Göz aşısı nasıl yapılır?

tunahun 

Göz aşısı metodları

Üzerinde bir göz veya tomurcuk bulunan küçük bir kabuk parçasından alınan bir kalem kullanılarak yapılan aşılama yönteminde göz aşısı denir. Bu suretle bir bireyden çok sayıda aşı materyali alma olasılığı vardır. Nadide, kıymetli bireylerin üretilmesinde ekonomik ve kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntemdir. Sürgün göz aşıları ve uyuyan gözde yapılan durgun göz aşıları olmak üzere ikiye ayrılır.

Sürgün göz aşıları

Sürgün göz aşılarında anaca yerleştirilen göz aşının yapıldığı yıl içinde sürgün verir. Bu aşılar erken sürgün göz aşıları ve geç sürgün göz aşıları olmak üzere iki zamanda gerçekleştirilir. Erken sürgün göz aşılarında kalem yani göz tomurcuklarda henüz bir kabarma görülmeden alınır. O aşılar ilkbaharda anaç gelişmeye ve öz su yürütmeye başlayıp kabuk kolaylıkla ayrıldığında açık alanda yapılır. Geç sürgün aşıları ise çoğunlukla daha geç yani haziran ayının ilk yarısında yapılır. Bu aşılarda yara hemen kapanır ve aşı iki hafta gibi kısa bir sürede tutar.

Uyuyan gözde yapılan durgun göz aşıları

Bu aşılama yöntemi temmuz ve eylül ayları arasındaki zaman zarfı içerisinde yapılır. Uyuyan göz aşısında gözler bitkini dış tarafında bulunan kısa ve yavaş büyüyen sürgünler dışında aynı yılın iyi bir şekilde oluşmuş ve olgunlaşmış kuvvetli ve dayanıklı sürgünlerinde alınarak yapılır. Göz aşıları yöntemleri arasında en koyla ve etkin olmasından dolayı en çok bilinen ve kullanılması en çok tercih edilen diğer bir aşı yöntemi de T aşısı yöntemidir. Bu aşı yöntemi birçok süs çalılarının ve özellikle güllerin üretilip çoğaltılmasında kullanılır. Yapılması ise şu şekildedir. Önce anaç üzeride tercihen anacın alt tarafından iki nod arasında iki buçuk cm kadar uzaklıkta dikey olacak bir şekilde kesim yapılır. Bunu t şeklini verecek şekilde bir yatay kesim takip eder. İki kabuk dilimini kaldırmak için aşı çakısı hafif bir şekilde çevrilir. Sonra alt kısımdaki göz gözün sadece yaprak sapı açıkta kalacak şekilde yukarıdan aşağı kabuk arasına sokulur. İp, bant, lastik veya rafya ile bağlanır. Aşı iki hafta içerisinde tutar. Aşı tuttuktan sonra anaç yaz sonunda veya sonbaharda aşının üstünden kesilerek uzaklaştırılır.

Göz aşısı çeşitleri

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment