Süs Bitkileri Nasıl Budanır?

Süs Bitkilerinin Budanma İşlemleri

Düzeltme budamaları çoğunlukla bitkinin dikim işlemi ile başlayarak ilk dönemde de zaman içerisinde meydana gelen normal büyümesinin dışındaki gelişimleri düzelterek bitki fidanlarını normal şekillerine kavuşturmak amacı ile uygulanan budamalardır. Düzeltmeye sebep olan anormal gelişmeler ışık alımındaki dengesizlik bitki türü içerisindeki bazı fidanların diğer fidanlara göre daha kuvvetli gelişim göstermesi gibi sebeplerle ilerleyen yıllarda da meydana gelebilmektedir. Anormal gelişimli dallar bitkinin dikim sanından itibaren büyüme zamanı başında ve ortasında düzenli şekilde yapılan budama müdahaleleri ile giderilip uzaklaştırılmalıdır.

süs bitkilerini budama
süs bitkilerini budama

Süs Bitkilerinde Temizleme Budaması

Temizleme budamaları bitkinin dikiminden sonra her dönemde budama işleminin uygulanması mümkün olan budamalardır. Çoğunlukla kuru gövde ve dalların temizlenmesine ve giderilmesine yönelik budama müdahalelerinden oluşur. Bitkinin üzerindeki kuru gövde ve dallar bitkinin görsel güzelliğini düşürmekte ayrıca patojen atakları riskini çoğaltmaktadır. Ağaççık ve çalı türlerinde organ değiştirme ve yenileme mekanizması bitkinin gövdesi üzerinde de gerçekleşmektedir. Örnek vermek gerekir ise kök yaşı 8 olan çalı türünde 1-8 arasında değişen çok sayıda gövde görmek mümkündür.

Çalıları Seyreltme Budaması

Çalı yaşının artması ile birlikte aynı zamanda yeni gövdeler meydana gelirken eski gövdeler kurumakta ya da ölmektedir. Seyreltme budamaları yaşlı ve zayıf gelişimli gövdelerin ve sıkışık konumlu dalların uzaklaştırılması ile gövde değiştirme mekanizması yönlendirilmelidir. Bitkide oluşan gövdeler arasında dengeli ve görünümü düzgün bir dağılım sağlanmalıdır. Bitkilerin gençleşmesi, canlanması ve ışığın tepe tacının içine daha fazla girmesi nedeni ile çiçek ve yaprak miktarı artar. Bu da bitkinin daha sağlıklı gelişmesine ve görünümünün daha güzel ve simetrik olmasına olanak sağlar. Ağaç budama zamanı hangi ay Bitkilerde gerçekleştirilen seyreltme budamaları dikim işlemi sonrasında sıkışık olan dalların selekte edilmesi ile belirli bir sınırda tutulmalı daha sonraki yıllarda kök üzerindeki gövde sayısı ve yoğunluğunun artması ile beraber ağaççık ve çalı türüne göre 1-3 yıllık tekrarlarla kış sonu döneminde uygulanmalıdır. Bitkilerde gerçekleştirilen seyreltme budamaları bitkinin türüne göre değişmekle birlikte genel olarak çapları 3-5 cm olan gövdelerin budanarak uzaklaştırılmasını önerebiliriz.