Gövdesiz bitkiler nelerdir?

Gövdesiz diye adlandırılan bitki türleri mevcuttur. Gövdesiz bitkileri 5 bölüme ayırabiliriz. Genel olarak yabancı litaratürde Thallophyta olarak bilinir.

GÖVDESİZ BİTKİLERİN İSİMLERİ (Thallophyta)

  • Bakteriler
  • Mavi-yeşil algler
  • Alkler
  • Mantarlar
  • Karayosunları