Bahçe bakımı nasıl yapılır?

tunahun 

Bahçe Bakımında yapılacak işler nelerdir?, Bahçe bakımında çim biçimi, İyi ve kaliteli bir çim örtüsü elde etmek için çim alanlarında gerçekleştirilecek biçim işleminde biçim zamanı, biçimin sıklığı gibi birçok kriterin göz önüne alınması gereklidir. Çim bitkilerinde çim biçme işlemine başlama zamanı çim alanının kullanım amacına ve türüne göre farklılık gösterir. Fakat çoğu zaman çimin boyu 8-10 cm uzunluğa ulaştığında çim biçme işlemine başlanması gerekmektedir.

Bahçe Bakımı

Bahçe Bakımı Çok uzun bırakılan 10 cm’den fazla olan çimlerin yaşama imkanı pek yoktur. Çim biçme işleminin gerçekleştirilmesi durumunda bitkiler sapa kalkacağından çimin kalitesi bozulur. Bazı durumlarda bitki diplerinde sararmalar meydana gelir. Çim biçme işleminin derinden yapılması, bitkilerin basılmaya, kurağa ve soğuğa karşı mukavemetini düşürür. Çim biçme işlemlerinde çoğunlukla motorlu çim biçme makineleri kullanılır. Bunu yanında büyük çim alanlarında büyük çim biçme motorları, eğimli bölgelerde motorlu sırt tırpanları, duvar ve bitki dipleri için de çim makası kullanılan diğer araçlardır.

Bahçe bakımı nasıl yapılır

Bahçe Genel Temizliği

Kullanım esnasında çevreye atılan çöplerden dolayı temizlik işlerinin de yeşil alan bakımında önemli bir yeri vardır. Bahçelere Bakım Bu temizliği sadece atılan çöpler değil ağaçlardan düşen yapraklar da kapsar. Park, koru, repliasyon alanları, cadde, yol, kavşak ve bağlantı yollarındaki yeşil kuşaklar ve gezi mekanları üzerinde toplanan, oyun ve spor alanları üzerinde biriken yabancı cisimler ile ağaç ve süs bitkilerinde dökülen yaprakların toplanarak çöp toplama araçlarının alabileceği bir yere kadar alandan uzaklaştırılır ve bunlar çöp istasyonlarına ve çöp döküm sahalarına kamyonlar ile götürülür.

Bahçe Bakımında Çapalama

Çapalama: Sulama, insan baskısı gibi sebeplerden dolayı sıkışan toprağın havalandırılması, sulama neticesinde meydana gelen kaymak tabakasının kırılması, bitki dibinde oluşan yabani otların giderilmesi ve üst toprağın kırıntı bir bünyeye kavuşturulması için bitki diplerinin çapalanması gerekmektedir. Bahçe bakımı çapalama. Çapalama işlemi bitkinin daha sağlıklı ve hızlı büyümesini sağlar. Çapalanan bitkilerde su tutma kapasitesini yükseltmek amacıyla bitkilerin dibine çapalama işlemi sırasında çanak açılmasında fayda vardır.

bahçe bakımı yapan firmalar

Bahçe Bakımı Gübreleme

Toprak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ihtima eder. Bu elementlerden özellikle üçü azot, fosfor ve potasyum bazı durumlarda bitkiye yetecek miktarda toprakta bulunmayabilir. Bundan dolayı yapay olarak meydana getirilen yeşillendirme uygulamalarında toprağa gübre verilerek verimin yükseltilmesi gerekmektedir. Gübreler organik ve inorganik gübreler olmak üzere iki gruba ayrılır. Organik gübreler kompost, hayvansal gübre, torftur. İnorganik gübreler ise kimyasal gübrelerdir. Bahçe bakımı organik gübreler toprağın verimini arttırmasının yanına toprağın fiziksel yapısını da düzeltir. Toprağa gübre verme zamanı konusunda tek bir reçete verilmez. Bitkinin türüne ve gübre çeşidine göre gübre verme zamanı ve miktarı değişiklik gösterir. Ancak genel olarak azotlu gübreler geç ilkbahar mevsiminde ya da yaz mevsimi başlangıcında fosforlu ya da potasyumlu gübreler az bir gübre miktarı kullanılıyorsa ekim-dikimden önce ya da birlikte, fazla kullanılıyorsa bir kısmı ekim-dikimde, bir kısmı da bitkini gelişme esnasında baş gübresi olarak verilmelidir. Organik gübreleme fidan dibi çanaklarına gübrenin serilip mevcut toprakla karıştırılması ile yapılır. Gübreleme işleminde kompost kullanılacaksa toprağa karıştırma oranı %15’i geçmemelidir.

Bahçe Bakımında Sulama

bahçe bitkisi budama

Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alınması için bu ihtiyaç duyulan elementlerin sudan erimiş halde bulunmaları gerekmektedir. Bundan dolayı toprakta ihtiyaç duyulan nemin bulunması bitkinin beslenmesi açısından önemlidir. Çoğunlukla insanlar tarafından üretilen ve dikimi veya ekimi gerçekleştirilen bitkilerin büyümeleri ve optimum gelişimini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu suyu çiğ, yağmur gibi tabi yollardan temin edemezler. Bahçe Bakım firmaları Bundan dolayı bitkilerin doğal koşullarla karşılayamadığı su ihtiyacı sulama yoluyla karşılanır. Yeşil alanların bakımı sırasında ağaç, çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek biçim alanları sulaması yapılır. Bunların içerisinde çim sulaması hepsinden çok daha fazla önem arz eder. Sulama işlemine toprak neminin bitki gelişimine yetmediği zamanda başlanmalıdır. Bu da genel olarak İstanbul’un iklim şartlarına göre 15 mayıs – 15 eylül döneminde olur. Çim alanları için bu 15 nisan – 30 ekim dönemi olarak da söylenir. Kurak olan dönemlerde çim alanlarının her gün sulama işlemine tabi tutulması gereklidir. Yeşil alanlar kuyularda ve şehrin şebeke suyundan faydalanılarak yer altına döşenen sabit fıskiyelerle ya da hortumlarla yapılır. Su tesisatı yapılmayan yerlerin sulanması ise tankerler vasıtası ile yapılır.

Bahçe Bitkisi Budama

Budama Genel anlamda budama işlemi ağaç ve ağaççıklarda ilkbahar sürgünleri başlamadan kasım-mart ayları arasında senede bir kez gelişimi kuvvetlendirme ve gençleştirme amacı ile gerçekleştirilir. Form yani şekil budaması, çit budaması, su sürgünleri ve kuru dal budaması ise vejetasyon dönemi içinde yapılabilmektedir. Vejetasyon bikrinin büyüme yaptığı dönem demektir. Çalı budamalarında erken ilkbahar mevsiminde çiçek açanların çiçekleri geçtikten sonra diğer çalı türlerinin ise mart ayının ortalarında budanmasına dikkat edilmelidir.

Bahçe zararlılaı ile mücadele

Zararlılarla mücadele: Süs fidanları, ağaç, çalı, gül, yer örtücü bitkiler, tek yıllık ve çok yıllık çiçekler ve çim alanlarda görülen hertürlü hastalık ve zararlılar karşı gerçekleştirilen kimyasal, biyolojik mücadeledir. Hastalık mücadeleleri gövde, yaprak, dal, çiçek gibi kısımlarda renk değişikliği, kuruma, sararma, pörsüme, delinme, kopma, yapraklarda bükülme, yaprakların kalınlaşması şeklindedir. Zararlılardaki belirtiler ise yukarıda belirtilen septomlar ile birlikte en belirgin özellik zararlının görülmesidir. Zararlılarla mücadele bitki üzerinde zararlı görüldükten sonra yapılmalıdır. Toprak üstü zararlılarına karşı ihtiyaç duyulan ilaçlama sırtta motorsuz kollu pompa, el arabası şeklindeki motorlu pülverizatör veya sırt atomizörü ile gerçekleştirilir. Toprak altı zararlılarına karşı gerçekleştirilen kimyasal mücadelede, hazırlanan ilaçlı yemler toprak yüzeyine serpilir veya alan ilaçlı suyla ıslatılır. Zararlılarla hava sıcaklığına bağlı olarak mayıs-eylül döneminde ilaçlı mücadele yapılır. Hastalıklarla mücadelede, hastalık belirtileri görülmeden koruyucu fungusit uygulanmalıdır. Hastalık görüldüğünde ise hem koruyucu hem de tedavi edici sistemik fungusitler kullanılmalıdır. İlaçlama zamanı külleme, kara leke, pas için bitkilerin sürgün gözleri patlamaya başladıktan sonra hava koşullarına bağlı olarak nisan-eylül ayı sonuna kadar her birinden en fazla üç kere ilaçlama yapılır. Püskürtme yolu ile kimyasal ilaçlama yapılacağı zaman havanın yağmursuz ve rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ilaçlama kesinlikle gerçekleştirilmemelidir.

Bahçe bakım fiyatları bahçenizin durumuna göre fiyat verilmeketdir. Günlük rutin bakım işleri 800 ₺ + KDV den başlamaktadır.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

1 Comment

  1. Ali

    Bahçe Bakımı için düzenli hizmet verme işlemi varmı sizde?

Leave A Comment