Aşını tutmasını etkileyen faktörler

Fidanlarda aşı tutmasını etkileyen faktörler

Aşını tutmasındaki en önemli faktör uyuşmadır. Uyuşma: bitkiler botanik akrabalık ilişkileri bakımından birbirlerine ne kadar yakın olursa aşını tutma şansı da birbiriyle uyuşması da o kadar çok olur. Bitki türleri: aşının başarılı olmasında türler de önemli bir etkidir. Başarı şansı türlere göre de değişiklik gösterir. Bazı bitki türlerinde aşılama başarısı düşük olmaktadır. Örnek vermek gerekir ise bu türler meşeler, kayınlardır. Bu ağaç türleri çok zor aşılanır. Aşı yapılacak olan anaç kaliteli, kuvvetli ve genç fidan olmalıdır. Anacın tohumundan yetişmiş olması ekseri diğer vejetatif yollardan üretilmiş fidanlardan olmasına nazaran çoğu türlerde daha çok tercih edilir. Kalemler uygun zamanda alınmalı ve aşı uygun zamanda alınmalı ve uygun zamanda yapılmalıdır. Uygun zamanda alınmayan ve yapılmayan aşıların tutuma oranı düşüktür.

Aşının tutması için neler yapılır

Aşıların alınma süreleri kalem aşılarında yaz aşısı dışında en başarılı aşı zamanı ilkbaharda anaçla kök faaliyeti başlarken fakat kalemde gözler henüz uyku durumundayken yapılan aşıdır. Kalem ile anacın kambiyumu diğer bir adı ile kabuk ile odun arasındaki üretken ince doku mümkün olduğunca sık bir şekilde üst üste gelmelidir. Böylece kaynaşma çabuk olup aşının tutma ihtimali yükselir. Aşı tutmasını etkileyen faktörler

Aşı yapılınca nasıl bir işlem yapılır?

Aşını yapıldığı yer hızlı bir şekilde aşıya uygun bir macunla kapanmalıdır. Bu suretle aşı yerinde kuruma ve çeşitli enfeksiyonlar önlenmiş olur. Birçok durumda macunlanma yapılmadan önce her iki parçanın da sıkı bir şekilde lastik, ip veya bir bantla sarılması veya bantlanması gerekmektedir. Aşı yapıldıktan sonra çıkan sürgünler azaltılmalıdır. Üretilecek türe ve koşullara uygun aşılama yöntemi iyi belirlenmelidir. Aşılama bu işte tecrübesi olan bilen bir kişi tarafından yapılmalıdır.