Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

0 Comments

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir?

Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım.

Fagus orientalis (Doğu Kayını), Ba kan lar’dan Trakya’ya ve kuzey den
ve güney den Yıldız (Istranca) Dağları ile İstanbul’a ulaşır, sonra Kocaeli
Yarımadası’na biraz Ege’ye iner. Buradan Doğu Karadeniz boyunca
Kafkaslar’a ve Kırım’a uzanır. Bu ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun kör fezinin kuzey doğusunda Hatay ve Maraş’ta ormanlarının yüksek mıntıkalarında 1500 m. üzerinde izole yayılış gösterir.

Kayın ağacı özellikleri

30-40 m ye kadar boylanabilen kayının en belirgin özelliği, açık gri
veya koyu gri renkli kabuklarının ağaçların hayatı boyunca çatlamadan
düz ve pürüzsüz olarak kalmalarıdır. Genç sürgünleri tüylüdür.

Kayın ağacının büyüdüğü yerler

Deniz iklimini sever. Ilıman iklimli kıyı dağlarında yayılır. Direklik çağında tepeler sivridir sonraları yaygınlaşır ve kubbemsi bir biçim alır, yapraklanma sıktır. İyi yetişme ortamlarında ve sık meşcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kayın, genç yaşlardan başlayarak ince tali kökçükler meydana getirerek kalp kökü geliştirir ve bu kök sistemi oldukça derine gider. Buna rağmen tamamen derin köklülerden olmayıp entansif köklenen grubuna girer. Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin toprakları sever. En büyük düşmanı don ve kuraklıktır.

Kayın ağacından neler yapılmaktadır?

Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sandığı maden direği, kömür, emprenye edildiği zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullanılır. Ayrıca Fagussilvatica (Avrupa Kayını)’nın da ülkemizde yayılışı bilinmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir