Çim ekimi hakkında kısa bilgiler

tunahun 

Çim ekimi hakkında kısa bilgiler

Çim ekmede toprak hazırlığı

Çim ekiminde toprak hazırlığı yapılacağı zaman tohum ekilecek bölgenin hazırlanması için toprak, kum, taş ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesi yapılmalıdır. Tohum yatağı ne kadar iyi hazırlanırsa o kadar iyi ve kaliteli çim elde edilebilir. Ağı killi topraklar için toprağa ekstradan mil eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem de toprağın çabuk kurumasını engeller ve besin tutabilme oranını arttırır. Çim ekilecek alanda çıkabilecek olan yabani otlar ot ilacı ile yok edilip giderilebilir. Yabani ot ilacı kullanmak oldukça riskli bir iştir. Yabani ot ilacının etkisinin geçmesi için bir süre beklemek gerekir. Ekilecek alandaki zeminin hafif meyilli olması çim ekimi için problem değildir. Ancak tümsek ve çukur gibi etkenler tamamen düzeltilip tesviyesini yapılması gerekmektedir. Tohum yatağı için öngörülen ideal toprak elde edildikten sonra tesviyenin çok iyi yapılması gerekmektedir. Çim alanında yapılan iyi bir tesvife çim biçme işlemi yapılacağı zaman çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Tırmıkla iyice düzeltilen toprağa çimlenmesinde fayda sağlayacak olan taban gübresi ilave edilmelidir.

Çim nasıl ekilir kaç günde çıkar?

Çim tohumu ve ekimi

Çim tohumu tek çeşit veya üçlü, dörtlü ve yedili karışım olarak farklı niteliklere ve özelliklere sahip tohumlardan meydana gelecek şekilde karışımlar halinde satılır. Bu karışımları hazır alabileceğiniz gibi bahçe şartlarına uygun olarak tohum hazırlamada uzmanlık sahibi bir kişi tarafından da hazırlanıp temin edilebilir. Çim ekimi yapılmadan önce yapılması gereken ilk işlem bahçedeki toprağın hangi cins toprak olduğu tespit edilmelidir. Çim ekileceği zaman en önemli faktörlerden birisi iklim şartlarıdır. Örnek vermek gerekir ise suyun yeterli olmadığı bölgelerde az su isteyen çim tohumları tercih edilmelidir. Fakat iklim şartları yeteri kadar sıcak değilse bu tür çimler kış aylarında sararır ve kötü bir görünüme sebep olur. Çimin ekileceği alanda yoğun ve aktif bir kullanım varsa kesinlikle basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklı karışık tohumlar kullanılmalıdır. Aksi durumda bahçedeki çimler bozulur ve kötü bir görünüme sebep olur. Çim ekilecek bahçede hem gölge hem de sürekli güneş gören bölgeler bulunabilir. Bu tür özelliklere sahip bahçelerde kullanmak için birkaç farklı karışımdan oluşan çim tohumları gerekebilir. Bütün tohum çeşitlerinin ve çeşitlerden oluşan tohum karışımının ekim zamanları farklıdır. Sonbaharda ekimi yapılacak sıcak iklim çiminin tam kökünü oluşturmadan uyku haline girmeden atılan tohumların büyük bir kısmı ölür. Serin iklim çim çeşitleri içerisinde ilkbaharda ekilmesiyle beraber çim bitkisi kök oluşumunu tamamlamadan aşırı sıcak olduğu zaman çim tohumu ölür. Çim ekim zamanlarının tohum çeşitlerine göre belirlenip çim ekimi buna göre yapılmalıdır.

Çim nasıl ekilmelidir 

Çim ekimi yapılmadan önce ilk dikkat edilmesi gereken işlem toprakta bulunan hastalık ve zararlılara dikkat edilmesi ve bunlardan arındırılması gerekmektedir. Toprakta hastalık ve zararlı madde bulunması durumunda bunları yok edici ve giderici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca çim ekimi yapılacak olan toprağın yabancı ve yabani otlardan temizlenmesi gerekmektedir. Tohumla çim ekiminde iyi bir çim alanı elde edebilmek için metrekareye 40-60 gram arası bir tohum ekiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çim ekiminin homojen yapılabilmesi için çim alanının parseller halinde bölünebildiği kadar bölünmesi ve ekilecek tohumun önce yarısı belli bir yöne geriye kalan diğer yarısı da ilk ekilen tohuma çapraz yönde ekilmesi gerekmektedir. Bu ekilecek olan tohumun eşit ve homojen dağılmasına sebep olacaktır.

Çim alanın biçilmesi ve beslenmesi

Çim ekilmiş olan alanda çim boyu 6-8 cm uzunluğa sahip olduktan sonra ilk biçim işlemi gerçekleştirileceği zaman bu uzunluğun yer yer indirilmesi gerekmektedir. İlk biçim yapıldıktan sonra çim biçimleri 3-3.5 cm den biçilebilir. Çim biçme makinesinin bıçakları sürekli keskin tutulmalıdır. Keskin olmayan bıçaklarla yapılan çim biçme işlemi çim alanındaki bitkilere zarar verir. Çimin hastalıklara karşı direncinin kaybolmasına sebep olur. Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda çimin sağlıklı kalabilmesi için çimi normal ölçülerden biraz daha yüksek biçmek gerekmektedir. Aşırı sıcaklarda bu işlem yapıldığında çimin direnci artar ve sağlıklı kalabilir. Çim alanı ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere iki kere çim gübresi ile beslenmesi gerekmektedir. Kontrollü yavaş salınımlı gübreler kullanılmalıdır. Çimim sağlıklı kök ve yaprak gelişimi için gerekli olan tüm besinler, mineraller bu gübrelerde bulunmaktadır.

Çimlerde bulunan yabani otlar

Çimlerde bulunan yabani otlar farklı çeşitlerdedir. Tek yıllık yabani otlar: Bu tip yabani bitkiler çoğunlukla çimin ekildiği ilk ekim sonrasında ortaya çıkar ve ilk çim biçiminin yapımından sonra kaybolurlar. Çok yıllık yabani otlar: Bu tip yabani bitkiler çoğunlukla taşınma ile çim alanına gelir ve çim biçimi yapıldıktan sonra yok olmazlar. Çok yıllık yabani otları gidermek için yabani ot ilaçları kullanılabilir veya mekanik yolla veya elle kopartarak mücadele edilebilir. Yabani ot ilacı kullanırken kesinlikle ilacın alındığı firmadan kullanma miktarlarıyla alakalı detaylı bilgi alınması ve kullanım oranında söylenen miktarlardan fazla kesinlikle kullanılmamalıdır. Kontrolsüz ve bilinçsiz yabani ot ilacı kullanmak çim alanının yok olmasına veya ağır hasar görmesine neden olabilir. Bu konu hakkında detaylı bilgi alabilmek için ve yanlış işlem yapmamak için mutlaka bir uzmana danışın.

Çimde yosun oluşumu

Çim alanında yosun oluşması toprağın beslenmesinden ziyade fazla ve kısa çim biçilmesinden kirecin az olmasından, çim alanının drenajının kötü yapılmış olmasından, gölgeden, sabah çiyinden, üst topak katmanının inceliğinde ve sıkışmadan dolayı oluşur. İlk öncelik olarak meydana gelen yosunun kazınması ve iyileştirilmesi yapılmalıdır. Çok ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama yapılabilir.

Çim bakımı

Sulama: Sulama işlemi yeni ekilmiş çim alanlarında veya mevcut çim alanlarında sıcak dönemlerde yapılması zorunlu olan bir işlemdir. Yağmurlama sulama sistemi ile çim ekiminden sonra ilk çıkışa kadar her sabah ve akşam olmak üzere daha sonrasında ise toprak ve hava şartlarına göre sulama yapılmalıdır. Gereğinden az veya fazla sulama ekim yapılan alandaki çimlerin zarar görmesine neden olabilir.

Tırmıklama: Çim bakımındaki en ağır işlemdir. Yalnız senede bir kez yapılmalıdır. Çim alanının tırmıklanması çimin sağlıklı gelişimi ve görünümü için oldukça büyük önem arz etmektedir. Çim alanını tırmıklamak ölü çimleri toplamayı sağlar, keçeleşmeyi önler, çimin havalandırılması yardımcı olur, yayılıcı bitki türlerinin havaya kaldırıp biçimlenmesine ve şekillenmesine kolaylık sağlar, yeni sürgünü etkiler.

Havalandırma: Bu yapılacak olan işlem de oldukça ağır bir işlemdir. Yine senede bir kere yapılmalıdır. Havalandırma işlemi özellikler drenajı kötü olan ve çok sıkışık zeminli çim alanları içi çok faydalıdır. Çim alanının büyüklüğüne göre özel makineler ile yapılabileceği gibi dirgin ile de yapılabilir. Çim alanını havalandırmanın yararları; kök havalanmasını sağlar, bahçe drenajını iyileştirir, yeni kök gelişimini etkiler, aşırı sıcaklılarda oluşabilecek kuraklığa dayanıklılığı üst seviyeye getirir.

Çim alanlarında üstten tohumlama

Daha önceden oluşturulmuş çim alanının yıpranmış yaşlı çimlerinin ıslahında gençleştirilme yapılması yabani bitki otlarının çim alanından uzaklaştırılması ve giderilmesi için en etkili ve düşük maliyetli işlemdir. Üstten tohumlanma yapılacağı zaman ekim zamanlanması yapılmalıdır. Üstten tohumlanma işlemi yapılırken ilk yapılması gereken işlem kuru çim alanının kısa biçiminin yapılması gerekmektedir. Çim alanında tüm yaprak ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Çim alanının tırmıklama yöntemi ile toprak ve çim bitkisi haricinde kalan çim alanlarda tohumlanma ile tohum yatağını meydan getirilmesi önemlidir. Üstten tohumlama yöntemi ölü bulunan çimleri ve keçeleşmiş bitkiyi de çim alanından uzaklaştırır. Mevcut çim alanı çok sıkışık bir yapıya sahip ise havalandırma işlemi yapılmalı ve büyük alanlarda makine kullanılmalı ve bu yapılan havalandırma en az 15 cm derine işlenmelidir. Uygun tohum karışımının yapılabilmesi için çim alanında bulunan bitkinin renk ve yaprak inceliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ekilecek tohum karıştırıldıktan sonra ikiye ayrılmalı ve çapraz ekim yöntemi ile ekilmelidir. Onarma işlemleri için yapılacak olan ekimlerde metrekareye 30-40 gr tohum yeterlidir. Sulama yapılacağı zaman yağmurlama yöntemi ile sulanmalıdır. Üstten tohumlanma yöntemi yapıldıktan sonra 3-5 mm üst kaplama uygulanması yapılması gerekmektedir. Bu işlem çimin daha sağlıklı ve sık gelişimine sebep olacaktır. Ayrıca çim alanındaki tesviye bozukluklarının giderilmesine faydalı olacaktır. Yapılan bütün bu işlemlerden sonra çim alanı hafifçe tırmıklanmalı ve silindirlenmedilir. Bu işlem çimlenmenin daha etkin olmasına sebebiyet verecektir. Belirli periyotlarda düzenli sulama işlemi yapılmalı ve tohum yatağı yeterli nem oranına sahip olacak şekilde tutulmalıdır. Çim uzunluğu 6-8 cm e ulaştığında yüksek biçim yapılmalı ve daha sonra yapılacak olan biçimlerde  3-3.5 cm e indirilmelidir. Çim alanlarının faydaları çim bahçe toprağının kökleri ile bir ağ gibi sardığı için özellikler meyilli bahçelerde toprak kaybını engeller.

Çim bakımında gübreleme

Çim alanları çok sık sulandığı için bünyelerinde bulundurdukları organik maddelerini çok çabuk kaybederler. Çimin sağlıklı bir şekilde mevcudiyetini devam ettirebilmesi için senede birkaç kez besin takviyesi yapılması gerekmektedir. Çim alanlarında kullanılacak olan gübreler suni veya organik gübreler olabilir. Çim ekme alanlarında kullanılacak olan gübrelerde dikkat edilmesi gereken husus mutlaka çimler için hazırlanmış olan gübrelerden olmalıdır. Kullanılacak olan gübrenin hızlı etki edebilmesi için suda eritilen besinler uygundur fakat kullanım miktarı ve dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Bu gübreler kullanıldığında çimler hızlı bir şekilde yeşerir fakat etkileri kısa sürelidir. Sulama işlemi yapıldığında veya yağan yağmurlarda çok çabuk yok olurlar. Zaman içerisinde çözülen granür besinler uzun etkilidir. İlkbaharda, yaz başlarında ve sonbaharda çim alanına verilebilirler. Gereğinden fazla suni gübre kullanımı toprağın tuzlanmasına ve çim köklerinin az gelişmesine sebep olur. Gübre kullanılacağı zaman kullanım miktarı kesinlikle gereğinden fazla olmamalıdır. Aynı özelliklere sahip organik gübreler kullanılması daha iyidir. Organik gübre kullanıldığı zaman çim kökleri daha iyi gelişir ve çimi içinde bulunan mikroorganizmalar daha iyi çalışırlar. Bu da çimin daha sağlıklı olmasına sebep olur. Toprak yapısında kum, silt ve kil belirli miktarlarda bulunmalıdır. Toprağın bütün yapısı içerisinde inorganik maddelerin bulunma oranı toprak biliminde toprak bünyesi terimi ile ifade edilmektedir. Süs bitkilerinin yetiştirilip büyütülmesinde bitki cins ve türlerine göre farklılık gösteren topraklarlara ihtiyaç duyulur.

Recommended Posts

Türkiye’de Yetişen Gül Çeşitleri

Türkiye’de yetişen gül çeşitleri nelerdir? Türkiye’de yetişen güller çeşitli alanlarda kullanılır. Gül suyu, gül yağı ve çeşitli kimyasal ürünlerde yan madde olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de yetişen güller Peki Türkiye’de biline gül isimleri nelerdir size bu konuda kısa bir bilgi vermeye çalışacağız. Özellikle kırmızı, beyaz ve pembe çeşitleri ile çok güzel kokan gül […]

tunahun 

Ay takvimine göre ağaç budama

Ay takvimine göre ağaç budama, Ay takvimine göre ağaç budama ve ağaç kesme nasıl yapılmalıdır? ay takvimine göre kimler ağaç keser? ay takvimine göre ağaç kesme doğru mu? ay takviminde ağaç budama zamanları? ay takviminde bitki budama, ay takviminde ağaç kesme. Ay takvimine göre budama yapmak eski dönemlerde önemsenen iyi bir gelenek idi. Ay takvimine […]

tunahun 

Üsküdar peyzaj şirketleri

Üsküdar peyzaj, Üsküdar’da peyzaj ve bahçıvanlık ile ilgili sizlere çözüm ortaklığı sunmaktayız. Bahçe tasarımı ve bahçe düzenleme işleriniz için bizi arayabilirsiniz. Üsküdar peyzaj tasarımları deneyimli ekiplerle yapılmaktadır. Üsküdar peyzaj firması, Tunahun olarak sizlere çözüm ortaklığı sunmaktayız. Peyzaj düzenleme de ölçü nasıl olmalıdır; Ölçü algılaması mekanlar arası karşılaştırmaya ve değerlendirmeye bağlı olarak yapılır. İşlem yapılacak olan […]

tunahun 

Leave A Comment