Yazıcı Böceği İle Mücadele

Yazıcı Böcekleri

Yazıcı böceklerin zarar yaptığı bitkiler ve zarar şekilleri şunlardır. Zararlı olduğu başlıca bitkiler elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, bade, fındık ve kestanedir. Yazıcı böceklerin son döneme giren larvaları bitki kabuklarının hemen alt kısmında açmış oldukları sayısız galeriler içinde diyapoz halinde kışlarlar.

yazıcı böcekleri
YAZICI BÖCEĞİ RESMİ

Meyve ağaçlarında gövde yazıcı böcekleri

İlkbahar mevsimindeki larva döneminde sonra erginler nisan ayından itibaren farklı ağaçlara uçarak dağılırlar. Dişileri delik açmaya başlar ve aynı zamanda çiftleşirler. Daha sonra 2-3 cm’ye kadar açtıkları kısa galeriler içine yumurtalarını bırakırlar. İlk galeriye bırakılan yumurtadan çıkan larvalar bu ana galeriye dik açıda ikinci galerileri meydana getirirler. Bakımsız ve zayıf ağaçlara sarıldıkları gibi bunların yine daima zayıf olan dallarını tercih ederler. Bundan dolayı beslenme düzeni bozulan dallar kururlar. Ağaç üzerinde zayıf dal bulamadıkları zaman ise sağlam dallarda bu işlemi gerçekleştirirler. Bu dallar hafif bir rüzgarla hemen kırılırlar. Yazıcı böceklerin saldırdıkları ağaçlar 2-3 sene içerisinde hemen kurur ve ölürler.

Yazıcı Böceklere Kültürel Önlemler

Yazıcı böceklere karşı uygulanacak olan en etkili mücadele yöntemi kültürel mücadeledir. Yazıcı böcekler çoğunlukla çok zayıf olan ağaçları tercihe eden bir zararlı türü olduklarından dolayı zayıf ağaçlarda gerçekleştirilecek olan budama, gübreleme, sulama ve toprak işlemesi işlemi ile ağaçlar kuvvetlendirilerek bu zararlıların bitkilere gelmesi engellenebilir. Budama işleminde çıkan artıklar bahçeden en az 3 km uzaklıktaki bir mesafeye taşınmalıdır. Budama işleminde çıkan artıklar yakacak olarak kullanılacaksa eğer biryere yığılmalı ve bu yığınlara çoğalmak için gelen böcekler ilaçlama işleminde tabi tutularak yok edilmelidir. Mart, haziran ve eylül ayalarında olmak üzere senede 3 kez ağaçlara kurumuş dallar tuzak olarak asılmalı, bu tuzaklarda talaş çıkmaya başlar başlamaz hepsinin toplanıp yakılma sureti ile imha edilmelidir. Ayrıca böcekli dallar kesilme işlemine tabi tutulrak yakılmalı ve yerde de kuru dal bırakılmamalıdır.

Yazcıcı Böcekle Kimyasal Mücadele

İlkbahar mevsiminde nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek olan gözlemler ile ağaçlar üzerinde kurumuş olan dallarda ergin çıkışı görülür görülmez ilk ilaçlama bundan sonra da 15 gün içerisinde ikinci bir ilaçlama gerçekleştirilmelidir. İkinci döle karşı yine aynı şekilde temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecek gözlemler sonucu ergin çıkışları görülür görülmez ilk ilaçlama 10-15 gün sonra ise ikinci ilaçlama olmak üzere dört ilaçlamaya gerek vardır.

Gül bitlerini ilaçla yok etme

Bioteknik Mücadele

Yaprak bitleri ile gerçekleştirilecek olan mücadelede sarı yapışkan tuzaklar çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

Gül biti ialçları

Gül bitleri için ilaçlar

Doğal bir böcek ve kırmızı örümcek ilacıdır. Bu ilaç yaprak bitleri, beyaz sinekler, yaprak galeri sinekleri, thripsler, patates böceği, elma pamuklu biti, kabuklu bitler, unlu bitler, cicadellitler, noctuitler, coleopterler, ağ kurtları, Amerikan beyaz kelebeği, çam kese tırtılı, doğu meyve güvesi, zeytin sineği, kiraz sineği, yaprak bükenler, yaprak galeri güveleri, akarlar gibi 200’den fazla bitki zararlısının mücadelesinde oldukça etkilidir. Dünyanın değişik bölgelerinde yapılan bio-etkinlik çalışmaları neticesinde kontrol altına alınabilen böcek ve kırmızı örümcek sayısı gittikçe artmaktadır.

