Göknar Ağacı Çeşitleri

tunahun 

Türkiye’de göknar ağacı, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen önemli bir ağaç türüdür. Göknar (Abies nordmanniana), gösterişli ve yüksek bir koni şeklindeki ağaç olarak bilinir. Bu ağaç türü, genellikle yüksek rakımlı dağlık bölgelerde, özellikle Karadeniz sahil dağlarında ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bulunur.

Göknar ağacının özellikleri ve dağılımı şunları içerir:

  • Yapraklar: İğne benzeri yapraklara sahip olan göknar ağacı, koyu yeşil renkte ve alt kısmı gümüş rengindedir.
  • Kozalaklar: Kozalaklar büyük ve dikdörtgen şekildedir. Koyu mor renkteki kozalaklar, ağaçların dallarında dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
  • Dağılım: Göknar ağacı, Türkiye’nin kuzeydoğusundan batısına doğru yayılan dağlık bölgelerde yetişir. Özellikle Artvin, Rize, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi illerinde ve Ağrı, Erzurum gibi Doğu Anadolu Bölgesi illerinde doğal olarak bulunur.
  • Ekonomik ve Ekolojik Önem: Göknar ağacı, kereste ve mobilya endüstrisinde kullanımı olan kaliteli bir odun kaynağıdır. Ayrıca ekosistemlerde önemli bir rol oynar, su tutma kapasitesi yüksektir ve toprak erozyonunu önler.

Göknar ağacının özellikleri nelerdir?

Göknar ağacı, Türkiye’nin orman zenginliğini ve biyolojik çeşitliliğini destekleyen değerli ağaç türlerinden biridir. Doğal yaşam alanlarında bulunmasının yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da sıkça tercih edilen bir türdür.

Göknar Ağacı ülkemizde 4 (dört) çeşit olarak yetişmektedir.

  • Karadeniz Göknarı
  • Uludağ Göknarı
  • Kaz Dağı Göknarı
  • Toros Göknarı

Doğu Karadeniz Göknarı; doğudan başlamak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde batı ya doğru Kızıl ırmağa kadar olan yerlerde bulunmaktadır.

Ulu dağ Göknarı yurdumuza özel bir ağaç türüdür. Kuzey Anadolu’da Kızılırmak vadisinden başla yarak batı yönünde Uludağ’a kadar yayılış gösterir.

Kaz dağı Göknarı endemik birtürümüz dür. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa arsındaki alanda ya yılış gösterir. Asıl yayılışını Kaz dağları ve Çatal dağ’da yapar. Bu sahalarda birbiriyle bağlantısı olma yan 6 ayrı alan da bulunur.

Toros Göknarı Güney Anadolu Toros dağları, anti-To roslar, Amanos Dağlarında yayılır. Uzun, düzgün ve dolgun gövde yapar Sivri tepe oluşturur. Kazık kök sistemine sahiptir. Bunun la birlikte yan köklerin bir bölümü sığ olarak yayma yeteneğindedir. Gölgeye da yanıklı bir ağaçtır. Nemli ve serin iklim bölgelerin de derin hava dar nemli topraklar da iyi yetişir. Sığ topraklarda fırtı na zararları görülür. Göknar özellikle mobilya, lambri, pervaz, kaplama levhası üretiminde ve inşaat sektörün de yapı malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca, kutu, kafes ambalajı, sandık, fıçı, oyuncak, v.b. yapımında tercih edilir. Göknar ağacı türkiyede nerede yetişir? Göknar Ağacı

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment