Daldırma ile üretme teknikleri

0 Comments

Bitkilerde daldırma ile üretme teknikleri

Bitkinin herhangi bir kısmının ana bitkiden ayırmadan köklenmesini sağlayarak sonradan ayırmak sureti ile yapılan üretme metodudur. Çelikle köklendirilmesi zor olan türlerin yani süs bitkileri, çalılar ve ağaçların üretiminde kullanılır. İyi bir kök gelişimi olması için daldırma ortamı iyi gübrelenmeli ve nemli tutulmalıdır. Nemli tutulmayan ve iyi gübrelenmeyen bölgede yapılan üretme şekilleri tutmamasına ve istenilen etkini sağlanmamasına sebep olur. Çelikle üretmeye göre daha başarılıdır. Daldırma tipleri dört farklı şekilde yapılmaktadır.

Daldırma tipleri

Uç daldırması Sürgünü sekiz on cm toprağa daldırılıp uç kısmının dışarıda kalacak şekilde toprakla örtülmesiyle yapılır.

Adi daldırma Bu üretme tekniğinde daldırılacak olan dallar bir yıllık sürgünler olmalı ve mümkün olduğu kadar anacın kolay bükülebilen alt dallarından alınmalıdır. Sürgünlerin ucu on beş yirmi cm toprak yüzeyinde kalacak şekilde sürgünlerin kavis verilerek toprağa daldırılmasıdır. İlkbaharda daldırılan sürgünün toprak altında kalan kısmında yaz boyunca kökler meydana gelir. Kesim ve söküm sonbahar ya da ertesi yıl ilkbaharda yapılır.

Hava daldırması Dalın toprağa batırılması yerine toprak ya da yosun dolu bir örtü dala sarılıp köklenmesi beklenir. Bu iş ya ilkbaharda tamamen olgunlaşmış bir yıllık dallar üzerinde yapılır ya da bu iş için yaz sonunda tam olgunlaşmamış dallar kullanılır. Yöntem çeşitli şekillerde uygulanır. Hangi şekilde olursa olsun önce köklenmesi istenen dallar veya sürgünler üzerinde dalın ucunun on beş yirmi cm altında halkalama, yarma veya yukarı doğru çizikleme sureti ile yaralar açılır. Sonra bu yara etrafına hafif nemlendirilmiş yosun, turba ve benzeri köklendirme ortamı sarılır, ince bir polietilen plastik örtü ile tamamen kapanacak şekilde örtüldükten sonra örtünün iki ucu da sıkıca kapatılıp bağlanır. Köklendirme ortamının nemli tutulması uygulamanın başarılı olmasında önemli etkiye sahiptir. İstenilen düzeyde ve yeterli şekilde bir köklenme oluştuktan sonra bu köklenen sürgün veya dal anaçtan ayrılarak bir saksıya alınır.

Tepe daldırması Adi daldırma yapılmayan türlerde uygulanır. Bir yıl önce dikilen bitkiler kök boğazlarının beş on cm üstünden gövde kısmı kesilerek bitki mümkün olduğu kadar sürgün vermeye zorlanır. Sürgünler sekiz – on cm boyuna gelince yani mayıs ayında her sürgünün boğazı yüksekliğinin yarısı kadar toprak yığılarak doldurulur. Sürgünler yirmi, yirmi beş cm boyuna gelince ikinci bir boğaz doldurması yapılır. Bu işlem sürgünler kırk beş cm uzunluğa ulaşınca aynı işlem yine tekrarlanır üçüncü ve son kez defa tekrarlanır. Anaçta boğazı doldurulan sürgünler köklendikten sonra mümkün olduğu kadar dipten kesilerek ana bitkiden ayrılırlar ve parsellere dikilirler yani şaşırtılırlar.

Hendek daldırması Kök yapma veya sürme yeteneği yüksek olan bazı anaç bitkilerin dalları bütün uzunluğu boyunca hendeğe yatırılarak üzeri toprakla örtülür ve sürgün vermesi için teşvik edilir. Sürgünler diplerinde meydana gelen köklerle birlikte kesilerek anaçtan ayrılır ve ayrı birer bitki olarak şaşırtılırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir