Goble şekli ile ağaç budama

tunahun 

Goble Ağaç Budama

Çoğunlukla nemli bölgelerde uygulanan bu şekil uzun senelerdir ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde tercih edilmelidir. Üç ana daldan meydana gelen bu şekil hemen hemen bütün meyve ağaçlarına uygundur. Meyve ağacının fidanı dikildikten hemen sonra 4060 cm yükseklikten kesilir. Ayrıca fidanların gübreleme, sulama ve zararlılarla mücadele gibi bakım işlerine de özen gösterilmelidir. İlkbahar mevsimi içerisinde gelişimini ve büyümesini devam ettiren meyve fidanlarına temmuz-ağustos aylarında ilk şekil verilmelidir.

Goble yöntemi ile ağaç budama

Meyve fidanı üzerinde aralarında 5-10 cm aralık bulunan gövde ile 45-60 derecelik açı yapan ve gelişme güçleri aynı olan üç ana dal seçilmelidir. Meyve fidanında bu belirtilen dalların haricinde dallar mevcut ise bunlar eğilir ve bükülür. Goble Böylelikle birinci senede yapılacak olan işlemler sonlanmış olur. İkinci senede bir kış dönemi geçiren meyve fidanlarında bütün bakım işlemleri özenle uygulanmalıdır. Bu belirtilen şartlarda meyve fidanının üzerindeki sürgünlerde güçlü bir vegetatif gelişme sağlanır. Goble ağaç budama tekniği.

Goble yöntemi ile ağaç budama mevsimi

Temmuz, Ağustos aylarında her bir ana da üzerinde biri yardımcı dal olmak üzere diğeri ana dalın devamı olmak üzere iki dal seçilmelidir. Yardımcı dal ana dal ile rekabete girmeyecek güçte ve 10-20 cm uzunlukta olmalıdır. Aynı sene içerisinde seçimi yapılmış olan yardımcı dallar belirli bir uzunluk mesafesinden kesilmelidir. Sadece 40-60 cm’nin altında gelişim gösteren dallara dokunulmamalıdır. Bu belirtilmiş olan işlemler üçüncü senede de devam ettirilmelidir. Yalnız üçüncü senede meyve ağacı üzerindeki yardımcı dallar bir önceki senenin aksi istikametinde seçilmelidir. Daha önceki senelerde eğilmiş ve bükülmüş olan dallar meyve ağacı üzerinden kesilerek uzaklaştırılmalıdır.Ağaç Budama Şekilleri Nelerdir

Goble ağaç budama şekli

Doruk dallı ağaç budama şekli

Piramit şekli ile ağaç budama

Palmet ağaç budama şekliRecommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

1 Comment

  1. Taylan

    bu konu hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum

Leave A Comment