Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir

0 Comments

Ardıç Ağacı

Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre oxycedrus
ve sabina adlı 2 seksiyona ayrılır.

Önemli ardıç türleri Oxycedrus seksiyonundan

  • Katran ardıcı
  • Diken ardıcı

Önemli ardıç türleri sabina seksiyonundan

  • Boz ardıç
  • Kokulu ardıç
  • Yağ ardıcı
  • Finike ardıcı
  • Selvi ardıcı

Sürüngen çalılar dan büyük ağaçlara kadar dün yada 60 kadar türü
olan ardıç ülkemiz ormanlarında en fazla ya yılış gösteren ağaç türlerinden biridir.

Deniz iklimi etkilerinin azalma ya başladığı yöreler den başla yarak stepe kadar sokulmak ta ve sıcağa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı
olması nedeniyle karasal iklimin bir ağacı olarak ülkemizin hemen
hemen her bölgesinde ya yılış göstermektedir. Toprak bakımından
kanaatkârdır. Nemli hatta bataklık yerler de olduğu gibi kurak topraklarda yetişebilen türleri var dır. Kurak, fakir topraklarda, taşlık kayalık ve kireçli yerlerde, kum sal topraklar üzerin de yetişebilirler.
Odunu genel olarak yumuşak, hafif ve çok dayanıklı ve güzel kokulu
dur. Kurşun kalem üretiminde çivi ve vida tutma direnci iyi olduğundan
mobilyacılıkta, dekorasyon ve duvar kaplamaları üretiminde kullanılan ardıç aynı zaman da park ve bahçe düzenlemelerin de
kullanılan dekoratif bir ağaçtır.

One thought on “Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir