Piramit şekilli ağaç budama

tunahun 

Piramit şekilli ağaç budama

Piramit şekli budama yöntemi: Piramit şekil dalların ağaç gövdesi üzerinde dağılışlarına göre spiral ve katlı olmak üzere iki şekli bulunmaktadır. Daha dikine büyüme özelliğine sahip olan armut ağacı gibi meyve ağaçlarına uygulanır. Spiral piramitte dallar gövde üzerinde düzgün olarak dağılmaktadır. Katlı piramitte ise üç dal bir araya gelerek bir doruk oluşturmakta ve kat meydana getirmektedir. Birinci kat ilse ikinci kat arasındaki mesafenin 110 cm, ikinci ve üçüncü kat arasındaki mesafe ise 100 cm, üçüncü ile dördüncü kat arasındaki mesafenin 90 cm olması gerekmektedir. Bu şekilde katlar arasındaki mesafe 10’ar cm düşülerek oluşturulmalıdır.

Piramit şekilli ağaç budama

Piramit yöntemi ile ağaç budama

Piramit şeklinde meyve fidanları 60-80 cm yükseklikten 3-40 cm’lik bir tırnak bırakılarak kesilmelidir. İlkbahar mevsimi gelişme dönemi ile birlikte meyve fidanlarında gözler sürmeye başlar. Yaz mevsimi gelişme döneminde de temmuz-ağustos ayları içerisinde gövde üzerinde düzgün bir şekilde dağılmış gelişme güçleri aynı olan üç ana dal ile gövdenin devamını oluşturacak olan doruk dal seçilmelidir. Ağaçtaki diğer dallar ise kesilmeyerek eğilme ve bükme işlemine tabi tutularak gelişmeleri önlenmelidir. Kış mevsimi gelişme dönemi içerisinde yaz mevsiminde uygulanan işlemler kontrol edilmelidir. Piramit şeklinde ağaç budama teknikleri

Piramit Budama

Eğer ana dallar ve doruk dal arasında gelişme yönünden bir denge var ise dallar 60-80 cm üzerinden kesilmelidir. Fakat ana dallar arasında gelişme yönünden bir denge yok ise daha önceden belirtilen önlemler ile bu oluşan dengesizliğin giderilmesine gerek vardır. Ağaç budama İkinci sene yaz mevsimi gelişme dönemi içerisinde ger ana dal üzerinde bir adeti ana dalın devamını sağlayacak, diğeri ise yardımcı olmak üzere iki dalcık seçilmelidir. Her ana dalın üzerindeki yardımcı dalların aynı yönde olmasına önem verilmelidir. Ana ve doruk dal üzerindeki diğer dalcıklar ise karşılıklı bir şekilde çekilerek bağlanmalıdır.

Piramit yöntemi ile budama teknikleri

Takip eden kış mevsimi dönemi içerisinde ağaca herhangi bir müdahale yapılmamalıdır. Yalnızca yaz mevsiminde gerçekleştirilen işlemler kontrol edilir. Eğer eksikler var ise giderilir ve ihtiyaç duyulan kısaltmalar gerçekleştirilir. Üçüncü sene içinde ağacın göstermiş olduğu gelişme genel olarak incelenir. Karşılıklı olarak bağlanmış olan dallar çözülmüş ise tekrar bağlanır. Ana dallar 50-60 cm’den fazla bir gelişme göstermişlerse bu gelişim göstermiş olan dallar 50-60 cm uzunluktan kesilirler. Ayrıca ana dallar ile yardımcı olan dallar arasında bir denge kurulmaya çalışılmalıdır. Doruk olan dal ise 110-120 cm mesafeden 3-40cm tırnak bırakılmak sureti ile kesilmelidir. Bu işlemlerden sonra ikinci kat meydana getirilmesine başlanmalıdır.Ağaç Budama Şekli

Goble ağaç budama şekli

Doruk dallı ağaç budama şekli

Piramit şekli ile ağaç budama

Palmet ağaç budama şekliRecommended Posts

Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir? Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım. Kayın ağacı, kayıngiller (Fagaceae) familyasından, Fagus cinsine ait, geniş yapraklı ve çoğunlukla büyük boyutlarda olan bir ağaç türüdür. Kayın ağacı, genellikle dikine büyüyen bir gövdeye ve düzgün, düz dallara sahiptir. Yaprakları, […]

tunahun 

Servi Ağacı nerelerde yetişir?

Servi Ağacı hakkında bilgi, Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır. Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak […]

tunahun 

Gövdesiz bitkiler nelerdir?

Gövdesiz diye adlandırılan bitki türleri mevcuttur. Gövdesiz bitkileri 5 bölüme ayırabiliriz. Genel olarak yabancı litaratürde Thallophyta olarak bilinir. GÖVDESİZ BİTKİLERİN İSİMLERİ (Thallophyta) Gövdesiz bitkiler, toprak seviyesine yakın bir şekilde gelişen veya hiç gövde olmayan bitkilerdir. Bu bitkiler genellikle rozet şeklindeki yaprakları ile dikkat çekerler. İşte gövdesiz bitkilere örnekler: Bu bitkiler, gövdesiz olmalarına rağmen genellikle özel […]

tunahun 

Leave A Comment