Gül bitlerinde Biyolojik Mücadele

Yaprak bitleri ile gerçekleştirilecek olan biyolojik mücadele doğal düşmanları ile yapılmaktadır. Uğur böcekleri, nouroptera, diptera, cecidomyiidae, afitlerle beslenirler, eşek arıları yumurtalarını yeni doğmuş afitninflerinin yanına koyar. Çıkan arı larvaları afitlerin ninfleri ile beslenirler.

Gül Bitlerin Kimyasal Mücadele

Gül bitkisinin sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprak biti kolonileri meydana gelmeye başladığı zaman ilaçlama işlemine başlanmalıdır. Yaprak biti ile mücadele için gerçekleştirilerek olan ilaçlama işlemi 20 günde bir tekrarlanmalıdır.

Gül ve Yaprak Bitleri

Güllerde yaprak biti nasıl giderilir?

Gül Yaprak Biti

Gül yaprak biti oldukça yaygın ve birçok çeşidi bulunan bir hastalık türüdür. Bu hastalığın çeşitleri şunlardır. Pamuk yaprak biti, pışbudak yaprak biti, huş yaprak biti, karaağaç yaprak biti, konifer yaprak biti, söğüt yaprak biti, şeftali ve erik yaprak biti, hanımeli yaprak biti, meşe yaprak biti, kartopu yaprak topu, elma yaprak biti.

yaprak gül bitleri

Güllerde bitlerle mücadele yöntemi

Bu hastalıklar gül bitkileri ile beraber birçok bitki türünden beslenebilirler. Bunların zarar şekilleri şunlardır. Afitler sokucu emici ağız yapısı ile hortumunu bitki dokusu içine sokrak bitkinin özsuyunu emerler. Koloniler halinde sürgün tomurcuk, yapraklarda bazen de bitki gövdelerinde de bulunurlar. Yoğun olduğu durumlarda gül tomurcuklarının normal gelişmeleri durur, özsuyu emilen yapraklarda büzüşme, dönme, burkulma durumları meydana gelir.

Gül Bitleri Önleme Teknikleri

Bu zararlar özellikle genç sürgün ve yapraklarda meydana gelir. Bu hastalık bitkinin gelişmesini engeller, meyve ve yapraklar deforme olur, yaprak, gövde ve hasta kökte gallere sebep olur. Birçok afit türü beslendikleri yerlerde yapışkan, tatlı balımsı madde salgılar. Bu madde bitkinin meyve, dal ve yaprakların üzerinde düşer. Daha sonra buralarda kahverengi sisli mantar tabakası meydana getirir. Ayrıca beslenmeleri esnasında virüs ve diğer vektörlerin bitkiye bulaşmasına sebep olurlar. Sinek, karınca ve eşek arısı gibi canlıları cezp eder.

GÜL BİTLERİ ÇEŞİTLERİ

Yaprak Biti Çeşitleri

Pamuk yaprak biti, pışbudak yaprak biti, huş yaprak biti, karaağaç yaprak biti, konifer yaprak biti, söğüt yaprak biti, şeftali ve erik yaprak biti, hanımeli yaprak biti, meşe yaprak biti, kartopu yaprak topu, elma yaprak biti

Gül bitleri için alınacak önlemler

Gül bitkilerinde yaprak bitine karşı alınacak kültürel önlemler gül bitkilerinin yabani otlardan arındırılması, toprak işlemesi, sulama ve gübrelemenin zamanında yapılması çok önemlidir. Fazla azotlu gübreleme işlemlerinden kaçınmak ve basınçlı su ile temas ettirmemek çok önemlidir.

Gül hastalıklarında kimyasal mücadele

Gül hastalığı ve Kimyasal Mücadele

Gül bitkilerinde görülen bu hastalığa karşı uygulanacak ilaçlama işlemi yaprak üst ve alt bölümünü iyice kaplayacak şekilde ayrıca hastalık görülür görülmez serin ve nemli hava koşullarında 7 gün, daha sıcak ve hastalık için elverişli olmayan mevsim koşullarında da 14 gün ara ile yapılabilir. Gül hastalığında ilaçlama Bu hastalıkla mücadele etmek için uygulanacak olan kimyasal mücadele nisan ayından itibaren başlanılmalı ve belirli bir düzen içerisinde 12-15 günde bir ilaçlama işlemi tekrarlanmalıdır.

Gül İlaçlama

Güllerde ilaç uygulama zamanı

Gül bitkileri için en iyi ilaç uygulama zamanı akşama doğru olan zamanlardır. Bazı fungusitler özellikle sıcak ve güneşli havalarda uygulanırsa yeşil aksama fitotoksit etki yapabilir.

Gül dikilirken dikkat edilmesi gerekenler

Gül Dikme Teknikleri Nelerdir?

Gül dikilirken dikkat edilmesi gerekenler

1- Gül bitkisi seçimi yapılacağı esnada mukavemeti yüksek çeşitler tercih edilmelidir.

2- Gül bitkilerinde bu hastalık meydana çıkınca hemen kimyasal ilaçlamaya geçilmesi gerekmektedir ve aynı esnada hastalıklı olan yapraklar toplanarak imha edilmelidir.

3- Sonbahar mevsimi ve kış mevsimi aylarında bütün yapraklar gül bitkisinden uzaklaştırılmalı ayrıca zayıf ve hastalıklı olan sürgünler de budama işlemine tabi tutulup yok edilmelidir.

4- Bitkinin üzerinden alınan gül fidelerinin hastalıklı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmedir.

5- Malçlama işlemi gerçekleştirilerek hastalığın çıkışı azaltılabilir.

6- Gül bitkileri sulanırken tepeden sulama işleminden kaçınılmalı, özellikle gün ortasında yapılmalı, bu sulama işlemi geç saatlerde yapılmamalı, sulama tekniği olarak damlama sulama tekniği tercih edilmelidir.

7- Gül bitkisinin dikimi yapılacak alanı çok iyi bir şekilde drene edilmiş olmalı ayrıca hava akımı olan yerler tercih edilmelidir.

Güllerde Görülen Hastalıklar

Güllerde meydana gelen hastalıklar

Gül bitkilerinde görülen kara leke hastalığının belirtileri şunlardır; gül bitkisini toprak üzerinde bulunan bütün organlarının bu hastalığa yakalanma riski vardır. Bu hastalığın gül bitkilerinde en çok görüldükleri yeri yapraklarıdır. Bu hastalığın en büyük karakteristik özelliği yapraklarda dairesel olarak 2 mm çapında siyah noktalar şeklinde lekeler mevcuttur.

Güllerde Kara Leke Hastalığı

Gül hastalıkları

Gül bitkisi üzerindeki genç olan dallarda da bu hastalık görülebilir. Yaprakların alt ve üst yüzeylerinde ilk başta küçük olarak başlayan lekeler birbiri ile birleşerek zaman içerisinde daha büyük lekeler olarak meydana gelebilirler. Gül bitkilerinin üzerindeki yapraklarda meydana gelen bu lekeler birleşerek düzensiz daha büyük lekeler meydana getirir. Buralarda yapraklar sarı renge döner ve zamanından önce dökülmeye başlarlar. Bazı durumlarda yaprağın tamamı bu lekeler ile kaplanabilir.

Güllerde Kara Leke Hastalığı

Lekeli yapraklardaki sağlam dokuların lekelere komşu olan yerlerinde sararmalar görülür. Yaprak dökülmelerinden önce bazı durumlarda tamamen sararma durumu görülebilir. Gül bitkilerinde görülen bu hastalığın en başlıca özelliklerinden biri yaprakların zamanı gelmeden önce dökülmeleridir. Hastalıklı bitkilerin dalları genellikle çıplak kalır.

Minyatür Güller Nasıl Budanmalıdır?

MİNYATÜR GÜLLERİN BUDANMA İŞLEMİ

Bu gül türleri küçük sade ve sürekli var olan çiçekleri ile birlikte dişli ve güzel olan yaprakları estetik bir görünüm arz eder. Dikensiz ya da az dikenli ilkbahar ve sonbaharda etkileyici çeşitli renkteki güllerdir. Tomurcukları buğday tanesi büyüklüğündedir. Minayatür Gül Budaması, Minyatür güller az bir budama işlemine ihtiyaç duyarlar. Şeklini ve formunu bozan, uzayan ,sıkışıklık meydana getiren uç dalların kısaltılması taç ortasındaki dal ve sürgünlerin seyreltilmesi şeklinde hafif budama işlemleri bu gül çeşitleri için yeterlidir.  Bitkinin dip kısmından gelen sürgünler uzunluğunun yarısından budanırlar. Çiçek geçtikten sonra yeni sürgünler oluşturacak göz üzerinden budanmalıdır. Minyatür gülleri seyreltme budaması ve minyatür gül kırpma budaması işlemleri tijli güller için de geçerlidir.

Gül Budama ve Kesim Teknikleri

Gül Kesimi Teknikleri

Gül bitkilerinde yapılacak olan kesimler bitki gözünün 5-6 mm üzerinden 30-40 derecelik açı ile düzgün bir şekilde tek seferde yapılmalıdır. Kesim işlemi gözün ters yönünde olmalıdır. Ayrıca göz üzerinde 5-6 mm’den büyük olan dal parçaları kesinlikle bırakılmamalıdır. Ayrıca kesimi yapılacağı yerdeki gözün yönüne de dikkat edilmelidir.

Gül Budama ve Kesim Teknikleri

Gül Dalları Nasıl Kesilir? Göz bitkinin orta kısmına doğru bırakılmalıdır. Dışarıya doğru olmamalıdır. Çoğunlukla sürgünün en üst kısmındaki göz uyanarak yeni sürgün oluşturacağı için gözün yönü önemlidir. Kesim yapılacağı sırada makasın kesim yapan ince kısmı aşağıda yani bitki tarafında olacak şekilde tutulmalıdır. Bunun dışında gerçekleştirilecek olan kesim düzgün olmaz. Yüzeyde tırnak kalacağından dolayı yeniden bir kesim yapılarak yüzey düzeltilmelidir.

Solmuş Çiçeklerde Dal Kesimi Solmuş çiçeklerin kesim yapılarak uzaklaştırılması özellikle boylanan gül türlerinde çok önemlidir. Gül dalları budama Çoğunlukla büyük çiçekli çalı türlerindeki solmuş çiçekler üzerinde bulundukları sürgünleri alt kısmında 2-3 yaprak bırakılarak uygun bir gözün üstünden dışa doğru eğik biçimde kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Çiçeklenme döneminde ilk çiçek oluşumlarından itibaren solan çiçekler estetik meyve geliştiren bazı yeni varyeteler hariç tutulursa düzenli olarak budanmalıdır. Dekoratif meyve geliştiren varyetelerin budanma işlemi meyveli sürgünlerin muhafaza edilerek yaşlı olan dalların uzaklaştırılmasını esas alan ferahlandırılmalardan ibarettir.

Sürünücü Güllerde Budama

Sürünücü Güller

Ülkemizde son dönemler de kullanım alanını oldukça geliştirmiş olan sürünücü türdeki güller en hafif budama tekniğini ile budanması gereken gül türleridir. Sürünücü türdeki gülleri budanma işlemi seçici bir yaklaşım ile kuru, zayıf ve sıkışık durumda olan dalların uzaklaştırılmasını esas alan ferahlandırma budamalarından ibarettir. Bu gül türlerinde zaman zaman sürgün kısaltmaları da yapılabilir.

Sürünücü gül türleri bitkisel tasarım uygulamalarına çok farklı bir boyut ve ilgi çekici bir yüzey kazandıran bitki türleridir. Bu bitki türleri çoğunlukla pergola, duvar, parmaklık, eşik, tünel gibi yapıları süsleme amacı ile dikilebilirler. Ayrıca görünmesi istenmeyen yüzeyleri ve cepheleri de kapatmak amacı ile kullanılan dikey yeşillendirme elemanlarıdır. Özellikle dar mekanların sıkışık yapılanma ile çevrelendiği kentsel alanlardaki bitkilendirmelerde oldukça fazla kullanılabilirler.

Agaç Güllerinin Genel Özellikleri Bu gül türleri sarılma ve tırmanma fonksiyonlarını geliştirdikleri bazı organları vasıtası ile sağlarlar.  Gövdeleri ve sürgünleri ile metal destek, gövde veya ahşap ya da metal örgülü bir yüzeye pelezoni olarak sarılan türler şunlardır; wisteria, lonicera, celastrus’tur. Bir duvar ya da gövdeye sarılan ve geliştirdikleri havai kökler ile örneğin pedera, dikmonia veya vantuzlarla örneğin ampeloksiz, partpenocissus yapışarak tırmanan türlerdir. Sarılmayan ancak merdiven pergola, ahşap veya metal örgülü cephe gibi destek üzerinde dallarını yayarak gelişen türler şunlardır; bougainvillae, rosajasminum gibi değişik tiplere ayırmak mümkündür.

sürünücü gül çeşitleri

Sarılıcı Güller, Sarılma ve tırmanma mekanizmalarındaki farklılıklar bu türlerin dikimlerinde farklı budama ve destekleme sistemlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Çoğunlukla güçlü bir gelişim gösteren Sarılıcı ve tırmanıcı gül türleri etkili ve sağlıklı bir görünüm kazanabilmeleri için düzenli bir budama işlemine tabi tutulmalıdırlar. Havai kökler veya vantuzlarla yapışarak tırmanan gül türelerinde yalnız yeni gelişim gösteren sürgünler tutunabilme yeteneğine sahip olduğu için fidanların dikim ortamında alt kısımdan itibaren kuvvetli bir tutunma mekanizmasına sahip yeni sürgünler ile gelişim göstermesi önem arz etmektedir.

Tırmanıcı Güllerin İsimleri Bundan dolayı gelişim göstermiş olan fidan materyallerinde dikile beraber gerçekleştirilecek olan ilk budama işleminde ana ve yan dallar kısaltılarak dipten itibaren yeni sürgünler geliştirmesine yönlendirilmelidir. Sürünücü Güller Diğer türlerde ise dikim senesinde istilacı eğilimli sürgünlerin uzaklaştırılması ve ilk görünümünün düzenlenmesi haricinde çoğunlukla herhangi bir budama işlemi müdahalesi gerekli değildir. Dikimi takip eden ikinci yıldan itibaren bitkini gelişim ritmine sarılma ve tırmanma mekanizmasına göre budama işlemi uygulamalarının bitkinin bakım programına eklenmesi gereklidir.

Sürünücü Gül Ağaçlarında Budama Sürünücü güllerde budama işlemleri ile bitki stabilitesini bozan dallar ve sürgünler anormal gelişimler ile bitkini ayrılmasına ve istenen şekilden uzaklaşmasına sebep olan dallar ve sürgünler bitkinin istenen yöne yayılmasına engel oluşturan sürgünle sıkışık gelişimdeki sürgünler yaşlanmış ve kurumuş dallar düzenli olarak bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Başta tırmanıcı gül türleri olmak üzere bazı güçlü gelişim gösteren sürgünler tutundukları yüzeyden ayrılarak sarkabilmektedir. Kış mevsimlerinde olan kuvvetli ve güçlü rüzgarlar yüksek yaprak yükü sebebi ile tutunmaksızın sarkan bu sürgünlerin hırpalayarak aynı dal üzerinde bulunan yapışık haldeki diğer sürgünlerin de tutundukları yüzeylerde ayrılmasına sebep olabilir. Bundan dolayı kış mevsimi başlamadan uzaklaştırma budamaları bitkini sağlığı açısından önemlidir.

Sarılıcı Güllerde Budama

Tırmanıcı Güllerde Budama Yapma

Büyük çiçekli tırmanıcı güller süreli çiçek açan gül türleridir. Fakat çoğunlukla ekildikleri andan itibaren iki yaşına gelene kadar çiçek açmazlar. Sarılıcı güllerin çiçekleri çit güllerinin çiçeklerine benzer. Dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bol çiçek açarlar ve oldukça büyük alanlara yayılabilirler. Küçük çiçekli tırmanıcı güller büyük çiçekli tırmanıcı güllere göre yüksek derecede dayanıklıdırlar ve geniş alanlara yayılabilirler.

Sarılıcı Güllerin Özellikleri, Çiçeklerinin salkım halinde olmasından ve bol çiçek açmasından dolayı oldukça güzel bir görünüme sahiptirler. Ayrıca sürekli çiçek açma özellikleri de vardır. Çoğunlukla tırmanıcı gül türleri dikimlerinden itibaren 2-3 yıl boyunca budanmazlar. Budama işlemi sadece cansız, hastalıklı ve kuru dallar üzerinde yapılır. Sürekli çiçeklenen güçlü melez tırmanıcı güller dinlenme döneminde budama işlemine tabi tutulurlar.

sarılıcı güllerde budama

Tırmanıcı Gülleri Budama, Yaşlı olan çiçeklenmiş dallar çıkarılır, 4-5 kuvvetli sürgün bırakılır ve bunlar bağlanır. Çok uzamış olan sürgünler çiçeklenmeyi arttırmak için kısaltma işlemine tabi tutulabilirler. Yılda bir kez yaz mevsiminde uzun olan sürgünleri laterallerinde çiçek açan güllerin budanma işlemi oldukça güçlü gelişen Sarılıcı güller yılda bir kez ve yaz mevsiminde uzun sürgünlerin laterallerinde çiçek açmaktadır. Bu özelliğe sahip gül türlerinde budama işleminin ana amacı eski sürgünler ile yeni sürgünle arasında dengeyi kurmaktır. Dikiminden sonraki ilk sene budama işlemi yapılması yeterlidir. Devam eden yıllardaki budama işlemleri çiçeklenmenin tamamlanmasından sonra yapılmalı ve bir sonraki yılda kuvvetli yeni sürgün oluşumları elde etmek amacı ile çiçek açmış sürgünler uzaklaştırılmalıdır.

Sarmaşık Güller Ne Zaman Budanır, Yeni gelişim gösteren sürgünlerin zayıf olanları uzaklaştırılıp güçlü olanları horizontal dalını gösterecek şekilde düzenlenmeli bitki üzerindeki eski sürgünler de budama işlemine tabi tutulmalıdır. Yatay bir şekilde büyümeye yönlendirilen sürgünler daha fazla çiçek meydana getirir. Tepe tomurcuğu olmadığı için bitki üzerinde hormonel bir baskı söz konusu değildir. Yan tomurcuklarda büyüme ve çiçeklenme eğilimi daha baskındır. Sarılıcı Gülleri Budama Sarılıcı hibrit çay yünleri ve floribunda güller aynı sene geliştirdikleri sürgün üzerinde çiçek açmaktadır. Bu grubu oluşturan gül türleri genellikle aynı büyüme dönemi içerisinde birçok kez çiçek oluşturmaktadır.

Gülleri Budama Teknikleri, Sarılıcı gül türlerinde dikim yılında kurumuş ve yaralanmış dallar haricinde herhangi bir budama işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Takip eden senelerde sonbahar mevsimi ortası ve erken ilkbahar mevsimi döneminde yapılacak uygulamalarla çiçeklenmiş yan sürgünler 3-4 tomurcuk taşıyacak şekilde budama işlemine tabi tutularak kısaltılmalıdır. Ayrıca zayıf olan dallar elimine edilmeli ve genel olarak büyüme gerilemelerine sebep olan kuvvetli budamalardan kaçınılmalıdır. Aynı senenin sürgünleri üzerinde çiçek oluşturan ve yaz mevsimi dönemi boyunca birçok kez çiçek açan sütun şelinde gelişen Sarılıcı güllerin budanma işlemi de aynı prensiplere dayanmaktadır. Zayıf gelişim göstren ve yaşlanmış dalların uzaklaştırılmasını esas alan ferahlandırılmalarla birlikte yan dallar üzerinde 2-3 göz bırakılacak şekilde kısaltılmalıdır.