Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş orman kuruluşların da görülür.

Türkiye’de ladin ağacı, özellikle kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde, yani Karadeniz Bölgesi’nde ve doğal olarak soğuk ve nemli bölgelerde yetişir. Ladin ağaçları (Larix spp.), genellikle dağlık alanlarda, yüksek rakımlı bölgelerde ve nemli ormanlarda bulunur. Bu ağaç türü, özellikle yüksek rakımlı dağların yamaçlarında ve vadilerinde sıklıkla görülür.

Ladin ağacının özellikleri ve dağılımı şunları içerir:

  • Yapraklar: Ladin ağaçları, iğne benzeri yapraklara sahiptir. Yapraklar genellikle ince ve yumuşak olup yeşil renktedir. Ladin yaprakları sonbaharda sararıp döküldüğünden, ağaçlar kış aylarında iğnesiz görünür.
  • Kozalaklar: Ladin ağaçları, küçük, oval şekilli ve ahşap kozalaklar üretir. Kozalaklar genellikle dallar üzerinde asılı dururlar.
  • Dağılım: Ladin ağaçları Türkiye’de, özellikle Artvin, Rize, Trabzon gibi Karadeniz Bölgesi illerinde yaygın olarak bulunur. Yüksek rakımlı orman alanlarında yetişir.
  • Ekonomik ve Ekolojik Önem: Ladin ağacının odunu dayanıklıdır ve çeşitli inşaat projelerinde ve kereste üretiminde kullanılır. Ayrıca peyzajda ve doğal orman ekosistemlerinde kullanımı da vardır. Ladin ormanları, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve toprak erozyonunu önleyen ekosistemler olarak önemlidir.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ladin ağaçlarını doğal olarak görmek mümkündür. Bu ağaçlar, doğal yaşam alanlarının yanı sıra turistik bölgelerde ve rekreasyon alanlarında da yer alabilir.

Ladin ağacı nasıl yetişir?

ladin ağacı resmi

60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m’den fazla çap yapabilen
düz ve dolgun gövdeli bir ağaç türü dür. Nemli havaları, derin, havalanma kapasite si yük sek, nem içeriği fazla, kumlu ve balçık, besince zengin, humuslu serin toprakları sever. Böyle yerler de çok iyi bir gelişme gösterir. Yetişme muhitin de dar ve sivri tepeler yapar. Sığ kök sistemine sahip tir. İyi yetişme ortamın da gençlikte gölgeye oldukça dayanıklıdır. Doğal yayılış alanında dondan zarar görmez, ancak bazı yıllar da geç
donlar dan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Kuraklık zararı görüldüğü gibi sık ve bağımsız meşcerelerde fırtına, kar devirme si ve kar kırması görülmüştür.

Ladin ağacından neler yapılır?

Selüloz ve kâğıt endüstrisi yanında yapı malzemesi, kontrplak, kaplama, mobilya, lambri, her türlü ambalaj, sandık, kutu, sepet, kibrit çöpü ve kurşun kalem yapımında kullanılır. Doğu Ladini nerede yetişir? Ladin ağacı hangi ilde yetişir?