Bahçe Ağaçları Budama

tunahun 

Bahçe Ağaçları Budama

Bahçede meyve ağaçları veya meyve vermeyen ağaçlarda kaliteli meyve bağ yetiştiriciliğinin çıkacak olan ürünlerin kalitesinin ve yüksek veriminin en önemli gerekliliklerinden birisi usule uygun budama işlemidir. Budama işlemi canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, dikme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma gibi işlemlerdir. Bu işlemlerin tamamına budama işlemi denir. Uygulanan bütün bu işlemler bitkilerde verim ve gelişme arasında fizyolojik bir denge kurulması ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre korunmasına yöneliktir. Uygulanacak olan budama işlemlerinin amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür.

Bahçe Ağaçları Budama

Bahçelerde ağaç budama nasıl yapılır?

  1. bitkileri en kısa sürede ürüne yatırmak ve mümkün olduğu kadar uzun süre ürün çağında tutmak.
  2. bitkilerin toprak altı ve toprak üstü organları arasında gelişme açısından düzgün ve sağlam denge kurmak.
  3. toprak işleme, budama, ürünlerin verimi, bitkilerde oluşacak hastalık ve zararlılara karşı mücadele işlemini hafifletmek.
  4. bitkilerde karbon asimilasyonunu yükseltmek amacıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu ışığı sağlamak ve yapraklarını dengeli bir şekilde arttırmak.
  5. bazı bitki türlerinde görülen periyodisiteyi engellemek ya da düşürmek.
  6. meyve ağaçlarının ürün verimini ve kalitesini arttırmak.

Bahçe ağaçları budayan firma

Yukarı anlatıldığı gibi başarılı bir budama işlemi gerçekleştirebilmek, ancak iyi bir fizyoloji bilgisine sahip olmak, bahçe ağacı bitkisini tanımak ve ekolojik faktörlerin tam olarak doğru bir şekilde değerlendirmekle mümkündür. Bahçede ağaç ve ağaççık budama uygun fiyatlara yapılmaktadır. Meyve ağaçları ve asmaların fizyolojik özellikleri ve anatomik yapıları birbirlerinden farklı olduğu için bunlarda gerçekleştirilecek olan budama işlemi de gerek şekil gerekse yöntem bakımından farklık göstermektedir. Fakat meyve ağaçlarında ve bağlarda gerçekleştirilecek olan budama işlemini amaçlarına göre üç kısma ayırmak mümkündür.

Bahçe ağaçları budama şekilleri

1- şekil budaması

2- ürün budaması

3- gençleştirme budaması

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment