Yapraklı çalı türleri

Yapraklı Çalı Türü Çeşitleri

Abelia, florbunda, aesculus, parvifolia, aralia, aucuba, azalea, berberis, buxus, camelia, chaenomeles, citrus, cornus, corylopsisis, cotilus, cotoneaster, crateagus, daphne, erica, escallonia, eonymus, hamamelis, ilex, poelruteria, laburnum, maknolia, mahonia, malus, nandina, osmantus, paenia, pieris, prumus, laurocrasus, pyracarıtha, rhamnus, robinia hispida, sambucus, soboraviciifolia, sorbus,

Eonymus, buxus, pittosporum, cornus, pebe, eleagnus gibi panaşe yapraklı çalı türlerinde zaman zaman yeşil renkli sürgün gelişimlerine rastlamak mümkündür.

Yapraklı Çalı Türleri

Yeşil renkli sürgünler daha kuvvetli geliştikleri için taç oluşumu içinde zaman içerisinde mevcudiyetlerini arttırarak fidanların doğal renklerinden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. Gelişim gösteren bu dallar seyreltme budama işlemlerini beklemeden düzenli kontroller ile uzaklaştırılmalıdırlar. Canlandırma budamaları yaşları ilerleyen ve normal şeklinden uzaklaşan ağaççık ve çalılarda gövdelerinin kök boğazının yaklaşık 5-10 cm üstünden tek seferde kesilmesi şeklinde yapılan budama işlemidir. Böylelikle örnek vermek gerekir ise kök yaşı 15 olan normal şeklinden uzaklaşmış ve yaşlanmış ağaççık veya çalının yeni sürgünlerle genç ve canlı bir gelişime ve görünüme dönüşmesi sağlanabilir.

Eonymus, buxus, pittosporum, cornus, pebe, eleagnus, panaşe

Canlandırma budamaları bitkinin ömür süresi içerisinde en çok 2-3 defa uygulanmalı yaşı daha yüksek olan ağaççık ve çalılarda ise yeni dikim işlemi yapılmalıdır. Çiçek verimini yükseltmeye yönelik budamalar süs bitkilerinin önemli bir kısmı çiçek ve meyve estetiği dikkate alınarak dikilmelidir. Ağaççık ve çalıların çiçeklenme dönemleri büyük çoğunluğu büyüme döneminde olmak üzere senenin her mevsimine yayılan bir değişim göstermektedir. Bundan dolayı türlere göre dallar üzerindeki sürgün ve çiçek tomurcuklarının konumları ve oluşma zamanlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Süs bitkileri sürgün ve çiçek tomurcuklarının yıllık gelişmeleri bakımından eski sürgün ve dallar üzerinde çiçeklenen süs bitkileri ile yavaş büyüyen türler erken ilkbaharda çiçeklenen türler ilkbahar-yazın çiçeklenen türler olmak üzere 3 ana gruba ayrılırlar.

İlkbaharda çiçeklenen süs bitkileri – eski sürgün ve dallar üzerinde çiçek açan ve yavaş büyüyen türler; bu bitkiler çoğunlukla 4 mevsim yeşil, ince ve narin sürgünlü türler ile dalları sert kalın ve yoğun olmayan bazı bitki türlerinde oluşmaktadırlar. Budama işlemleri basit bir temizlik işleminden ibarettir. Gelişimi kontrol altına almak ve boyut küçültmek amaçlı müdahaleler ile birlikte genel olarak büyüme gücü azalmış ve kurumaya başlamış dalların periyodik bir şekilde bu uygulamalar ile giderilmesi gerekmektedir. Böylelikle bitkiye yeni ve genç sürgünler üzerinde dengeli, sağlıklı ve canlı bir taç gelişimi sağlanır. Bu bitki türleri ya çok hafif budamaya tabi tutulurlar ya da hiç budama işlemi yapılmaz.

