Doğu Ladini

0 Comments

Ladin ağacı özellikleri

Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş orman kuruluşların da görülür.

Ladin ağacı nasıl yetişir

ladin ağacı resmi

60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m’den fazla çap yapabilen
düz ve dolgun gövdeli bir ağaç türü dür. Nemli havaları, derin, havalanma kapasite si yük sek, nem içeriği fazla, kumlu ve balçık, besince zengin, humuslu serin toprakları sever. Böyle yerler de çok iyi bir gelişme gösterir. Yetişme muhitin de dar ve sivri tepeler yapar. Sığ kök sistemine sahip tir. İyi yetişme ortamın da gençlikte gölgeye oldukça dayanıklıdır. Doğal yayılış alanında dondan zarar görmez, ancak bazı yıllar da geç
donlar dan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Kuraklık zararı görüldüğü gibi sık ve bağımsız meşcerelerde fırtına, kar devirme si ve kar kırması görülmüştür.

Ladin ağacından neler yapılır

Selüloz ve kâğıt endüstrisi yanında yapı malzemesi, kontrplak, kaplama, mobilya, lambri, her türlü ambalaj, sandık, kutu, sepet, kibrit çöpü ve kurşun kalem yapımında kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir