Elma Ağacı Budama

0 Comments

Elma Ağaçları Budama

Elma Ağaçları budama yöntemi, Elma ağaçlarını budama, Elma ağaç budama zamanı, Elma ağaçları ne zaman budanır, Elma Ağaçları budama takvimi, Elma ağaçları nasıl budanmalıdır, Elma ağaç budaması

Elma Ağacı Budama

Elma Ağaçları Budama Teknikleri; Elma ağaçlarındaki dallar arasında gelişme ve büyüme bakımından değişiklikler var ise uzunluklar, zayıf gelişene göre ayarlanır. Alt kısımdaki sürgünler üst kısımdakilerden daha uzun bırakılmalıdır. Elma ağacı budama Elma ağaçlarında yapılan kısaltma kesim uygulamaları mutlaka dış kısma bakan göz üzerinden gerçekleştirilir. Çok dik ve güçlü gelişim gösteren sürgünler dip kısımlarından kesilerek çıkartılır. Elma ağacındaki doruk olan dalın terbiyesi birinci büyüme senesinde gerçekleştirdiği sürgün uzunluğuna göre ayarlanır. Bir sonraki senede birkaç yan sürgün meydana getirebilmesi için en azından 50 cm’lik bir büyüme gerçekleştirmesi gerekmektedir ve bu kadar büyümüş olan doruk dal 1/3 oranına kadar kısaltılır. Elma ağacında oluşan doruk dal zayıf ise daha kısa bir budama işlemi yapılarak güçlü sürmesi sağlanır.

İkinci yıl elma ağacı budama İkinci senenin yaz mevsimi döneminde seçilen ana dallar üzerinde yeni yan sürgünler oluşur. Bu meydana gelen sürgünlerden birisi ana dalın devamını sağlayacak ve diğeri de yardımcı dal olacak biçimde iki adet dal seçilir. Elma ağacı kış budaması Kış mevsimi döneminde diğer dallar ya dipten kesilerek çıkartılır ya da durumlarına göre eğilip bükülebilirler. Dallarda gerçekleştirilecek olan kısaltmalar bir önceki kış mevsimi döneminde yapıldığı gibi büyüme gücüne göre ayarlanır. Ağaç üzerinde oluşan sürgünlerin zayıf uç kısımları alınır ve 60-80 cm’ye kadar da kısaltılır. Ağaç üzerindeki yardımcı dallar da ana dalların ucundan 45 derecelik eğim ile geçen hattın yardımcı dala değdiği noktadan kesilir. Ana dallar üzerinde yarımcı dalların hepsi aynı taraftan seçilmelidir.

Üçüncü yılda elma ağacı budama Elma ağacındaki ana dallar ve yardımcı dallar üzerinde meydana gelen sürgünlerden birer tanesi dalların devamını diğeri ise yardımcı dalı meydana getirecek şekilde seçilir. Geriye kalanlar ise ya eğilip bükülür ya da dip kısımlarından kesilir. Elma Nasıl Budanır İkinci derece olan yardımcı dallar birinci dereceden olanların ters tarafından seçilirler. Üçüncü dallar ise ikinci dalların aksi tarafındadır. Böylelikle dallar birbirlerini kapatarak gölgelemez. Bu yapılan uygulamalara ağaç üzerinde beş yardımcı dal meydana getirilinceye kadar devam edilir. Ağaç üzerinde gerçekleştirilecek olan kesme ve kısaltma işlemleri daha önce aktarılan kurallara göre ayarlanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir