Taş Duvar Yapımı

Taş Duvar

Bahçe taş duvarlar, villa bahçesi duvarlar, yol kenarı taş duvarları, bahçe taş duvarlar, villa taş bahçe duvarları, bina dışı taş duvar örme, bina içine taş döşeme vesaire bütün alanlarda sizlere en iyi hizmetleri sunmaktayız. Taş duvar yapımı Taş; tuğla, ahşap, demir, kireç gibi malzemeler ile birlikte, tarihi kârgir yapıları oluşturan geleneksel yapı malzemelerinin başında gelir. doğrudan yapı taşı olarak, başka bir ifadeyle taşıyıcılık işlevi verilerek yapıda kullanılabilir. Bir binanın, villanın duvarları tamamen taştan yapılabilir. Taş, herhangi bir malzemenin üzerini kaplama elemanı olarak yapıda kullanılabilir.

Taş Nasıl Kullanılır?

Taşlar dört şekilde mimari ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır. A- Taşıyıcı olarak, B- Kaplama olarak, C- Süsleme olarak, D- Agrega olarak. (Taş, çeşitli büyüklüklerde kırılıp elenerek ya da toz haline getirilerek, harç veya sıva karışımlarında agrega olarak kullanılabilir)

Taş duvar yapan firmalar Tunahun bahçe ve yollara taş duvar yapma işlerinizi birinci sınıf bir işçilik ve deneyimli ekipleri ile yapmaktadır. Taş duvar yapan firma, Taş duvar alanında kendini yetiştirmiş, profesyonel ekip ile taş duvar örme işleriniz için bizi arayabilirsiniz. Taş duvar uygulama ve yapımı işlerinizi Tunahun olarak yapmaktayız. İşinde deneyimli Taş Duvar ustaları ile duvar yapma işleriniz yapılmaktadır. Taş duvar bahçesi, villa içlerine duvar uygulama, yol kenarlarına taş duvar işlerinizi yapmaktayız.

Taş Duvar Temeli Nasıl Yapılır?

Temel, yapının duvarlar, ayaklar ve sütunlar aracılığıyla kendisine iletilen yüklerini zemine aktaran bölümüdür. Söz konusu yüklerin en sağlam ve güvenli şekilde zemine aktarılması, Taş Duvar yapının inşa edileceği alanda sağlam zemine ulaşacak kadar derin bir kazı yapılması ile sağlanır. Temeller, “sürekli” duvarlar şeklinde olabileceği gibi; “tekil (münferit)” ayaklar şeklinde de inşa edilmiş olabilirler.

Taş Duvar Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Taşın, istenen kalitede (fiziksel ve mekanik özelliklere sahip) ve boyutlarda temin edilmesi sağlanmalıdır. Taşın kalitesini ve özelliklerini belirten bir Analiz Raporu talep edilmeli. Taşlar, duvar yapım tekniğinin gerektirdiği derecede, “geleneksel taşçı el aletleri ile” işlenmeli ve şekillendirilmelidir. Duvar yapım tekniğinde temel ilke; taş veya tuğlaların şaşırtmalı olarak birbiri üzerine bindirilerek örülmesidir. Taş Duvarı Yapanlar Köşeye yerleştirilen taş, bir sırada enine kullanılıyorsa üstündeki sırada boyuna kullanılmalıdır. Duvar yapımında önemli bir başka ilke ise, belirli aralıklarla bazı taşların duvar kalınlığı boyunca yüzeye dik olarak kullanılmasıdır, Böylece, duvarın iki yönde sağlamlığı artırılmış ve ön ile arka kısımlarının birbirinden ayrı hareket etmesi engellenmiş olur. İdeali, birkaç sırada bir duvar kalınlığı boyunca uzanan, tek parça bir elemanın yerleştirilmesidir.

taş duvar yapma, taş duvarı ören firmalar

Taş duvar harcının katı kısmını, taş tozu, tuğla tozu, kum, kırmataş, tuğla kırığı, çakıl gibi çeşitli boyutlardaki malzemeler oluşturur; bunların bütününe “agrega” adı verilir. (MEB)

Geleneksel Taş Duvar Yapım Teknikleri

1- Moloz Taş Duvar

Ocaktan çıktığı haliyle kullanılan, işlenmemiş taşa “moloz taş” adı verilir. Taş, yalnızca çıkıntılı ve sivri uçları kabaca düzeltilerek yerine yerleştirilir. Tanımlı bir geometrik şekli ve düzgün yüzeyleri olmadığından; bu taşlarla yapılan duvarların örgüleri de düzenli bir görünüme sahip değildir. Moloz taş duvar yapımında, çeşitli cins ve büyüklüklerde doğal taşlar bir arada kullanılabilmektedir.

2- Kaba Yonu Taş Duvar

Alın ve yan yüzeyleri çekiçle düzeltilerek kabaca işlenmiş olan taşa “kaba yonu taş” adı verilir. Moloz taş duvardan farklı olarak, yatay taş sıralarını gözle takip edebilmek mümkündür. Düzenli bir örgüye sahip olabileceği gibi, taşların büyüklükleri ve derz aralıkları değişken de olabilir. Taş duvar ustaları İstanbul

3- İnce Yonu Taş Duvar

Alın ve yan yüzleri düzeltilerek ince yonu şeklinde hazırlanan taşlarla yapılan duvar örgüsüdür. Kaba yonu taş duvar gibi, yatay taş sıraları açıkça görülür. Taşların büyüklükleri değişken olabilir. Yan yüzleri daha fazla düzeltilmiş olduğu için, taşlar daha köşeli ve derz aralıkları daha düzenli bir görünüme sahiptir.

4- Kesme Taş Duvar

Tüm yüzeyleri ince yonu tekniğiyle işlenmiş, düzgün prizmatik şekle sahip olan yapı taşına “kesme taş” denir. Düzgün bloklar halinde kesilerek hazırlanan taşların, derzli veya derzsiz olarak bir araya getirilmesiyle duvar örülür

5- Almaşık Duvar

Çeşitli kârgir yapı malzemelerinin (çeşitli cins ve renklerde taşlar, tuğlalar, vb.) birlikte kullanıldığı duvar yapım tekniğidir. En yaygın olarak görülenler, iki renkli taş ya da taş-tuğla almaşık duvar yapım tekniğidir.

Taş Duvarların Mimari Özellikleri

Yapılarda mekanların sınırlarını oluşturan düşey bölme öğelerine “duvar” denir. Tarihi kârgir yapılarda duvarlar, bölme işlevine ek olarak taşıyıcı işlevleri de olan yapı elemanlarıdır. Kârgir yapıların taşıyıcı beden duvarları, taş, tuğla veya bunların birlikte kullanılmasıyla oluşturulur. Çeşitli malzeme ve teknikler kullanılarak bir araya getirilen taş ve tuğlalarla örülen duvarların kalınlığı, yapının büyüklüğüne ve önemine göre bazen birkaç metreye kadar çıkabilir. Bazı kârgir yapı örneklerinde, daha hafif olması istenen üst katlar ile iç duvarlarda ahşap karkas sistemin de kullanıldığı görülebilir. Taş, tuğla gibi elemanların yan yana ve üst üste örülmesiyle duvarlar inşa edilir. Geleneksel taş duvar yapımında, çeşitli derecelerde ve tekniklerle işlenmiş taşlar kullanılabilir.

Taş Duvar Merdiven Yapımı

Merdiven yapımında taş, temel olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Basamaklar, tek parça halinde blok taştan kesilerek hazırlanabilir. Tarihi yapıların girişlerinde, eşiklerde, minarelerdeki ve iç mekanlardaki merdivenlerde taş basamaklara sıkça rastlanır. Taş, kaplama malzemesi olarak da merdivende kullanılabilir. Taş duvar ile merdiven yapma Özellikle 20.yy yapılarında, erken dönem betonarme ile oluşturulan merdivenler, daha sonra çeşitli kalınlıklarda taş levhalar ile kaplanarak tamamlanmışlardır. Merdivenin çıkış yönüne, mekanın büyüklüğüne, şekline ve sahanlığın yerine göre, merdivenler de çok çeşitli tiplerde inşa edilebilirler.

Granit Küp Taş Döşeme

Taş döşeme nasıl yapılır?

Taş döşeme nasıl ve nerelere yapılır? Granit taş döşeme işinin peyzajla ilgisi taş döşemede işçiliğin önemi, granit taş nerelere ve neden döşenmelidir gibi sorulara cevap vereceğiz. Granit Küp Taş döşeme bir meslek dalıdır. Taş döşeme işçisi kendi alanında bir sanatkardır. O bir alana taşın nasıl döşenecegini ve hangi taşın döşenmesi gerektiğini bilir. Taş döşeme işini gerçek usta ve meslek erbabı kişiler yapmalıdır.

Küp taş döşeme uygulama alanları

Caddelere küp taş döşeme, Yollara küp taş döşeme, kaldırımlara granit taş döşeme, parklara granit taş döşeme, bahçelere küp taş döşeme, otoparklara granit taş döşeme, yaya yollarına taş döşeme, endüstriyel sahalara taş döşeme vb. alanlarda Tunahun Peyzaj firması olarak granit küp taş döşeme alanında sizlere kurumsal hizmetler sunuyoruz. Alanında uzman küp taş ustaları ile size hizmet veriyoruz. Fiyatlandırma ve daha fazla bilgi için bizi arayabilirsiniz.

taş döşeme

Taş Döşeme Nedir?

Yer düzlemi, kuşatma ve örtü (Çatı) mekanı oluşturan üç temel öğedir. Yer düzlemi mekan içerisinde kendisinden beklenilen işlev nedeniyle değişik malzemeleri ile kaplanarak biçimlendirilir. Bu şekilde kaplanmış ve biçimlendirilmiş yer düzlemi döşeme olarak tanımlanır. Döşeme üzerindeki yüklerin zemine iletilmesini sağlamaktadır. Döşenmiş yüzeyler mekanın oluşumunda en temel peyzaj elemanlarıdır. Döşemeyi oluşturan malzemenin ve donanımların belirlenmesinde çok fazla etken belirleyici olmaktadır. Döşenmiş yüzeylere farklı işlevlerin kazandırılması kullanılan döşeme malzemelerinin biçimi, rengi, dokusu ile malzemenin kalınlığı, döşemeyi oluşturan donanımlar ile olmaktadır. Kaynak (1)

Granit küp taş döşeme hizmetini işinin ehli kalifiye ekiplerimiz yapmaktadır. Taş döşeme işleriniz için fiyatlandırma taleplerini yerinize gelip baktıktan sonra size ücreti veriyoruz. Granit küp taş döşeme işlerinize kurumsal çözümler.

Doğal Yapı Taşları Çeşitleri Nelerdir?

 1. Bazalt : İnce taneli, yoğun, sert, dayanıklı ve koyu renkli (siyah) bir magmatik kayaç olan bazalt gabro grubunun volkanik türüdür. Homejen yapısı nedeniyle düzgün kırılma yüzeyleri vermesi açısından yapıtaşları konusunda özellikle yaya ve yolların döşenmesinde zartaşı olarak üretimi açısından aranan bir kayaçtır. En önemli özelliklerinden biri arazide altıgen prizmalar şeklinde ve sütunlar halinde meydana gelmiş olmasıdır.
 2. Granit : Magmatik kökenli olan granit iri taneliden ince taneli feldspar ve kuvars mineralleri içeren sert bir kayaçtır. Feldspar rengine bağlı olarak değişik renkler alabilmektedir. Mineraller çok büyük olursa pegmatit, çok ince taneli olursa aplit olarak adlandırılır. Yapıtaşı olarak granitlerde orta ve özellikle ince mineral taneli olmasına ilaveten düzgün kırılabilme özelliği aranmaktadır. Yörelere göre farklı özelikler veren granitlerin özellikle gri renkli, ince mineral taneli olanları parke taşı imalatında kullanılmaktadır. İri mineral taneli ve farklı renkli granitler daha çok mermer gibi parlatılarak plakalar şeklinde kullanılmaktadır.
 3. Andezit : Volkanik kökenli olan andezit kayaçları renk, doku ve sertlik açısından uygun olan bazı türlerinden parke taşı, döşeme taşı, kaplama taşı ve yapılarda değişik amaçlı olarak mimari tasarımlarda ve tarihi yapılarda kullanılmaktadır. Su emmeyen, suda dağılmayan özelliği, sıkı dokulu ve koyu kırmızı renkli olmasının yanı sıra kırıldığında ve disk kesicilerle kesildiğinde düzgün yüzey veren andezitler, aranan özellikleridir.
 4. Kumtaşı : Kumtaşı silisli veya kum taneciklerinin çökelmesi ve bunların çimentolanması ile oluşmuş sert bir kayaçtır. Özellikle ince taneli ve gri renkli olan ve silisce zengin tabakalı kumtaşları parke taşı olarak tercih edilmektedir. Türkiye’deki üretimi küçük ölçekte olup iç piyasaya yöneliktir.
 5. Kireçtaşı: Krem veya beyaza yakın renklerdeki kireçtaşlarından hem doğal parke taşı hemde diğer amaçlı yapı taşları üretilmektedir. Parke taşı olarak yurtdışına küçük miktarlarda ihraç edilmektedir.
 6. Tüfler : Volkanik küllerin konsolide bir hale gelmesiyle oluşmaktadır. Özellikle volkaniklere bağlı riyolit – dasit türü tüfit kayaçlar ilgi görmektedir. Bünyelerinde serbest olarak kuvars mineralleri bulunabilir. Tüfler sedimanter kayaçlar gibi tabakalanma gösterebilmektedir. Doğal olarak değişik renkteki özellikle beyaz, pembe, sarı-kırmızı desenli ve yeşil renklerin hakim olduğu tüfler üretilmektedir. Kayağan taşı (Kayraktaşı, slate, arduvaz) : Metamorfik bir kayaç olan kayağan taşı, çamurtaşları, silttaşları, şeyller ve volkanik küllerin farklı kompozisyonlarını içerir. Metamorfizma nedeniyle oluşan klivaj yapıları, bu taşların doğal olarak plaka halinde ayrılmasına sebep olur. Çok farklı mineral ve kompozisyonları nedeniyle, değişik renkler ve desenler verebilmektedir. İhraç potansiyeli yüksek olan kayağan taşı çatı kaplamalarında, döşemelerde ve dış kaplamalar ile birlikte peyzaj mimari amaçlı olarak kullanılmaktadır.
 7. Diabaz : Sert bir kayaç olan diabaz hem mermer hem de yapıtaşı olarak işlem görmektedir. Ülkemizin değişik yörelerin de diabaz oluşumları (Tokat, Adana, Antalya) bilinmesine rağmen sadece sınırlı oranda Gemlik’ te üretim bulunmaktadır. Kaynak (2)

taş duvar ustası İstanbul

İstanbul’da taş duvar işçiliği

taş duvar ustası istanbul

Kara taş duvarı, bina duvarları, istinat duvarları, taş villa vb işleriniz için size profesyonel bir ekiple hizmet vermekteyiz. Taş duvarı ustalarımız ile size en güzel işçiliği sunuyoruz. Duvar yapımında tecrübeli birikimli ekipler ile taş duvar işçiliği alanında hizmet sunulmakatdır. Taş duvar işçiliği alanında İstanbul’da sizlere Tunahun Peyzaj firması olarak hizmet vermekteyiz. Her projenin altından kalkabilecek taş duvar ustaları ile bütün isteklerine cevap verecek birkim ve alt yapıya sahibiz. Taş duvar yapımları ile ilgili sizlere bütün hizmetleri sunmaktayız. İstanbul içi taş duvar hizmeti.

Villa taş duvar ustası

Villa taş duvarı ustası, bahçe taş duvar ustası, karataş duvarı ustası vb taş duvar ustalığı alanında birkimli, yıllarını bu işlere vermiş duvar ustalarımız ile sizlere kalıcı ve kurumsal hizmetler sunmaktayız. Yeni taş duvar villa yapımı, villa çevresine duvar yapımı alanında hizmet verilir. İstanbul’da duvar ustası arıyorsanız sizlere en yi desteği sağlamaktayız.

Trabzon taş duvar ustası

Trabzon’da Taş Duvar Yapımı

Trabzon’da taş duvar işçiliği alanında sizlere hizmet verilmektedir. Karataş duvar yapımı, granit taş işçiliği, arnavut kaldırımı, istinat duvarları alanlarından sizlere en iyi hizmetleri vermekteyiz. Tranzon’da taş duvarı ve yürüyüş yolları kaldırım taşları yapımı gibi işlerinizde sizlere çözümler sunmaktayız. Trabzon’da taş duvar ve kaldırım taşları yapımında size hizmet verebilmekteyiz.

Trabzon’da taş işçiliği hizmetlerimiz

 • Karataş Duvarı Yapımı
 • İstinat Duvarları Yapımı
 • Taş ev Yapımı
 • Kaldırıma Taş Döşeme
 • Arnavut Kaldırımı Taş Döşeme
 • Granit Taş Döşeme

Trabzon Taş Duvar firması

trabzon taş duvar ustası

Taşın kullanıldığı yapı elemanları arasında en önemlilerinden biri de “duvarlar”dır. Duvarlar, mimari özellikleri, yapım teknikleri ve birleşim detayları bakımından çeşitlilik göstermektedir. Trabzon’da sizlere birinci sınıf bir işçilik ile taş duvar uygulaması sunuyoruz. Tecrübeli taş duvar ustası, Kaldırım taşları elemanları ile size hizmet vermekteyiz. Beyaz Marmara mermeri, en yaygın kullanılan döşeme malzemesidir. Kaplamanın yapıldığı yere ve önemine göre, taşın türü, işlenmişlik derecesi ve boyutları farklılık gösterir. Örneğin, geleneksel olarak korunmuş bir sokakta yöreye özgü küçük levhalar halinde basitçe işlenmiş taş kaplamaya rastlanırken; önemli anıtsal yapılarda büyük boyutlu düzgün işlenmiş bloklar ya da devşirme olarak farklı taş türleriyle oluşturulan renkli ve zengin bir tasarım görülebilir. Trabzon taş duvar yapımı; uzman ekiplerle taş duvar hizmeti verilmektedir.

Arnavut kaldırımı taş döşeme

Kaldırımlara Arnavut Taşı Döşeme

Kaldırımlara, yürüyüş yollarına,bahçe ve parklara arnavut kaldırımı taş döşeme hizmeti vermekteyiz. Arnavut kaldırım taşları döşeme alanında uzman bir ekiple sizlere kurumsal hizmetler sunuyoruz. Arnavut kaldırım taş döşeme işleriniz için bizi arayarak fiyat alabilirsiniz. Tunahun Peyzaj firması olarak sizlere taş döşeme alanında da hizmet vermekteyiz. Özellikle kaldırımlara Arnavut taşı döşeme işlerinde deneyimli, profesyonel ekiplerimiz ile size hizmet vermekteyiz.

arnavut kaldırım taşı

Arnavut kaldırımı taşları döşeme

Taş işçiliği alanında profesyonel ustalar ile yapılacak taş döşeme işlerinizi birinci sınıf bir çalışma ile yapmaktayız. Projelendirme, fiyat alma, bilgi alma hibi hususlarda yardıma ihtiyacınız olursa bizi aramaktan çekinmeyiniz. Ücretsiz keşif yaparak işlerinizi takip etmekte ve fiyatlandırmaktayız. Arnavut taşı granitden yapıldığı için istediğiniz renklerde taş döşeme hizmeti verilir. Site içi ve kaldırımlara veya yürüyüş yollarına güzel bir görüntü sağlanması için farklı renklerde yapılarak güzel görüntüler elde edilmektedir. Dayanıklı ve sağlam bir taşdır. Arnavut kaldırım taşlarının döşenmeside kolaydır. Arnavut taşları granit küp taş kategorsinde olan bir taş çeşididir.

Arnavut taşı (kaldırım taşı) kullanılan alanları

Site alanları, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, kaldırımlar, işyeri önleri vb tercih edilen her uygun alana yapılmaktadır. Kaldırım taş uygulaması için size en iyi fiyat ve işçiliği verebelmekteyiz.

Kaldırım Taşı Çeşitleri Nelerdir?

 1. Akordiyon taşı
 2. Antik dekor taşı
 3. Aşık taşı
 4. Ay taşı
 5. Çim taşı
 6. Dekor taşı
 7. Düz taş
 8. Eliptik taş
 9. Kelebek taşı
 10. Petek taşı altıgen
 11. Sekizgen taş
 12. Yaprak taşı

Bahçe duvarı yapan firmalar

Bahçe duvarı yapan firma

Bahçe duvarlarını uzman bir ekip yapsın istermisiniz? Bahçe duvarlarını sadece duvar ustası olan, birikimli ve tecrübeli bir ekiple yapıyoruz. Site duvarları, villa bahçe duvarı, çit çevirme duvarı vb işlerinizi yapıyoruz… Tunahun firması bahçe duvarı uygulama alanında sizlere hizmet ve çözüm sunmaktadır. Bahçe duvarları yapan bir firmayız. Peyzaj uygulama alanında nitelikli ekipleri ile hizmet sunan firmamız, duvar yapma işlerinizi de büyük bir dikkat ve strateji uygulayarak yapmaktadır.

Bahçe Duvarı Örme

Bahçe duvarları belli standartlarda ve çok çeşitli şekillerde yapılabilmektedir… istediğiniz taş modellerime göre bahçe duvarı yapmaktayız. Duvar ustalarımız size gelerek aklınızdaki duvarın nasıl olduğunu dinleyerek size öneride bulunacak ve fiyatlandırma yapacaktır. Taş duvar yapma işinin erbabı olan yıllarını duvar yaparak deneyim kazanmış kalifiye ekiplerimiz size hizmet verecektir. Taş duvar belli standart bahçe duvarı ölçülerinde olabilir veya sizin istediğiniz standartlarda ve şekilde olabilir. Biz bunların hepsini en iyi şekilde yapmaktayız. Bahçe duvarı yapan şirket arıyorsanız bizden fiyat alabilirsiniz. Ücretsiz fiyatlandırma ve yerinize gelerek karşılıklı görüşme yapılır.

Bahçe duvarı fiyatları

Bahçe duvarı fiyatları 3000 ₺ veya 10000 ₺ gibi farklı fiyatlarda olabilmektedir. Bahçe duvarına bir fiyat alınacaksa biz sizin yapacağınız işe göre fiyatlandırma yaparak bu şekilde bir fiyat sunmaktayız. Yani yapılacak her duvar işi birbiri ile aynı olmayacağı için afaki bir fiyat verilmemektedir. Yapılacak bahçe duvarı özellikleri baz alınarak size bir fiyat teklifi sunuyoruz. İstanbul bahçe duvarı işleriniz için bizi arayabilir, fiyat teklifi talep edebilirsiniz.

Bahçe duvarı çeşitleri
 • Villa bahçe duvarları yapma
 • Tuğla bahçe duvarı yapma
 • Site etrafı bahçe duvarı
 • Ahşap bahçe duvarı yapma
 • Briket bahçe duvarı yapma
 • Taş duvar ile bahçe duvarı yapma
Bahçe Duvar Yapılan İlçeler

İstanbul Anadolu Yakası Bahçe Duvarı Yapımı

 1. Adalar bahçe duvarı yapma
 2. Ataşehir bahçe duvarı yapma
 3. Beykoz bahçe duvarı yapma
 4. Çekmeköy bahçe duvarı yapma
 5. Kadıköy bahçe duvarı yapma
 6. Kartal bahçe duvarı yapma
 7. Maltepe bahçe duvarı yapma
 8. Pendik bahçe duvarı yapma
 9. Sancaktepe bahçe duvarı yapma
 10. Sultanbeyli bahçe duvarı yapma
 11. Şile bahçe duvarı yapma
 12. Tuzla bahçe duvarı yapma
 13. Ümraniye bahçe duvarı yapma
 14. Üsküdar bahçe duvarı yapma

İstanbul Avrupa Yakası Bahçe Duvarı Yapımı

 1. Arnavutköy bahçe duvarı yapma
 2. Avcılar bahçe duvarı yapma
 3. Bağcılar bahçe duvarı yapma
 4. Bahçelievler bahçe duvarı yapma
 5. Bakırköy bahçe duvarı yapma
 6. Başakşehir bahçe duvarı yapma
 7. Bayrampaşa bahçe duvarı yapma
 8. Beşiktaş bahçe duvarı yapma
 9. Beylikdüzü bahçe duvarı yapma
 10. Beyoğlu bahçe duvarı yapma
 11. Büyükçekmece bahçe duvarı yapma
 12. Çatalca bahçe duvarı yapma
 13. Esenler bahçe duvarı yapma
 14. Esenyurt bahçe duvarı yapma
 15. Eyüp bahçe duvarı yapma
 16. Fatih bahçe duvarı yapma
 17. Gaziosmanpaşa bahçe duvarı yapma
 18. Güngören bahçe duvarı yapma
 19. Kağıthane bahçe duvarı yapma
 20. Küçükçekmece bahçe duvarı yapma
 21. Sarıyer bahçe duvarı yapma
 22. Silivri bahçe duvarı yapma
 23. Sultangazi bahçe duvarı yapma
 24. Şişli bahçe duvarı yapma
 25. Zeytinburnu bahçe duvarı yapma