Ceviz ağacı budama hangi ayda yapılır?

Ceviz ağacı budama hangi ayda yapılır?

Ceviz ağaçları doruk dallı veya değişik doruk dallı sisteme göre terbiye edilirler. Ceviz ağaçlarında taçlandırma işlemi çok alçak mesafeden yapılmamalıdır. Bunun nedeni de yere yakın yatay dallar sürüm esnasında kırılabilirler. Ceviz ağacının kerestesinden de faydalanmak istenildiğinde yüksek mesafeden taçlanma işlemi gerçekleştirilmelidir. Farklı doruk dallı şekle göre ceviz ağaçları şu şekilde terbiye edilir.

Ceviz Ağacı Budama Tekniği

Ceviz fidanı budama

Ceviz ağaçları fidanı dikim işleminde 4-5 göz üzerinden budanırlar. Rüzgarın fazla olduğu bölgelerde ceviz fidanının yakına bir herek dikilmelidir. Yaz mevsimi döneminde ana gövdeyi meydana getirecek sürgünün büyümesine önem verilmelidir. Ağaç üzerindeki diğer sürgünlerde hafif uç alma işlemi yapılarak gelişip büyümeleri engellenmelidir.

Ceviz Ağacı Birinci Budama

İlk senenin kış mevsimi budamasında doruk dal çoğunlukla 180 cm’den kesilir. En yukarıda kalan göz doruk dalın devamını oluşturur. Doruk dalın tepe bölümüne yakın boyunlu gözler dar açılı ve kırılgan dal meydana getireceğinden dolayı koparılıp uzaklaştırılırlar. Eğer doruk dal ilk senede yeteri miktarda büyüme göstermemişse yere yakın olan göz üzerinden kesilme işlemine tabi tutularak bir sonraki sene güçlü büyümesi sağlanır. İkinci senenin yaz mevsimi döneminde ana dallarını meydana getirecek olan sürgünler belirlenir. Seçilen ilk ana dalın altındaki güçlü sürgünlerde uç alma işlemi gerçekleştirilir.

Ceviz Ağacı Budama

Ceviz Ağacı Kış Budaması

İkinci senenin kış mevsimi döneminde ilk ana dal 150-200 cm yükseklikten ve hakim rüzgarın estiği yönden tercih edilir. Eğer yeterli miktarda sürgün var ise ana dallarını meydana getirecek olanlar gövde üzerinde spiral düzende ve uygun mesafelerle seçilir. Çok dik veya yatay gelişim gösterenler tercih edilmez. Alt kısımdaki ana dalı meydana getirecek sürgünün altında bulunan sürgünler dip kısımlarından kesilirler. Gövde üzerinde alt bölümdeki sürgünler ise kısaltma işlemine tabi tutularak bırakılır. Bunlardan yaz mevsiminde oluşan sürgünlerde uç alma işlemi gerçekleştirilerek bunların gövdeyi güneşten korumaları ve kalınlaştırmaları sağlanır. Ağaç üzerinde geriye kalan ana dallarda 1/2-1/4 miktarında kısaltma işlemi yapılır. Verimi yüksek olan ceviz türlerinde yapılacak olan kesim işlemi daha şiddetli olmalıdır.

Ceviz ağacı budama yöntemleri

Hartley gibi yoğun olarak terminal tomurcukları verimli olan türlerde uç alma işlemi gerçekleştirilmez. Ceviz ağacı üzerindeki lider dal güçlü bırakılır. İleriki senelerde doruk dal üzerinde 4-6 ana dal oluşturacak şekilde dal seçimlerine devam edilir. Daha sonra doruk dal en üstteki ana dal olarak görev yapar. Yüksek verimli türlerin ana dallarında kısaltma kesimlerine devam edilir. Gövde üzerinde bırakılan kısa dalların çapları 10-15 cm kalınlığa geldiklerinde dip kısımların kesilirler. Verim çağındaki ceviz ağaçlarında en önemli sorun iç ve alt bölgelerdeki dallarda ışıklanmanın yetersiz ve az olmasıdır. Yoğun bir şekilde gölgelenen yerlerde büyüme gücü çok fazla düşer. Büyümenin ve fotosentezin birkaç sene boyunca düşmesi sonucu sürgünler zayıflar ve buna bağlı olarak da verimleri düşer. Bu duruma maruz kalan dallar ileriki senelerde ölürler. Özellikler dikim esnasında çok sık dikim yapılmış olan ceviz ağaçlarının birbirlerini gölgelemesinden dolayı verimlerinde azalmalar meydana gelir.

Ceviz Ağacı Verim Budaması

Verim dönemindeki ceviz ağaçlarında budama işlemi ile ağacın taç genişliği kontrol edilir. Ceviz veren dalların verimliliği devam ettirilir. Yaşlanmış olan dallar ortadan kaldırılarak bunların yerinde yeni verimli sürgünlerin gelişimi sağlanır. Zayıf, birbirlerini kapatan ölü dallar çıkartılarak kültürel uygulanalar kolaylaşır. Yeni sürgün oluşumunu uyarmadan yaşlı ve verimden düşmüş dallarda kısaltma işlemleri gerçekleştirmek ağacın verimi açısından önemlidir. Bu yapılan işlemle beraber yeni oluşan sürgünler 1-2 sene içerisinde verimli bir hale gelir ve budama işlemi yapılırken oluşan boşluklar dondurulur.

ceviz kış budaması hangi ayda yapılır, 7 yaş ceviz budama, büyük ceviz ağacı nasıl budanır, 4 yaşında ceviz budama, 20 yaşındaki ceviz ağacı nasıl budanır, cevizde yaz budaması ne zaman yapılır, ceviz budama ne zaman olur, cevizde şekil budaması