Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır.

Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre oxycedrus ve sabina adlı 2 seksiyona ayrılır. Önemli ardıç türleri Oxycedrus seksiyonundan

 • Katran ardıcı
 • Diken ardıcı

Önemli ardıç türleri sabina seksiyonundan

 • Boz ardıç
 • Kokulu ardıç
 • Yağ ardıcı
 • Finike ardıcı
 • Selvi ardıcı

Sürüngen çalılar dan büyük ağaçlara kadar dün yada 60 kadar türü olan ardıç ülkemiz ormanlarında en fazla ya yılış gösteren ağaç türlerinden biridir.

Türkiye’deki ardıç ağacının özellikleri ve dağılımı şunları içerir:

 • Yapraklar: Ardıç ağaçlarının yaprakları iğne benzeri veya pul benzeri olabilir. Yapraklar genellikle yeşil renkte olup bazı türlerde maviye veya griye yakın renk tonları da bulunur.
 • Kozalaklar: Ardıç ağaçları, küçük ve etli meyve şeklinde kozalaklar üretir. Bu kozalaklar farklı renk ve boyutlarda olabilir.
 • Dağılım: Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli ardıç türleri yetişir. Özellikle dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı alanlarda sıklıkla görülürler. Bazı türler kıyı bölgelerinde de bulunabilir.
 • Ekonomik ve Ekolojik Önem: Ardıç ağaçlarının odunu dayanıklıdır ve geleneksel olarak mobilya yapımında, inşaatta ve diğer ahşap ürünlerin üretiminde kullanılmıştır. Ayrıca peyzajda ve erozyon kontrolünde kullanılan bir türdür. Ancak bazı ardıç türleri, yoğun otlatma ve ormansızlaşma gibi nedenlerle tehdit altındadır.

Türkiye’nin doğal zenginliği içinde ardıç ağaçları, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve çeşitli ekosistem hizmetleri sağlayan ağaç türlerinden biridir. Yerel bitki örtüsünün ve doğal yaşam alanlarının korunması, ardıç ve diğer türlerin sürdürülebilirliği için önemlidir. Türkiye’de ardıç ağaçları >>

Deniz iklimi etkilerinin azalma ya başladığı yöreler den başla yarak stepe kadar sokulmak ta ve sıcağa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı
olması nedeniyle karasal iklimin bir ağacı olarak ülkemizin hemen
hemen her bölgesinde ya yılış göstermektedir. Toprak bakımından
kanaatkârdır. Nemli hatta bataklık yerler de olduğu gibi kurak topraklarda yetişebilen türleri var dır. Kurak, fakir topraklarda, taşlık kayalık ve kireçli yerlerde, kum sal topraklar üzerin de yetişebilirler.
Odunu genel olarak yumuşak, hafif ve çok dayanıklı ve güzel kokulu
dur. Kurşun kalem üretiminde çivi ve vida tutma direnci iyi olduğundan
mobilyacılıkta, dekorasyon ve duvar kaplamaları üretiminde kullanılan ardıç aynı zaman da park ve bahçe düzenlemelerin de
kullanılan dekoratif bir ağaçtır. Ardıç Ağacı >>