Meyve ağaçları şekil budaması

Meyve veren ağaçlarda şekil budaması

Meyve bahçelerini kurmak için dikilecek olan fidanlara çoğunlukla bahçede yerlerine dikimi gerçekleştirildikten sonra şekil verilir. Meyve ağaçlarının toprak üstü organı olan taca uygulanacak olan şekil ekolojik şartlara ve ağacın yapısına göre farklılık gösterir. Meyve ağaçlarına uygulanan şekiller oldukça fazla şekillidir. Meyve ağaçlarına hangi şekil uygulanırsa uygulansın şekil budamasının ana uygulama ilkeleri kesinlikle değişmez. Meyve ağaçlarına verilecek şekil için gerçekleştirilecek budamalarda özellikle belirteceğimiz şu hususlara dikkat edilmelidir.

Meyve veren ağaçlarda şekil budaması
  1. Fazla budama işlemine tabi tutulan fidanlar meyveye geç yatar. Bundan dolayı uygulanacak olan budama işlemleri amacına en uygun şekilde yapılmalıdır.
  2. Meyve ağacında bulunan yan dallar oluşturulurken bunların gövde ile oluşturacakları açının uygun genişlikte olmasına özen gösterilmelidir. Dar açıya sahip olan yan dallar ileriki dönemlerde meyve yüküne dayanamayarak çok kolay bir şekilde kırılabilir. Ayrıca dar açılı olan yan dalların meyve verimliliği de çok düşüktür. Bundan dolayı dar açılı olan yan dalların gövde ile iyi bir açı meydana getirebilmeleri için budama işlemi ile beraber çatallar ya da teller kullanılarak açıların istenilen düzeye getirilmesi lazımdır.
  3. Meyve ağaçlarına uygulanacak olan şekiller bölgenin iklim şartlarına göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı ekolojik şartlara göre şekil seçimi yapmak gerekir.

Meyve ağaçlarına uygulanacak olan şekiller çok fazla değişiklik göstermektedir. Uygulamalarda gerçekleştirilen şekilleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • goble
  • doruk dallı
  • piramit
  • palmet

Meyve ağaçlarına genel olarak çok yağışlı bölgelerde goble ve palmet, yağışın az olduğu ve kurak olan bölgelerde ise doruk dallı ve piramit şekiller verilmektedir