Servi Ağacı nerelerde yetişir?

Servi Ağacı hakkında bilgi, Her dem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır. Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif ve ya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikte ki topraklarda yetişebilir.Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak çok dekoratiftirler. Ülkemiz de doğal olarak yetişen Cupressus semper virens L. (Adi Servi, Akdeniz Servisi)’in iki varyetesi vardır. Cupressus sem pervirens var. Sempervirens (Piramidal Servi), Cami avlularında, mezarlıklarda süs bitkisi olarak kullanılır. Diğer aryetesi, Cupressus sempervirens var. Horizontalis (Dallı Servi)’in dün ya üzerindeki ormanlarının bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nde bulunmakta ır. Piramidal formdan geniş konik tepe yapısıyla ayrılır. 30 m’ye kadar boy yapabilen sütun ya da piramit görünüşünde ve ya geniş ve yaygın tepeli ağaç durumunda bulunur.

Servis ağacının Türkiye’de yayılışı

Servi ağacı (Cedrus), karaçamgiller (Pinaceae) familyasına ait ve ormanlarda yetişen büyük, koni şeklinde ağaçlardan oluşan bir cinstir. Türkiye’de doğal olarak yetişen ve yaygın olarak bulunan iki servi türü vardır: Toros Servisi (Cedrus libani) ve İran Servisi (Cedrus brevifolia). İşte bu iki servi türünün Türkiye’deki yayılışıyla ilgili bazı bilgiler:

  1. Toros Servisi (Cedrus libani):
    • Toros Servisi, doğal olarak Türkiye’nin güneyindeki Toros Dağları’nda yetişir. Bu bölge, özellikle Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Toros Servisi, yaygın olarak Antalya, Mersin, Adana, Hatay gibi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu illerinde bulunan dağlık bölgelerde yetişir. Genellikle yüksek rakımlı ormanlık alanlarda gözlemlenir.
  2. İran Servisi (Cedrus brevifolia):
    • İran Servisi, Toros Servisi gibi Türkiye’nin güneyinde, özellikle de Toros Dağları’nda yetişir. İran Servisi, genellikle yüksek rakımlı ve dağlık alanlarda bulunur. Toroslar’ın doğu kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da, örneğin Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde de gözlemlenebilir.

Servi ağaçları genellikle dağlık bölgelerde, yüksek rakımlarda ve kireçli topraklarda yetişir. Türkiye’de bu tür ağaçlar genellikle milli parklar, ormanlık alanlar ve doğal koruma alanlarında bulunabilir. Orman yönetimi ve doğal koruma çabaları, servi ağaçlarının sürdürülebilir bir şekilde korunmasına yöneliktir, çünkü bu ağaçlar hem ekolojik açıdan önemli hem de kültürel olarak değerlidir.

Kabuk genç bitkiler de kırmızımsı renkte, yaşlılar da bozumsu kahverengindedir. Uzun çatlaklı ince ve düzgün bir kabuğu vardır.

Servi Ağacı

Servi Ağacının yetiştiği yerler? Kanaatkar bir tür olup, hiç bir ağaç türünün yetişmediği fazla kireçli topraklarda, Akdaniz iklim tipinin hüküm sürdüğü kurak ve fakir araziler de ve kireçli topraklar da rahatça yetişebilmektedir. Üretim ormanın da veya rüzgar şeritleri için de iyi büyüyebilmesi için derin ve rutubetlice toprak ister.

Yapıların iç ve dış bölümlerinde, gemi, köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Mobilya yapımında, tornalı işlerde, çamaşır ve çeyiz sandığı ve dolapların da tercih edilir.