Kayın ağacı resimleri, Kayın ağacı özellikleri

Kayın ağacı nerelerde yetişmektedir? Kayın ağacı mobilya sektöründe, parke sektöründe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Ormanlarımızı koruyalım. Gelecek nesillere iyi bir orman ve gür ağaçlar bırakalım. Kayın ağacı, kayıngiller (Fagaceae) familyasından, Fagus cinsine ait, geniş yapraklı ve çoğunlukla büyük boyutlarda olan bir ağaç türüdür. Kayın ağacı, genellikle dikine büyüyen bir gövdeye ve düzgün, düz dallara sahiptir. Yaprakları, koyu yeşilden kahverengiye dönen sonbahar renkleriyle dikkat çeker. Çiçekleri küçük, gösterişsiz ve çoğunlukla rüzgarla taşınan polen yoluyla döllenir.

Meyvesi dikenli bir kapsül içinde bulunur ve bu kapsül, bir grup otsu bitki olan kayıngilleri tanımlayan özelliktir. Kayın ağaçları, genellikle ormanlık alanlarda, özellikle ılıman iklim bölgelerinde, yaygın olarak bulunur. İşte kayın ağacının yayılışı hakkında bazı bilgiler:

 1. Avrupa Kayını (Fagus sylvatica):
  • Avrupa kayını, Avrupa’nın geniş bir bölgesinde doğal olarak yetişir. Bu, Orta ve Batı Avrupa’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve diğer birçok Avrupa ülkesini içerir.
 2. Amerikan Kayını (Fagus grandifolia):
  • Amerikan kayını, Kuzey Amerika’da doğal olarak bulunur. Bu, doğu bölgeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyıları ve iç bölgelerini kapsar.
 3. Japon Kayını (Fagus crenata):
  • Japon kayını, Japonya’nın ormanlık alanlarında yaygındır. Aynı zamanda Çin’in bazı bölgelerinde de bulunabilir.
 4. Oryantal Kayın (Fagus orientalis):
  • Oryantal kayın, Orta ve Doğu Avrupa’da, özellikle Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişir. Bu tür, özellikle Türkiye’nin kuzey bölgelerinde bulunabilir.

Kayın ağaçları genellikle nemli, kireçli topraklarda iyi gelişir. Belirli bir türün yetiştiği bölgeler iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişir. Bu ağaçlar, hem orman ekosistemlerinde önemli rol oynarlar hem de peyzajda estetik bir değer taşırlar.

Fagus orientalis (Doğu Kayını), Ba kan lar’dan Trakya’ya ve kuzey den
ve güney den Yıldız (Istranca) Dağları ile İstanbul’a ulaşır, sonra Kocaeli
Yarımadası’na biraz Ege’ye iner. Buradan Doğu Karadeniz boyunca
Kafkaslar’a ve Kırım’a uzanır. Bu ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun kör fezinin kuzey doğusunda Hatay ve Maraş’ta ormanlarının yüksek mıntıkalarında 1500 m. üzerinde izole yayılış gösterir.

Kayın ağacı özellikleri

30-40 m ye kadar boylanabilen kayının en belirgin özelliği, açık gri
veya koyu gri renkli kabuklarının ağaçların hayatı boyunca çatlamadan
düz ve pürüzsüz olarak kalmalarıdır. Genç sürgünleri tüylüdür. Kayın ağacının büyüdüğü yerler, Deniz iklimini sever. Ilıman iklimli kıyı dağlarında yayılır. Direklik çağında tepeler sivridir sonraları yaygınlaşır ve kubbemsi bir biçim alır, yapraklanma sıktır. İyi yetişme ortamlarında ve sık meşcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kayın, genç yaşlardan başlayarak ince tali kökçükler meydana getirerek kalp kökü geliştirir ve bu kök sistemi oldukça derine gider. Buna rağmen tamamen derin köklülerden olmayıp entansif köklenen grubuna girer. Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin toprakları sever. En büyük düşmanı don ve kuraklıktır. Kayın Ağacı – Kayın Ağaçları Çeşitleri Nelerdir?

Kayın ağacından neler yapılmaktadır?

Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sandığı maden direği, kömür, emprenye edildiği zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullanılır. Ayrıca Fagussilvatica (Avrupa Kayını)’nın da ülkemizde yayılışı bilinmektedir.