Ağaç Budama Yöntemleri

Ağaç budama nasıl yapılır, ağaçları ne zaman budanmalıdır, Ağaç budanırken nelere dikkat edilir, hangi ağaçları hangi tarihlerde budamalı. Ağaç budama hakkında bilmeniz gerekenler. Ağaç budama, meyve ağaçları ve meyve vermeyen ağaçlarda farklı olarak uygulanmaktadır. Deneyimli ekipler ile ağaç budama işi için bilgi alabilirsiniz. Ağaç budama teknikleri hakkında bilgiler içeren bir yazıdır. Profesyonel ağaç budama yöntemleri.

ağaç budama istanbul, budama firması

Ağaç budama kaliteli ve yüksek verim alınması için meyve ağaçlarının belli kriterleri uygulayarak budama gerekmektedir. Bitkilerin verimini artırmak için, ağaçların hızlı büyümesi için profesyonel kişiler tarafından budama yapılması gerekmektedir. Ağaç budama neden yapılır ağaçların ve bitkilerin sağlam bir dengede gelişmesi ve büyümesi için, veriminin artırılması için, hastalık ve zararlılar ile mücadele için, karbon asimilasyonunu artırmak için, ürünlerin verimliliğini artırmak için ağaç budama işleminin yapılması zamanında gerekmektedir.

Ağacı Nasıl Budayalım

Ağaç budama yapan insanlar Ağaç budama da uzman bilir kişi tarafından yapılmalıdır. Ağaç budayacak kişi bitkilerin fizyolojik bilgisine sahip olacak, anatomik yapılarını bilecek; bu kriterlere haiz olan kişiler ağaç budama yapabilirler.

Ağaç Budamanın Önemi
Dünya’da tarımsal faaliyetlerin tarihçesi çok eski zamanlara dayanmakta, insanoğlunun temel ihtiyacı olması sebebiyle popülerliğini muhafaza etmektedir. Gittikçe artan dünya nüfusu ve üretim alanlarının kısıtlı olması sebebiyle ihtiyaçlar arttıkça bilim adamları birim alandan daha fazla ürün alabilmenin yollarını aramışlardır. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılması
zorunludur.

Meyve veren ağaçların budanması

Meyvecilik alanında son yıllarda kaydedilen gelişmeler ümit vericidir. Ancak yeni üretim tekniklerini kabul etme yanında bu tekniklerin gerektirdiği kültürel işlemleri de kabul etmek ve uygulamak çok önemlidir. Ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlayan modern bahçeler meyveciliğimiz açısından olumlu gelişmeler olmaktadır. Kültürel işlemlerin uygulanması açısından modern bahçeler büyük kolaylıklar sağlamakta ancak bu bahçeler klasik bahçelere göre daha çok özen istemektedirler. Bu noktada özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye
gelmektedir. Gerek klasik bahçeler gerekse modern bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye işlemleri ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama; verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanması bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.

Budamanın Amaçları

 1. Meyve ağaçlarını en kısa zamanda ürün vermeye başlatmak ve
  onları uzun süre verim çağında tutmak, yani meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluşturmak ve bunu bir süre korumak.
 2. Gövde üzerinde ana dalları sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek
  meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmalarını
  sağlamak.
 3. Meyve ağaçlarının bakımı, meyvelerin derimini, zararlarla savaş
  ve teknik işlerin uygulanmasını kolaylaştırmak.
 4. Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zararlanmış,
  kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş, yada zayıf olan açılı dalları
  kesmek.
 5. Meyve ağaçlarında karbon asimilasyonunu arttırmak amacıyla,
  ışığın ağaçların iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak
  yüzeylerini artırmak.
 6. Bazı meyve tür ve çeşitlerinde görülen peryodisiteyi önlemek veya
  azaltmak yani bazı meyve ağaçlarının bir yıl bol bir yıl az meyve verimini
  dinlenmelerini düzenleyerek her yıl düzenli meyve verimini sağlamak.
  Meyvelerin kalitelerini iyileştirmek.

Budamanın Faydaları Nelerdir?


1. Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır.
2. Meyve ağaçlarının en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur.
3. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur.
4. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.
5. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınabilir.
6. Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırılabilir.
7. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur.
8. Alet ve ekipmanların çalışabilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur.
9. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır.
10. Bazı meyve türlerinde görülen bir yıl çok bir yıl az veya hiç ürün vermeme durumu azaltılmış olur.
11. Hasat daha kolay yapılır.

Ağaç Budama İstanbul

İstanbul’da ağaç budama işleriniz için bizi arayınız. 7/24 ağaç budama işi için bizi arayabilirsiniz. Profesyonel ağaç budama işleri yapılır. Ağaç budama yapan firma olarak size hizmet sunmaktayız.

Bitki budama ağaç ve ağaççıklarda ilkbahar sürgünleri başlamadan Kasım – Mart ayları arasında yılda 1 (bir) kez yapılan bakım ve gençleştirme budamalarıdır.

Yapraklı türlerde ağaç budama zamanı

Yapraklı türlerde budama işlemlerinde ağaçların yapraklanma ve çiçeklenme zamanlarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Yapraklanmadan önce çiçek açan türlerde ağaç budama ağaçta çiçeklenme bittikten sonra yaz mevsiminde yapılmalıdır. Bu işlem esnasında kuru olan dallar alınır kalın ve canlı olan yeşil dallara ışık verilmesi sağlanır. Çiçeklerini döken sürgünlerin kısaltma oranı 1/3 olmalıdır. Bu oranda kısaltılacak olan ağaç türlerine örnek olarak şu ağaçlar verilebilir: kızılcık ağacı, defne ağacı, badem ağacı, altın çanağı ağacı, Frenk üzümü ağacı, İspirye ağacı, karayemiş ağacı. Çiçeklerin yıllık genç sürgünler üzerinde oluşan türlerde budama işlemi sonbahar ve kış mevsimlerinde yapılır. Bu budama işleminde dallardaki budama ½’den fazla olur. Buna örnek türler ortanca ağacı, İspirye ağacı, civit ağacı, sinameke ağacı, laden ve gül ağacıdır. Çiçekleri geçmiş yıllara ait sürgünler üzerinde bulunan ağaç türlerinde ağaç budama işlemi birkaç yılda bir kuvvetlice yapılır. Bu işlemde ağaç dalları kısaltılır ve kış mevsiminde ince sürgünler serbest hale gelir.  Bu konuya örnek ağaç türleri şunlardır: erguvan, hanım tuzluğu, alıç, dağ muşmulası, elma, sarı salkım ve Japon ayvası. Çiçekleri yaşlı dalların ucunda açan ağaç türlerinde ağaç budama ile sürgünlerde kısaltma işlemi yapılmaz. Bu ağaç türlerinin dallarında hafif bir gevşetme yapılır. Dalları olgunlaşmayan ve sürgünleri kış mevsiminde kuruyan ağaç türlerinde ağaç budama işlemi toprak ile aynı seviyede yapılır fakat büyüme zamanında çiçek açan ağaç türlerinde karayemiş ağacı, akasya ağacı, iğde ağacı, dişbudak ağacı gibi çiçeklenmenin geçtiği dönemlerin yani geç ilkbaharda kanam özelliği taşıyan akçaağaç, karaağaç, kuş ağacı, kayın ağacı türlerinde ise özsuyu basıncının daha düşük olduğu sonbahar mevsimi dönemlerinde ağaç budama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ginkgo ve meşe ağacı türlerinde ağaç budama işlemi kış mevsimim sonuna kadar yapılabilir. Yaz mevsimi ağaç budaması ancak güçlü büyüyen ve gelişen fidanlarda söz konusudur.

Form budaması, çit budaması, su sürgünleri ve kuru dal budaması ise vejetasyon dönemi içinde yapılabilmektedir. Ancak, güller erken ilkbaharda (Şubat – Mart aylarında) budanmalıdır. Bütün budama işleri uzman işçiler tarafından uygun budama ekipmanı kullanılarak yapılmaktadır.

Ağaç budama çeşitleri

Ağaç budamalar çeşitleri

Form budaması; 
erken ilkbaharda çiçek açan yapraklı ağaççık ve çalılar için çiçekleri geçtikten hemen sonra, diğer bitki türleri için ise vejetasyon dönemi içinde, sağlıklı gelişim ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla; yılda en fazla 4 (dört) kez yapılacaktır.

Ağaç budaması; İstenilen büyüklüğü veya şekli sağlayabilmek için ağacın bütününde yapılır. Yan dallar, Kuru dal ve çam kese böceği arıza olmuş dallar yılda 1 (bir) kez budanır.

Yan dal budaması; Ekim – Mart Döneminde yaprak dökümünden hemen sonra yapılır.

Kuru dal budaması; Ağaçlar yaprağını açtıktan sonra vejetasyon dönemi içinde yapılır.

Çam kese böceği arız olmuş dalların budanması; Kasım-Mart arasındaki dönemde, çam türlerinde oluşan, keseleriyle kendini gösteren çam kese böceğiyle mücadele amacıyla yapılan budama işleminde, budanan böcek arızalı  dallar belirli alanlarda toplanarak yok edilir. Su sürgünü alma; Vejetasyon döneminde (1 Mayıs – 15 Eylül) ağacın yaşama ve gelişmesi amacıyla yapılan sulamalardan dolayı, kök ve gövdede istenmeyen sürgünler meydana gelmektedir. Bu sürgünler bitkinin ihtiyacı olan besinleri alarak, gelişmesini olumsuz yönde etkileyeceğinden kısa sürede alınması gerekir. Yılda 3 (üç) kez uygulanır. 

Çit budaması; Sıralı ve gruplar halinde dikilen ağaç, ağaççık ve çalı türlerinden oluşan bitki gruplarının budama işlemine ‘Çit budaması’ denir. Vejetasyon dönemi içinde yılda 4 (dört) kez budama yapılabilir.

Budama Yapılan Meyve Ağaçları

Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Karayemiş, Kızılcık, İğde, Yemişen, Kuşburnu, Elma, Armut, Ayva, Ünnap, Alıç, Kocayemiş, Muşmula, Ceviz, Badem, Fındık, Antepfıstığı, Kestane, Çamfıstığı, Üzüm, Çilek, Dut, Karadut, Ahududu, Böğürtlen, Frenküzümü, Bektaşiüzümü, Mersin, Gilaboru, Kırmızı dal çileği, Limon, Portakal, Mandarin, Altıntop (Greyfurt), Turunç, Şadok, Laym, Bergamot, Kamkat, Kırmızı limon, Tatlı limon, Nar, Trabzon hurması, İncir, Kivi, Pikan, Artvin hurması, Zeytin, Yeni dünya, Avokado, Fejoa, Hint inciri, Ağaç kavunu, Keçi boynuzu, Mango, Guava, Papaya, Liçi, Anona, Muz, Ananas, Hurma