ağaç budama, ağaç budama istanbul, ağaç budama şirketi

İstanbul Ağaç Budama

Ağaç Budama Yöntemleri, Ağaç budama nasıl yapılır, ağaç hangi mevsimde ve ne zaman budanır, Ağaç budama yapılırken nelere dikkat edilir, hangi ağaçları hangi tarihlerde budama doğru olur. Ağaç budama hakkında bilmeniz gerekenler. Ağaç budama, meyve ağaçları ve meyve vermeyen ağaçlarda farklı olarak uygulanmaktadır. Deneyimli ekipler ile ağaç budama işi için bilgi alabilirsiniz. Ağaç budama teknikleri hakkında bilgiler içeren bir yazıdır. Profesyonel ağaç budama yöntemleri.

ağaç budama istanbul, budama firması

Ağaç budama kaliteli ve yüksek verim alınması için meyve ağaçlarının belli kriterleri uygulayarak budama gerekmektedir. Bitkilerin verimini artırmak için, ağaçların hızlı büyümesi için profesyonel kişiler tarafından budama yapılması gerekmektedir. Ağaç budama neden yapılır ağaçların ve bitkilerin sağlam bir dengede gelişmesi ve büyümesi için, veriminin artırılması için, hastalık ve zararlılar ile mücadele için, karbon asimilasyonunu artırmak için, ürünlerin verimliliğini artırmak için ağaç budama işleminin yapılması zamanında gerekmektedir.

Ağacı Nasıl Budayalım

Ağaç budama yapan insanlar Ağaç budama da uzman bilir kişi tarafından yapılmalıdır. Ağaç budayacak kişi bitkilerin fizyolojik bilgisine sahip olacak, anatomik yapılarını bilecek; bu kriterlere haiz olan kişiler ağaç budama yapabilirler.

İstanbul’da Ağaç Budamanın Önemi
Dünya’da tarımsal faaliyetlerin tarihçesi çok eski zamanlara dayanmakta, insanoğlunun temel ihtiyacı olması sebebiyle popülerliğini muhafaza etmektedir. Gittikçe artan dünya nüfusu ve üretim alanlarının kısıtlı olması sebebiyle ihtiyaçlar arttıkça bilim adamları birim alandan daha fazla ürün alabilmenin yollarını aramışlardır. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılması
zorunludur.

Meyve veren ağaçların budanması

Meyvecilik alanında son yıllarda kaydedilen gelişmeler ümit vericidir. Ancak yeni üretim tekniklerini kabul etme yanında bu tekniklerin gerektirdiği kültürel işlemleri de kabul etmek ve uygulamak çok önemlidir. Ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlayan modern bahçeler meyveciliğimiz açısından olumlu gelişmeler olmaktadır. Kültürel işlemlerin uygulanması açısından modern bahçeler büyük kolaylıklar sağlamakta ancak bu bahçeler klasik bahçelere göre daha çok özen istemektedirler. Bu noktada özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye
gelmektedir. Gerek klasik bahçeler gerekse modern bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye işlemleri ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama; verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanması bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.

Budamanın Amaçları

 1. Meyve ağaçlarını en kısa zamanda ürün vermeye başlatmak ve onları uzun süre verim çağında tutmak, yani meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluşturmak ve bunu bir süre korumak.
 2. Gövde üzerinde ana dalları sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmalarını sağlamak.
 3. Meyve ağaçlarının bakımı, meyvelerin derimini, zararlarla savaş ve teknik işlerin uygulanmasını kolaylaştırmak. Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zararlanmış, kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş, yada zayıf olan açılı dalları kesmek.
 4. Meyve ağaçlarında karbon asimilasyonunu arttırmak amacıyla, ışığın ağaçların iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini artırmak.
 5. Bazı meyve tür ve çeşitlerinde görülen peryodisiteyi önlemek veya azaltmak yani bazı meyve ağaçlarının bir yıl bol bir yıl az meyve verimini dinlenmelerini düzenleyerek her yıl düzenli meyve verimini sağlamak. Meyvelerin kalitelerini iyileştirmek.

Budamanın Faydaları Nelerdir?


1. Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır.
2. Meyve ağaçlarının en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur.
3. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur.
4. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.
5. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınabilir.
6. Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırılabilir.
7. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur.
8. Alet ve ekipmanların çalışabilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur.
9. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır.
10. Bazı meyve türlerinde görülen bir yıl çok bir yıl az veya hiç ürün vermeme durumu azaltılmış olur.
11. Hasat daha kolay yapılır.

Ağaç Budama İstanbul

İstanbul’da ağaç budama işleriniz için bizi arayınız. 7/24 ağaç budama işi için bizi arayabilirsiniz. Profesyonel ağaç budama işleri yapılır. Ağaç budama yapan firma olarak size hizmet sunmaktayız.

Bitki budama ağaç ve ağaççıklarda ilkbahar sürgünleri başlamadan Kasım – Mart ayları arasında yılda 1 (bir) kez yapılan bakım ve gençleştirme budamalarıdır.

Yapraklı türlerde ağaç budama zamanı

Yapraklı türlerde budama işlemlerinde ağaçların yapraklanma ve çiçeklenme zamanlarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Yapraklanmadan önce çiçek açan türlerde ağaç budama ağaçta çiçeklenme bittikten sonra yaz mevsiminde yapılmalıdır. Bu işlem esnasında kuru olan dallar alınır kalın ve canlı olan yeşil dallara ışık verilmesi sağlanır. Çiçeklerini döken sürgünlerin kısaltma oranı 1/3 olmalıdır. Bu oranda kısaltılacak olan ağaç türlerine örnek olarak şu ağaçlar verilebilir: kızılcık ağacı, defne ağacı, badem ağacı, altın çanağı ağacı, Frenk üzümü ağacı, İspirye ağacı, karayemiş ağacı. Çiçeklerin yıllık genç sürgünler üzerinde oluşan türlerde budama işlemi sonbahar ve kış mevsimlerinde yapılır. Bu budama işleminde dallardaki budama ½’den fazla olur. Buna örnek türler ortanca ağacı, İspirye ağacı, civit ağacı, sinameke ağacı, laden ve gül ağacıdır. Çiçekleri geçmiş yıllara ait sürgünler üzerinde bulunan ağaç türlerinde ağaç budama işlemi birkaç yılda bir kuvvetlice yapılır. Bu işlemde ağaç dalları kısaltılır ve kış mevsiminde ince sürgünler serbest hale gelir.  Bu konuya örnek ağaç türleri şunlardır: erguvan, hanım tuzluğu, alıç, dağ muşmulası, elma, sarı salkım ve Japon ayvası. Çiçekleri yaşlı dalların ucunda açan ağaç türlerinde ağaç budama ile sürgünlerde kısaltma işlemi yapılmaz. Bu ağaç türlerinin dallarında hafif bir gevşetme yapılır. Dalları olgunlaşmayan ve sürgünleri kış mevsiminde kuruyan ağaç türlerinde ağaç budama işlemi toprak ile aynı seviyede yapılır fakat büyüme zamanında çiçek açan ağaç türlerinde karayemiş ağacı, akasya ağacı, iğde ağacı, dişbudak ağacı gibi çiçeklenmenin geçtiği dönemlerin yani geç ilkbaharda kanam özelliği taşıyan akçaağaç, karaağaç, kuş ağacı, kayın ağacı türlerinde ise özsuyu basıncının daha düşük olduğu sonbahar mevsimi dönemlerinde ağaç budama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ginkgo ve meşe ağacı türlerinde ağaç budama işlemi kış mevsimim sonuna kadar yapılabilir. Yaz mevsimi ağaç budaması ancak güçlü büyüyen ve gelişen fidanlarda söz konusudur.

Form budaması, çit budaması, su sürgünleri ve kuru dal budaması ise vejetasyon dönemi içinde yapılabilmektedir. Ancak, güller erken ilkbaharda (Şubat – Mart aylarında) budanmalıdır. Bütün budama işleri uzman işçiler tarafından uygun budama ekipmanı kullanılarak yapılmaktadır.

Ağaç budama çeşitleri

Ağaç budamalar çeşitleri

Form budaması; 
erken ilkbaharda çiçek açan yapraklı ağaççık ve çalılar için çiçekleri geçtikten hemen sonra, diğer bitki türleri için ise vejetasyon dönemi içinde, sağlıklı gelişim ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla; yılda en fazla 4 (dört) kez yapılacaktır.

Ağaç budaması; İstenilen büyüklüğü veya şekli sağlayabilmek için ağacın bütününde yapılır. Yan dallar, Kuru dal ve çam kese böceği arıza olmuş dallar yılda 1 (bir) kez budanır.

Yan dal budaması; Ekim – Mart Döneminde yaprak dökümünden hemen sonra yapılır.

Kuru dal budaması; Ağaçlar yaprağını açtıktan sonra vejetasyon dönemi içinde yapılır.

Çam kese böceği arız olmuş dalların budanması; Kasım-Mart arasındaki dönemde, çam türlerinde oluşan, keseleriyle kendini gösteren çam kese böceğiyle mücadele amacıyla yapılan budama işleminde, budanan böcek arızalı  dallar belirli alanlarda toplanarak yok edilir. Su sürgünü alma; Vejetasyon döneminde (1 Mayıs – 15 Eylül) ağacın yaşama ve gelişmesi amacıyla yapılan sulamalardan dolayı, kök ve gövdede istenmeyen sürgünler meydana gelmektedir. Bu sürgünler bitkinin ihtiyacı olan besinleri alarak, gelişmesini olumsuz yönde etkileyeceğinden kısa sürede alınması gerekir. Yılda 3 (üç) kez uygulanır. 

Çit budaması; Sıralı ve gruplar halinde dikilen ağaç, ağaççık ve çalı türlerinden oluşan bitki gruplarının budama işlemine ‘Çit budaması’ denir. Vejetasyon dönemi içinde yılda 4 (dört) kez budama yapılabilir.

Budama Yapılan Meyve Ağaçları

Erik, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Karayemiş, Kızılcık, İğde, Yemişen, Kuşburnu, Elma, Armut, Ayva, Ünnap, Alıç, Kocayemiş, Muşmula, Ceviz, Badem, Fındık, Antepfıstığı, Kestane, Çamfıstığı, Üzüm, Çilek, Dut, Karadut, Ahududu, Böğürtlen, Frenküzümü, Bektaşiüzümü, Mersin, Gilaboru, Kırmızı dal çileği, Limon, Portakal, Mandarin, Altıntop (Greyfurt), Turunç, Şadok, Laym, Bergamot, Kamkat, Kırmızı limon, Tatlı limon, Nar, Trabzon hurması, İncir, Kivi, Pikan, Artvin hurması, Zeytin, Yeni dünya, Avokado, Fejoa, Hint inciri, Ağaç kavunu, Keçi boynuzu, Mango, Guava, Papaya, Liçi, Anona, Muz, Ananas, Hurma

34 thoughts on “İstanbul Ağaç Budama

 1. Hasbal ALİM

  İstanbul’da ağaç budama alanında hizmet veren, deneyimli işini bilen bir ekip ile çalışan bir firmadır. Ağaç budama alanında bütün işleriniz için hizmet alabilirsiniz.

  1. tunahun

   ağaç budama hakkında yorum için teşekkür ederiz.

 2. Arel

  Tekrar limon alabildigim için çok mutluyum . Çok titiz çalışan deneyimli bir ekip. Son derece güvenerek tercih edebilirsiniz.

  1. tunahun

   🙂

 3. Mine

  Elma ağacı nasıl budaniyor

 4. Ecrin

  Bahçeme ağaç diktirmek istiyorum bana acil dönüş yaparmisiniz

  1. tunahun

   bahçeye ağaç dikme ve budama için bizi arayabilirsiniz.

 5. Erkan

  Ağaç budama hangi ayda yapılmalı

 6. Ceyhun

  Biz ağaçlarımızı budattırmak istiyoruz gelip bakabiliyor musunuz

  1. tunahun

   merhaba, ağaç budama için adres verirmisiniz. iletişim kanallarımızdan biz ulaşabilirsiniz

 7. Umut

  İşlerini güvenilir şekilde yapan agaçlara zarar vermeden İşini bilen bir ekip teşekkürler.

  1. tunahun

   ağaç budama hakkında yorum için teşekkürler

 8. Alp

  Limon ağaçları diktirmek istiyorum yardımcı olur musunuz

  1. tunahun

   merhaba
   limon ağacı vamı satınmı almakistiyorsunuz?

 9. Elif

  Kış bahçesi yaptirmayi düşünüyorum yardımcı olurmusunuz

  1. tunahun

   kış bakçesi ve budama için bizi aramanız gerekli.

 10. Duman

  İşinde tecrübeli bir ekip tavsiye ederim

 11. Mustafa

  Çok Teşekkür ederim ilginize hemen çözüm üretmenize başarılar dilerim .

 12. Mustafa

  İstanbul da kalan 3-5 ağaca bari dügün bakalım, şükür ki şu işi bilenlere yaptırabiliyoruz.

  1. tunahun

   🙂

 13. Pakize

  Ceviz buduyor musunuz?

  1. tunahun

   ceviz ağacı budama yapılmaktadır.

 14. kahraman

  ağaç budama hizmetleri ücreti ne kadar

 15. erhan

  ağaç budama işimizi yaptılar. Gayrrettepe bölgesinde hizmetiniz için teşekkür edeyoruz.

 16. Kadir

  İstanbul’da ağaç budama için nasıl fiyat belirliyorsunuz?

 17. Erkut Biyrazoglu

  Kâğıthane ilçesinde ağaç kesme ve budama yapan ekiplerinize teşekkür ediyorum.

 18. Ilhay

  İstanbul’da işyeri önünde bahçede ağaçlar var 7 tane budama yaptırmak istiyoruz.

 19. Hasan Karaman

  İşinizi kaliteli yapıyorsunuz gerçekten ekibiniz sayesinde çevre düzenlemesi yaptık ve memnun kaldık

 20. Kadir

  Budama fiyatı almak istiyorum?

 21. Zeki

  Budama mevsimi geldi mi?

 22. Serkan

  İstanbul’da ağaç budama ne kadar?

 23. salih

  ağaç budama için ne kadar ücret ödenir?

 24. Hasan

  ağaç budama fiyatları ne kadar? 12 ağaç 10, 13 metre arasında

 25. Salim

  ağaç budama hizmeti alabilirsiniz

Leave A Comment