Ceviz ağacı budama hangi ayda yapılır?

Ceviz ağacı budama hangi ayda yapılır?

Ceviz ağaçları doruk dallı veya değişik doruk dallı sisteme göre terbiye edilirler. Ceviz ağaçlarında taçlandırma işlemi çok alçak mesafeden yapılmamalıdır. Bunun nedeni de yere yakın yatay dallar sürüm esnasında kırılabilirler. Ceviz ağacının kerestesinden de faydalanmak istenildiğinde yüksek mesafeden taçlanma işlemi gerçekleştirilmelidir. Farklı doruk dallı şekle göre ceviz ağaçları şu şekilde terbiye edilir.

Ceviz Ağacı Budama Tekniği

Ceviz fidanı budama

Ceviz ağaçları fidanı dikim işleminde 4-5 göz üzerinden budanırlar. Rüzgarın fazla olduğu bölgelerde ceviz fidanının yakına bir herek dikilmelidir. Yaz mevsimi döneminde ana gövdeyi meydana getirecek sürgünün büyümesine önem verilmelidir. Ağaç üzerindeki diğer sürgünlerde hafif uç alma işlemi yapılarak gelişip büyümeleri engellenmelidir.

Ceviz Ağacı Birinci Budama

İlk senenin kış mevsimi budamasında doruk dal çoğunlukla 180 cm’den kesilir. En yukarıda kalan göz doruk dalın devamını oluşturur. Doruk dalın tepe bölümüne yakın boyunlu gözler dar açılı ve kırılgan dal meydana getireceğinden dolayı koparılıp uzaklaştırılırlar. Eğer doruk dal ilk senede yeteri miktarda büyüme göstermemişse yere yakın olan göz üzerinden kesilme işlemine tabi tutularak bir sonraki sene güçlü büyümesi sağlanır. İkinci senenin yaz mevsimi döneminde ana dallarını meydana getirecek olan sürgünler belirlenir. Seçilen ilk ana dalın altındaki güçlü sürgünlerde uç alma işlemi gerçekleştirilir.

Ceviz Ağacı Budama

Ceviz Ağacı Kış Budaması

İkinci senenin kış mevsimi döneminde ilk ana dal 150-200 cm yükseklikten ve hakim rüzgarın estiği yönden tercih edilir. Eğer yeterli miktarda sürgün var ise ana dallarını meydana getirecek olanlar gövde üzerinde spiral düzende ve uygun mesafelerle seçilir. Çok dik veya yatay gelişim gösterenler tercih edilmez. Alt kısımdaki ana dalı meydana getirecek sürgünün altında bulunan sürgünler dip kısımlarından kesilirler. Gövde üzerinde alt bölümdeki sürgünler ise kısaltma işlemine tabi tutularak bırakılır. Bunlardan yaz mevsiminde oluşan sürgünlerde uç alma işlemi gerçekleştirilerek bunların gövdeyi güneşten korumaları ve kalınlaştırmaları sağlanır. Ağaç üzerinde geriye kalan ana dallarda 1/2-1/4 miktarında kısaltma işlemi yapılır. Verimi yüksek olan ceviz türlerinde yapılacak olan kesim işlemi daha şiddetli olmalıdır.

Ceviz ağacı budama yöntemleri

Hartley gibi yoğun olarak terminal tomurcukları verimli olan türlerde uç alma işlemi gerçekleştirilmez. Ceviz ağacı üzerindeki lider dal güçlü bırakılır. İleriki senelerde doruk dal üzerinde 4-6 ana dal oluşturacak şekilde dal seçimlerine devam edilir. Daha sonra doruk dal en üstteki ana dal olarak görev yapar. Yüksek verimli türlerin ana dallarında kısaltma kesimlerine devam edilir. Gövde üzerinde bırakılan kısa dalların çapları 10-15 cm kalınlığa geldiklerinde dip kısımların kesilirler. Verim çağındaki ceviz ağaçlarında en önemli sorun iç ve alt bölgelerdeki dallarda ışıklanmanın yetersiz ve az olmasıdır. Yoğun bir şekilde gölgelenen yerlerde büyüme gücü çok fazla düşer. Büyümenin ve fotosentezin birkaç sene boyunca düşmesi sonucu sürgünler zayıflar ve buna bağlı olarak da verimleri düşer. Bu duruma maruz kalan dallar ileriki senelerde ölürler. Özellikler dikim esnasında çok sık dikim yapılmış olan ceviz ağaçlarının birbirlerini gölgelemesinden dolayı verimlerinde azalmalar meydana gelir.

