Servi Ağacı nerelerde yetişir?

0 Comments

Servi Ağacı hakkında bilgi

Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır.

Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.

Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak çok dekoratiftirler. Ülkemiz de doğal olarak yetişen Cupressus semper virens L. (Adi Servi, Akdeniz Servisi)’in iki varyetesi vardır. Cupressus sem pervirens var. sempervirens (Piramidal Servi), Cami avlularında, mezarlıklarda süs bitkisi olarak kullanılır. Diğer aryetesi, Cupressus sempervirens var. horizontalis (Dallı Servi)’in dün ya üzerindeki ormanlarının bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nde bulunmakta ır. Piramidal formdan geniş konik tepe yapısıyla ayrılır. 30 m’ye kadar boy yapabilen sütun ya da piramit görünüşünde ve ya geniş ve yaygın tepeli ağaç durumunda bulunur.

Kabuk genç bitkiler de kırmızımsı renkte, yaşlılar da bozumsu kahverengindedir. Uzun çatlaklı ince ve düzgün bir kabuğu vardır.

Servi Ağacının yetiştiği yerler

Kanaatkar bir tür olup, hiç bir ağaç türünün yetişmediği fazla kireçli topraklarda, Akdaniz iklim tipinin hüküm sürdüğü kurak ve fakir araziler de ve kireçli topraklar da rahatça yetişebilmektedir. Üretim ormanın da veya rüzgar şeritleri için de iyi büyüyebilmesi için derin ve rutubetlice toprak ister.

Servi Ağacından neler yapılır?

Yapıların iç ve dış bölümlerinde, gemi, köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Mobilya yapımında, tornalı işlerde, çamaşır ve çeyiz sandığı ve dolapların da tercih edilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir