeler gübrelenir.
 4. Bahçe çiçekleri bakımı Yıllık çiçeklerin yenilenmesi çiçeklerde solan çiçek ve yaprakların kesilmesi. Bahçe yapımında bahçenize göre uygun en iyi çiçek seçimleri, bahçenizde hali hazırda çiçek varsa onların bakımı ve yenilenmesi alanlarında hizmet

Bahçe Temizliği

Bahçelerinizin sürekli canlı olması için bahçe temizliği ve bakımı yapmaktayız. Periyodik bakım ve bahçe temilziği için bizi arayabilirisniz. Kış sonunda bakımını yapamadığınız bahçelerinizi canlı bir hale getirmekteyiz. Bizi arayın bahçenize bir plan yapalım. En iyi bahçe düzenleme ve bakım işçiliği için sizlere destek olmaktayız. İstanbul’da atıl bahçelerinizi, evinizin önünü veya küçük bir alanın görsel açıdan iyi görülmesi ve değişiklik yapmak için sizlere hizmet vermekteyiz. Villa bahçe düzenleme, site alanları bahçe park düzenleme, okul veya özel mülklerinizin bahçelerine peyzaj uygulaması yapılmaktadır. Bahçe uygulama ve Peyzaj düzenleme için bizi arayabilirsiniz. İstanbul’da bahçe bakımı firması olarak yeni çözümler sunuyoruz. İstanbul Bahçe Temizliği / bahçe bakımı için bizi arayabilirsiniz.

Ağaç diplerinin çapalanması ne zaman yapılır?

Toprakların bitki diplerinin havalandırılması işlemi

Ağaç dipleri havalandırma

Ağaç diplerinin veya bitkilerin toprakla bağlantı kurduğu alanların çapalanması bitki türlerinin sağlıklı ve canlı olmasını sağlar dahi toprağı ve onun bağrındaki canlılarıda hayatta tutar. Peki bitki köklerini havalandırma neden yapılır? Ağaç dipleri havalandırma çok faydalıdır. Ağaç ve diğer ağaçların dahi çalı türlerinin diplerini havalandırma su alımlarını kolaylaştırır bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkiler ve meyve veren ağaçların daha fazla verim alınmasına yarar sağlar.

Meyve bahçesindeki toprağı havalandırma

Toprağı havalandırma Meyve bahçeleri yeni kurulacaksa bahçe topraklarının biraz derin işlenmesi meyvelerin fidanlarının sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Bu yüzden meyve bahçesi toprağını derin işlemeniz gerekir. Böyle bir çalışma yapmanız bitkilerin kış aylarında hasseten don olan havalarda sağlığını korumasına olanak sağlar. Yaz aylarında ise çok sıcak günlerde topraktan yararlanarak kurumanın önüne geçilmiş olur.

Toprak (ağaç dipleri) havalandırma takvimi

Bitki dipleri havalandırma

İyi havalanmayan ve çok su tutan ağır topraklar genellikle soğuk, kumlu ve iyi işlenmiş tınlı topraklar ise sıcaktır. İyi bir toprak işleme ile toprağın havalanma ve nem durumu iyileştirilerek toprak sıcaklığı da düzenlenmiş olur. Toprak sıcaklığı toprak yüzeyinin sıcaklığını da etkilediğinden, özellikle çiçeklenme zamanında hava sıcaklığının düşmesine neden olabilmektedir. Bundan dolayı ilkbahar geç donlarına neden olmamak için bu zamanda toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Ağaç dipleri belleme ne zaman yapılır?

Ağaçların sağlıklı büyüme, korumayı önleme, donmanın önüne geçme gibi sebeplerin önüne geçmek için ağaç dipleri bellenir. (kazılır/ havalandırılır) Ağaç ve bitki çeşitlerine göre değişiklik göstersede bu Mart ve Nisan aylarında yapılır.

Toprak solucanı ile mücadele

Solucanın bitkilere zararı

Bitkilere zarar veren türlerden olan toprak solucanları toprakta açtıkları galerilerle topraktaki mikroorganizmaların birbirlerine karışmasına ve havalanmasına sebep olduklarından dolayı toprak ve bitki için yarar sağlayan canlılardır. Ancak bu işlem sırasında (toprak solucanı) yeni çıkmaya başlayan genç fidelerin kökünü toprak üzerine çıkarttığından dolayı genç fidelerin kurumasına sebep olur. Bazı durumlarda bu durum sonucunda genç fideler kuruyabilmektedir. Bundan dolayı yeniden ekim işlemi yapılması gerekmektedir.

Solucanın bitkilere zararı

Toprak Solucanı ile Nasıl Mücadele Edilir?

Toprak solucanına engel olabilecek doğada bazı avcı grubundan canlılar bulunmaktadır. Yılan, kuş, kertenkele gibi.  Evinizde bulunan salon bitkileriniz için toprak solucanının kolay bir mücadele yöntemi bulunmaktadır.

Saksıda bulunan toprak solucanı ile mücadele

Saksılarınızda bulunan toprak solucanları ile mücadele etmek için yapmanız gereken işlem bir kap su içerisine tütün yerleştirdikten sonra ve tütünde bulunan nikotin suya karıştıktan sonra saksının içine dökün. Nikotin solucanları için oldukça tehlikeli bir zehir türüdür. Bu işlem yapıtlıktan sonra solucanlardan kurtulmuş olursunuz. Bu uygulayacağınız işlem yeterli gelmezse farklı kimyasal ilaçlara ile 2-3 kez uygulama yaparak bitki topraklarınızda bulunan solucanlardan kurtulabilirsiniz.