Ceviz Ağacı Verim Budaması

Verim dönemindeki ceviz ağaçlarında budama işlemi ile ağacın taç genişliği kontrol edilir. Ceviz veren dalların verimliliği devam ettirilir. Yaşlanmış olan dallar ortadan kaldırılarak bunların yerinde yeni verimli sürgünlerin gelişimi sağlanır. Zayıf, birbirlerini kapatan ölü dallar çıkartılarak kültürel uygulanalar kolaylaşır. Yeni sürgün oluşumunu uyarmadan yaşlı ve verimden düşmüş dallarda kısaltma işlemleri gerçekleştirmek ağacın verimi açısından önemlidir. Bu yapılan işlemle beraber yeni oluşan sürgünler 1-2 sene içerisinde verimli bir hale gelir ve budama işlemi yapılırken oluşan boşluklar dondurulur.

ceviz kış budaması hangi ayda yapılır, 7 yaş ceviz budama, büyük ceviz ağacı nasıl budanır, 4 yaşında ceviz budama, 20 yaşındaki ceviz ağacı nasıl budanır, cevizde yaz budaması ne zaman yapılır, ceviz budama ne zaman olur, cevizde şekil budaması

Meyve Ağaçlarında Budama Yöntemleri

Meyve Ağaçları Budama

Meyve ağaçları dikildikleri platasyonlarda toprağı tür ve çeşit özelliklerine bağlı olarak çok uzun seneler muhafaza ederler. Meyve bahçeleri kurulurken gerçekleştirilecek olan hatalar uzun seneler sonra ortaya çıkacağından dolayı kaybı gerçekleştirilen ürün hem üretici hem de milli ekonomi yönünden önemlidir. Bundan dolayı herhangi bir yerde meyve bahçesi kurarken hata yapmamak için önemli hususları göz önünde bulundurmak gerekir.

meyve ağacı nasıl budanmalıdır

Meyve ağaçlarında bahçe tesisi

Meyve bahçesi kurulacak yerin seçimi herhangi bir yere dikilecek olan meyve fidanının tutması, büyümesi, gelişmesi ve meyveye yatması her sene belirli bir mahsul vermesi değişik özelliklerini göstermesi ve her yönü ile başarılı bir meyvecilik yapmak için en önemli temel faktörler iklim, toprak ve yerdir. Meyve ağaçları budama teknikleri Meyve çeşitlerinin biyolojik özellikleri birçok meyve tür ve çeşidinde ağaçların meyve verebilmeleri için kesinlikle yabancı tozlanmaya ihtiyaç duyarlar. Meyve ağaçları bol çiçek açtıkları halde az meyve verdikleri hatta hiç meyve vermediklerine dair sık sık şikayetlere rastlanır. Bu gibi durumlarda ilk akla gelecek olan husus iyi dölleyici çeşit eksikliğidir.

Meyve Ağaçları Nasıl Budanır?

Bugün meyve çeşitlerinden elma, armut, kiraz, erik, badem çeşitlerinde tozlanma problemi vardır. Bazı durumlarda fındık, ceviz, kestane ve zeytinlerde yabancı döllenme ürünü arttırmaktadır. Çoğunluk olarak ayva, kayısı, şeftali, nektarinler döllenmeye ihtiyaç duymazlar. Kendine kısır türlerde meyve bahçesi kurarken mutlaka dölleyici çeşit dikmek gerekmektedir. Meyve ağaçları dalları budama Ekonomik ve kültürel şartların başında ulaştırma ve pazarlama imkanı gelir. Meyve ağacı verim budaması Ulaştırma imkanları elverişli olamayan bölgelerde meyve bahçesi kurarken kurutmalık ve işlenebilir türlerin seçilmesi gerekmektedir. Pazara yakın bölgelerde Pazar isteklerine ve ekolojik şartlara göre her çeşit meyve yetiştirilebilir. Meyve Ağaçları budama vakti Kültürel şartlar ise sulama imkanları, gübre ve işçi temini, mücadele ve depolama tekniğini içerir.

Meyve veren ağaç budama zamanı Meyve ağaçlarında tür ve çeşit seçimi bir bölgede daha önce yetiştirilmiş tür ve çeşitler o bölgede hangi tür ve çeşitlerin yetiştiriciliğine karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu konu ayrıca toprak kökenli hastalıklar ve toprak yoğunluğu bakımından da önem taşımaktadır. Örneğin veriicillium türlerinin toprakta yerleşmesine izin veren domates ve fasulye gibi sebze türlerinin yetiştirildiği alanlarda toprak fumige edilmedikçe bu hastalığa karşı çok hassas olan badem yetiştirilmemelidir. Daha öncesinde meyve bahçesi bulunan bir yerde yeni bir meyve bahçesi kurulur iken toprak yoğunluğu sorunun çözmek için tür veya en azından anaç değişimi yapılmalıdır. 

meyve ağaçları budama zamanı

Sonhabahda meyve ağacı budama Meyve bahçelerinde anaç seçimi meyve türlerinin çoğunluğu tohumlarındaki açılım sebebi ile vegetatif olarak aşı ile çoğalırlar. Birkaç meyve çeşidi hariç çoğunun çelikle çoğaltılmaları da güçtür. Aşı uygulamaları anaç kullanmayı gerektirmektedir. Meyve türleri için farklı anaçlar kullanılabilmektedir. Çoğunlukla toprak yapısı taban suyu ve toprak kökenli hastalıklara göre anaç seçimi yapılmaktadır.

elma ağacı budama, armut ağacı budama, kiraz ağacı budama, erik ağacı budama, badem ağacı budama, fındık ağacı budama , nar ağacı budama, ayva ağacı budama, zeytin ağacı budama, kayısı ağacı budama, şeftali ağacı budama, nektarinler ağacı budama, ceviz ağacı budama, kestane ağacı budama