Bahçe Ağaçları Budama

Bahçe Ağaçları Budama

Bahçede meyve ağaçları veya meyve vermeyen ağaçlarda kaliteli meyve bağ yetiştiriciliğinin çıkacak olan ürünlerin kalitesinin ve yüksek veriminin en önemli gerekliliklerinden birisi usule uygun budama işlemidir. Budama işlemi canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, dikme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma gibi işlemlerdir. Bu işlemlerin tamamına budama işlemi denir. Uygulanan bütün bu işlemler bitkilerde verim ve gelişme arasında fizyolojik bir denge kurulması ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre korunmasına yöneliktir. Uygulanacak olan budama işlemlerinin amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür.

Bahçe Ağaçları Budama

Bahçelerde ağaç budama nasıl yapılır?

  1. bitkileri en kısa sürede ürüne yatırmak ve mümkün olduğu kadar uzun süre ürün çağında tutmak.
  2. bitkilerin toprak altı ve toprak üstü organları arasında gelişme açısından düzgün ve sağlam denge kurmak.
  3. toprak işleme, budama, ürünlerin verimi, bitkilerde oluşacak hastalık ve zararlılara karşı mücadele işlemini hafifletmek.
  4. bitkilerde karbon asimilasyonunu yükseltmek amacıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu ışığı sağlamak ve yapraklarını dengeli bir şekilde arttırmak.
  5. bazı bitki türlerinde görülen periyodisiteyi engellemek ya da düşürmek.
  6. meyve ağaçlarının ürün verimini ve kalitesini arttırmak.

Bahçe ağaçları budayan firma

Yukarı anlatıldığı gibi başarılı bir budama işlemi gerçekleştirebilmek, ancak iyi bir fizyoloji bilgisine sahip olmak, bahçe ağacı bitkisini tanımak ve ekolojik faktörlerin tam olarak doğru bir şekilde değerlendirmekle mümkündür. Bahçede ağaç ve ağaççık budama uygun fiyatlara yapılmaktadır. Meyve ağaçları ve asmaların fizyolojik özellikleri ve anatomik yapıları birbirlerinden farklı olduğu için bunlarda gerçekleştirilecek olan budama işlemi de gerek şekil gerekse yöntem bakımından farklık göstermektedir. Fakat meyve ağaçlarında ve bağlarda gerçekleştirilecek olan budama işlemini amaçlarına göre üç kısma ayırmak mümkündür.

Bahçe ağaçları budama şekilleri

1- şekil budaması

2- ürün budaması

3- gençleştirme budaması