Kalem (bindirme) aşısı nasıl yapılır?

Kalem aşısı veya bindirme aşısı nedir?

Kalem aşısı

Yeni kesilmiş ağaçla yeni kesilmiş kalemin kambiyum yani kabuk ile odun arasındaki üretken ince doku bölgelerinin üst üste gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek kalem ile anaç arasında bir bağlantı kurulması ile yeni bir bitki meydana gelir. Bu aşı türüne kalem aşısı denir. Bu metod uygulanması en basit ve en yaygın aşı yöntemlerinden birisidir. Esas olarak bu yöntemde anaç ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekir. Uygulamada ise anaç ve kalemde birbirine dek uzunluk ve şekilde birere kesit oluşturulur. Kesitin keskin bir aşı bıçağı ile tek seferde düzgün ve pürüzsüz bir hat sağlanarak açılma işlemi yapılıp aşını başarı oranı bu düzeyde arttırılır. Sürgünler zayıf olsa da kesim satırları en az üç cm uzunlukta olmalıdır. Her iki kısmın kesim yüzeyi birbirine denk gelecek şekilde kalem anacın üstüne oturtulur. İp, lastik ve bant gibi herhangi bir malzeme ile de iyice bağlanır daha sonrasında aşıya uygun bir macunla zararlılardan ve enfeksiyon kapmaması için kaplanır. Bu işlem aşının daha sağlıklı olmasını sağlar. Aşını tutma oranı bu oranda artar. Kalem aşısı nasıl yapılır?

Dipcikli aşı

Altı mm ile bir nokta iki cm çapında küçük anaçların aşılanmasında kullanılır. Bu aşı yöntemini yapılabilmesi için kalem ve aşının aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu aşıda kalem de anaç da aksi yönlerde olmak üzere iki buçuk – altı cm uzunluğunda pürüzsüz bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden birer dilcik kesilir ve bundan sonra anaç kalemin dilleri birbirinin içine sokulur. Dipcikli aşı

Yanaştırma aşı

İki serbest bitkinin yine kendi köklerini muhafaza edecek şekilde her birinin gövdesinde oluşturulan çeşitli tipte kesim satıhları meydana getirerek onları üst üste getirecek tarzda her iki bireyi birbirine yanaştırarak uygulanan aşı yöntemidir. Yanaşma aşı yapma teknikleri

Yarma aşı

Bu aşı türü genel olarak tepe seviyesinde yapılır. Bunun için anaç da kalem kalınlığına denk yükseklikte tepe sürgünü kesilerek atılır. Bu kısımda ibre ve yapraklar temizlenir. Bundan sonra kesitin ortasında kalemi oturtacak şekilde ve uzunlukta tepe sürgünü boyunca uygun derinlikte bir yarık oluşturulur. Diğer taraftan aynı kalınlıkta kalem de kama şeklinde iki yüzü kesilerek hazırlanır. Buna müteakiben anaçta açılan yara kalem kama şeklinde oturtularak aşılama işlemi tamamlanır. Çeşit değiştirmelerinde bu metodun kullanılması iki buçuk – on cm çapındaki dalların odunu oldukça düz yarılabilen düzgün odun dokulu türlere uygulanması ile oluşur. Yarma aşı nasıl yapılır

Kabuk aşısı

En hızlı ve an basit aşı yöntemidir. Özel ekip veya alete ihtiyaç gerektirmez. Çapları yirmi beş cm den otuz cm e kadar kalın dallara uygulanabilir. Anaca su yürüyüp kabuğun odundan kolaylıkla ayrılabildiği bir zamanda yapılır. Kabuk aşısı çeşitli tiplerde olmaktadır. Bunlardan belli başlı bir tip anaçta kabuk üzerinde uzunluğuna bir kesim yapılarak çizginin her iki yanındaki kabuğun odundan biraz ayrılması hazırlanan kalemin bu araya sokulması şeklinde olur. Kabuk aşısı yapma