Meyve Ağaçların Ekim Budaması

Meyve Ağaçların Ekim Budaması

Meyve ağaçları bulundukları fidanlıktan sökülüp bahçedeki yerlerine dikim işlemi gerçekleştirilecek fidanlarda veya yeri değiştirilecek olan meyve ağaçlarında dikim budaması işlemi gerçekleştirilir. Meyve fidanlarında gerçekleştirilecek olan budama işlemi sökülme işlemleri esnasında yaralanmış veya zarar görmüş olan köklerde yalnızca yaralanmış veya zarar görmüş kısımları kesilir. Bu kesimde fazla kesimlerden sakınılmalıdır

Meyve Ağaçların Ekim Budaması, Meyve Fidanlarını Budama, Meyve Ağaçları Dal Budaması, Fidanları Budama Zamanları, meyve ağaçlarında dikim budaması

Meyve Fidanlarını Budama

Meyve ağacının fidanının dallarında da belirli bir ayıklama ve kısaltma yapılmalıdır. Dalsız tek gövdesi olan meyve fidanlarında doruk dal fidanının gelişme gücüne göre 75-100 cm den kesilebilir. Dallanmış olan meyve fidanlarında meyve ağacının daha sonra alacağı terbiye şekline göre dal seçimi gerçekleştirilir. Doruk dallı veya değişik doruk dallı terbiye şekli verilecek ise yerden 30-35 cm yukarıdan başlanma sureti ile meyve fidanının etrafında değişik bölgelerden çıkan uygun bir dağılım sağlanmış dallardan dört tanesi seçilip geriye kalan diğer dallar dip kısımlarında kesilir.

Meyve Ağaçları Dal Budaması

Seçilmiş olan bu dallar meyve ağacının gövdesi üzerinde de dikey olarak birbirinden 15-20 cm uzaklık mesafesinde bulunmalıdırlar. Seçilen bu dalların çoğunlukla 1/3 lük bölümü yere bakan tomurcuk üzerinden kesilir. Yukarı kısımda kalan dallar daha kısa aşağı kısımda kalan dallar ise daha uzun bırakılmalıdır. Bu işlem ile meyve ağacı sonraki senelerde konik bir şekil almış olur. Belirtilen bu dalların dışında doruk dalda da bir kısaltma işlemi gerçekleştirilir. Doruk dalın tepesi ile hemen altındaki yan dalın çıkış yeri arasında 15-20 cm lik bir aralık bulunmalıdır.

Fidanları Budama Zamanları

Dallı fidana ileriki senelerde çanak şekli verilecek ise birbirine yakın noktalardan çıkmış fakat ağacın farklı yönlerine bakan dallardan dengeli olan üç adeti seçilip ağaçta bulunan diğer dallar dip kısımlarında kesilir. Doruk dal ise tamamen kesilir. Seçilmiş olan bu dallar 1/3 oranında yere bakan tomurcuk üzerinden kısaltılır. Meyve ağacı fidanı dikim zamanında seçilmiş olan dallar ileriki senelerde meyve ağacının ana dallarını meydana getirecek şekilde budama işlemine tabi tutulurlar.