Erken ilkbaharda çiçeklenen süs bitkileri, bir önceki yılın üzerinde çiçek açan türler; süs bitkileri mart ayından haziran ayına kadar geçen zaman diliminden bir önceki senenin sürgünleri üzerinde çiçeklenmektedir. Kış mevsiminin sonunda budama işlemlerinin yapılması halinde çiçek tomurcukları elimiye olacağı için vejetasyon döneminde çiçeklenme durumu gerçekleşmez. Bundan dolayı çiçeklenme durumunda hemen sonra budama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu kategoriye giren bitki türlerinde budama işlemlerinin ana amacı çiçeklenme durumunun sonrasında gereksiz meyve oluşumuna izin vermemek ve böylelikle sürgünlerin gelişimini daha fazla güçlendirerek bir sonraki ilkbaharda bol çiçek verimim elde etmektir. Budama işlemleri vejetasyon dönemi içerisinde uygulandığı için hafif budama işlemi yapılmalıdır. Bu bitki türlerinin bazıları şunlardır;

budleia alternifolia, cytisus praecox, cytisus andreanus, deutzia, fprsythia, genista, kerria, philadelphus, Prunus cerasifera, Prunus glandulosa, Prunus persica, Prunus triloba, ribes, salix, spartium, spirea Henry, spirea prunifolia, spiera vanhouttei, syringa, tamarix tedrandra, viburnum opulus roseum, weigelia

İlkabahar, yazın çiçeklenen süs bitkileri, aynı yıl gelişecek olan sürgünler üzerinde çiçek açan türler. Bu bitki türlerinde çiçek tomurcukları o yıl gelişim gösterecek olan sürgünler üzerinde oluşmakta, meydana gelmekte ve çiçeklenme durumu yaz döneminde gerçekleşmektedir.

Yaz mevsiminde çiçeklenen bitki türlerinin çoğu yan odunsu karakterlidir. Budama işlemlerinin esas amacı bitkinin üzerinde bulunan vejetatif tomurcukların miktarını düşürerek üzerinde kalan tomurcukların büyüme dönemi içerisinde bol çiçeklenme özelliğine sahip yeni ve güçlü sürgünlerin oluşumunu sağlamaktır. Bu bitki türlerinin budama işlemleri kış mevsimini sonunda vejetasyon dönemi başlamadan önce yapılması gerekmektedir. Yaz mevsimi döneminde çiçeklenen bitki türlerinde budama işlemleri kış mevsiminin sonunda yapıldığı için yaz mevsimim sonunda gerçekleştirilecek olan bir ön uygulama ile solmuş olan çiçeklerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Ancak solmuş çiçekler budama işlemi yapılarak kesilirken koltuktan gelişecek tomurcuk ya sürgünlerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Bu uygulama detaylı bir bilgi gerektirdiğinden dolayı işlemi yapacağınız zaman dikkatli olmanız gerekmektedir. Aksi durumda bitkiyi kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Her zaman yeşil kalan geniş yapraklı türlerde bakım budama işlemleri çoğu geniş yapraklı her dem yeşil türler belirli bir şekle uygun sıkı ve simetrik yapı oluştururlar. Bundan dolayı dikimleri budama ile küçülmeye gerek duyulmayacak yeterli genişlikteki mekanlara yapılmalıdır. Dikim aşamasında uzun sürgünler ile iri bir forma sahip olan fidanlarda çoğu zaman kısaltma ve dengeleme budamalarına gerek duyulur.

Her dem yeşil olan geniş yapraklı ağaççık ve çalılarda zaman zaman bitkinin doğal bir görünüm kazanabilmesi amacı ile gövde üzerinde bulunan ana dallarda seyreltme budamaları yapılmalıdır. Seyreltme budamaları sıkışan, birbirine karışan, kötü gelişim gösteren dallanmayı engeller. Bu tür budama işlemleri bitkinin genel görünümünün düzenlenmesi ile beraber gelişmiş olan dalların kısaltılmasına da olanak sağlar.

Kuvvetli sık budamalar doğal ve yumuşak şekil ve formu bozar. Bu tip budama işlemleri bitkiye yeni dal ve sürgün oluşumlarına yönlendirmekte ve daha sık budama yapılmasını mecburi hale getirmektedir. Sık yapılan budama işlemleri yaprak kitlesi açısından istenilen görüntülerinden uzaklaşmalarına sebep olurlar. Ancak hızlı büyüme ve gelişme gösteren bitki türlerinde budama işlemlerini kuvvetli müdahaleler şeklinde uygulanması gerekmektedir. Bu tür bitkilerde derin budama işlemi de yapılabilir. Budama işlemleri sonrasında meydana gelen yeni sürgünlerin yoğun yapraklanmış ve güçlenmiş dallara dönüşmesi çok kısa sürede gerçekleşebilmektedir.