Elma Ağacı Budama

Elma Ağaçları Budama

Elma Ağaçları budama yöntemi, Elma ağaçlarını budama, Elma ağaç budama zamanı, Elma ağaçları ne zaman budanır, Elma Ağaçları budama takvimi, Elma ağaçları nasıl budanmalıdır, Elma ağaç budaması

Elma Ağacı Budama

Elma Ağaçları Budama Teknikleri; Elma ağaçlarındaki dallar arasında gelişme ve büyüme bakımından değişiklikler var ise uzunluklar, zayıf gelişene göre ayarlanır. Alt kısımdaki sürgünler üst kısımdakilerden daha uzun bırakılmalıdır. Elma ağacı budama Elma ağaçlarında yapılan kısaltma kesim uygulamaları mutlaka dış kısma bakan göz üzerinden gerçekleştirilir. Çok dik ve güçlü gelişim gösteren sürgünler dip kısımlarından kesilerek çıkartılır. Elma ağacındaki doruk olan dalın terbiyesi birinci büyüme senesinde gerçekleştirdiği sürgün uzunluğuna göre ayarlanır. Bir sonraki senede birkaç yan sürgün meydana getirebilmesi için en azından 50 cm’lik bir büyüme gerçekleştirmesi gerekmektedir ve bu kadar büyümüş olan doruk dal 1/3 oranına kadar kısaltılır. Elma ağacında oluşan doruk dal zayıf ise daha kısa bir budama işlemi yapılarak güçlü sürmesi sağlanır.

İkinci yıl elma ağacı budama İkinci senenin yaz mevsimi döneminde seçilen ana dallar üzerinde yeni yan sürgünler oluşur. Bu meydana gelen sürgünlerden birisi ana dalın devamını sağlayacak ve diğeri de yardımcı dal olacak biçimde iki adet dal seçilir. Elma ağacı kış budaması Kış mevsimi döneminde diğer dallar ya dipten kesilerek çıkartılır ya da durumlarına göre eğilip bükülebilirler. Dallarda gerçekleştirilecek olan kısaltmalar bir önceki kış mevsimi döneminde yapıldığı gibi büyüme gücüne göre ayarlanır. Ağaç üzerinde oluşan sürgünlerin zayıf uç kısımları alınır ve 60-80 cm’ye kadar da kısaltılır. Ağaç üzerindeki yardımcı dallar da ana dalların ucundan 45 derecelik eğim ile geçen hattın yardımcı dala değdiği noktadan kesilir. Ana dallar üzerinde yarımcı dalların hepsi aynı taraftan seçilmelidir.

Üçüncü yılda elma ağacı budama Elma ağacındaki ana dallar ve yardımcı dallar üzerinde meydana gelen sürgünlerden birer tanesi dalların devamını diğeri ise yardımcı dalı meydana getirecek şekilde seçilir. Geriye kalanlar ise ya eğilip bükülür ya da dip kısımlarından kesilir. Elma Nasıl Budanır İkinci derece olan yardımcı dallar birinci dereceden olanların ters tarafından seçilirler. Üçüncü dallar ise ikinci dalların aksi tarafındadır. Böylelikle dallar birbirlerini kapatarak gölgelemez. Bu yapılan uygulamalara ağaç üzerinde beş yardımcı dal meydana getirilinceye kadar devam edilir. Ağaç üzerinde gerçekleştirilecek olan kesme ve kısaltma işlemleri daha önce aktarılan kurallara göre ayarlanır.

Meyve Ağaçlarında Budama Yöntemleri

Meyve Ağaçları Budama

Meyve ağaçları dikildikleri platasyonlarda toprağı tür ve çeşit özelliklerine bağlı olarak çok uzun seneler muhafaza ederler. Meyve bahçeleri kurulurken gerçekleştirilecek olan hatalar uzun seneler sonra ortaya çıkacağından dolayı kaybı gerçekleştirilen ürün hem üretici hem de milli ekonomi yönünden önemlidir. Bundan dolayı herhangi bir yerde meyve bahçesi kurarken hata yapmamak için önemli hususları göz önünde bulundurmak gerekir.

meyve ağacı nasıl budanmalıdır

Meyve ağaçlarında bahçe tesisi

Meyve bahçesi kurulacak yerin seçimi herhangi bir yere dikilecek olan meyve fidanının tutması, büyümesi, gelişmesi ve meyveye yatması her sene belirli bir mahsul vermesi değişik özelliklerini göstermesi ve her yönü ile başarılı bir meyvecilik yapmak için en önemli temel faktörler iklim, toprak ve yerdir. Meyve ağaçları budama teknikleri Meyve çeşitlerinin biyolojik özellikleri birçok meyve tür ve çeşidinde ağaçların meyve verebilmeleri için kesinlikle yabancı tozlanmaya ihtiyaç duyarlar. Meyve ağaçları bol çiçek açtıkları halde az meyve verdikleri hatta hiç meyve vermediklerine dair sık sık şikayetlere rastlanır. Bu gibi durumlarda ilk akla gelecek olan husus iyi dölleyici çeşit eksikliğidir.

Meyve Ağaçları Nasıl Budanır?

Bugün meyve çeşitlerinden elma, armut, kiraz, erik, badem çeşitlerinde tozlanma problemi vardır. Bazı durumlarda fındık, ceviz, kestane ve zeytinlerde yabancı döllenme ürünü arttırmaktadır. Çoğunluk olarak ayva, kayısı, şeftali, nektarinler döllenmeye ihtiyaç duymazlar. Kendine kısır türlerde meyve bahçesi kurarken mutlaka dölleyici çeşit dikmek gerekmektedir. Meyve ağaçları dalları budama Ekonomik ve kültürel şartların başında ulaştırma ve pazarlama imkanı gelir. Meyve ağacı verim budaması Ulaştırma imkanları elverişli olamayan bölgelerde meyve bahçesi kurarken kurutmalık ve işlenebilir türlerin seçilmesi gerekmektedir. Pazara yakın bölgelerde Pazar isteklerine ve ekolojik şartlara göre her çeşit meyve yetiştirilebilir. Meyve Ağaçları budama vakti Kültürel şartlar ise sulama imkanları, gübre ve işçi temini, mücadele ve depolama tekniğini içerir.

Meyve veren ağaç budama zamanı Meyve ağaçlarında tür ve çeşit seçimi bir bölgede daha önce yetiştirilmiş tür ve çeşitler o bölgede hangi tür ve çeşitlerin yetiştiriciliğine karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu konu ayrıca toprak kökenli hastalıklar ve toprak yoğunluğu bakımından da önem taşımaktadır. Örneğin veriicillium türlerinin toprakta yerleşmesine izin veren domates ve fasulye gibi sebze türlerinin yetiştirildiği alanlarda toprak fumige edilmedikçe bu hastalığa karşı çok hassas olan badem yetiştirilmemelidir. Daha öncesinde meyve bahçesi bulunan bir yerde yeni bir meyve bahçesi kurulur iken toprak yoğunluğu sorunun çözmek için tür veya en azından anaç değişimi yapılmalıdır. 

meyve ağaçları budama zamanı

Sonhabahda meyve ağacı budama Meyve bahçelerinde anaç seçimi meyve türlerinin çoğunluğu tohumlarındaki açılım sebebi ile vegetatif olarak aşı ile çoğalırlar. Birkaç meyve çeşidi hariç çoğunun çelikle çoğaltılmaları da güçtür. Aşı uygulamaları anaç kullanmayı gerektirmektedir. Meyve türleri için farklı anaçlar kullanılabilmektedir. Çoğunlukla toprak yapısı taban suyu ve toprak kökenli hastalıklara göre anaç seçimi yapılmaktadır.

elma ağacı budama, armut ağacı budama, kiraz ağacı budama, erik ağacı budama, badem ağacı budama, fındık ağacı budama , nar ağacı budama, ayva ağacı budama, zeytin ağacı budama, kayısı ağacı budama, şeftali ağacı budama, nektarinler ağacı budama, ceviz ağacı budama, kestane ağacı budama