Sürünücü Güllerde Budama

Sürünücü Güller

Ülkemizde son dönemler de kullanım alanını oldukça geliştirmiş olan sürünücü türdeki güller en hafif budama tekniğini ile budanması gereken gül türleridir. Sürünücü türdeki gülleri budanma işlemi seçici bir yaklaşım ile kuru, zayıf ve sıkışık durumda olan dalların uzaklaştırılmasını esas alan ferahlandırma budamalarından ibarettir. Bu gül türlerinde zaman zaman sürgün kısaltmaları da yapılabilir.

Sürünücü gül türleri bitkisel tasarım uygulamalarına çok farklı bir boyut ve ilgi çekici bir yüzey kazandıran bitki türleridir. Bu bitki türleri çoğunlukla pergola, duvar, parmaklık, eşik, tünel gibi yapıları süsleme amacı ile dikilebilirler. Ayrıca görünmesi istenmeyen yüzeyleri ve cepheleri de kapatmak amacı ile kullanılan dikey yeşillendirme elemanlarıdır. Özellikle dar mekanların sıkışık yapılanma ile çevrelendiği kentsel alanlardaki bitkilendirmelerde oldukça fazla kullanılabilirler.

Agaç Güllerinin Genel Özellikleri Bu gül türleri sarılma ve tırmanma fonksiyonlarını geliştirdikleri bazı organları vasıtası ile sağlarlar.  Gövdeleri ve sürgünleri ile metal destek, gövde veya ahşap ya da metal örgülü bir yüzeye pelezoni olarak sarılan türler şunlardır; wisteria, lonicera, celastrus’tur. Bir duvar ya da gövdeye sarılan ve geliştirdikleri havai kökler ile örneğin pedera, dikmonia veya vantuzlarla örneğin ampeloksiz, partpenocissus yapışarak tırmanan türlerdir. Sarılmayan ancak merdiven pergola, ahşap veya metal örgülü cephe gibi destek üzerinde dallarını yayarak gelişen türler şunlardır; bougainvillae, rosajasminum gibi değişik tiplere ayırmak mümkündür.

sürünücü gül çeşitleri

Sarılıcı Güller, Sarılma ve tırmanma mekanizmalarındaki farklılıklar bu türlerin dikimlerinde farklı budama ve destekleme sistemlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Çoğunlukla güçlü bir gelişim gösteren Sarılıcı ve tırmanıcı gül türleri etkili ve sağlıklı bir görünüm kazanabilmeleri için düzenli bir budama işlemine tabi tutulmalıdırlar. Havai kökler veya vantuzlarla yapışarak tırmanan gül türelerinde yalnız yeni gelişim gösteren sürgünler tutunabilme yeteneğine sahip olduğu için fidanların dikim ortamında alt kısımdan itibaren kuvvetli bir tutunma mekanizmasına sahip yeni sürgünler ile gelişim göstermesi önem arz etmektedir.

Tırmanıcı Güllerin İsimleri Bundan dolayı gelişim göstermiş olan fidan materyallerinde dikile beraber gerçekleştirilecek olan ilk budama işleminde ana ve yan dallar kısaltılarak dipten itibaren yeni sürgünler geliştirmesine yönlendirilmelidir. Sürünücü Güller Diğer türlerde ise dikim senesinde istilacı eğilimli sürgünlerin uzaklaştırılması ve ilk görünümünün düzenlenmesi haricinde çoğunlukla herhangi bir budama işlemi müdahalesi gerekli değildir. Dikimi takip eden ikinci yıldan itibaren bitkini gelişim ritmine sarılma ve tırmanma mekanizmasına göre budama işlemi uygulamalarının bitkinin bakım programına eklenmesi gereklidir.

Sürünücü Gül Ağaçlarında Budama Sürünücü güllerde budama işlemleri ile bitki stabilitesini bozan dallar ve sürgünler anormal gelişimler ile bitkini ayrılmasına ve istenen şekilden uzaklaşmasına sebep olan dallar ve sürgünler bitkinin istenen yöne yayılmasına engel oluşturan sürgünle sıkışık gelişimdeki sürgünler yaşlanmış ve kurumuş dallar düzenli olarak bitkiden uzaklaştırılmalıdır. Başta tırmanıcı gül türleri olmak üzere bazı güçlü gelişim gösteren sürgünler tutundukları yüzeyden ayrılarak sarkabilmektedir. Kış mevsimlerinde olan kuvvetli ve güçlü rüzgarlar yüksek yaprak yükü sebebi ile tutunmaksızın sarkan bu sürgünlerin hırpalayarak aynı dal üzerinde bulunan yapışık haldeki diğer sürgünlerin de tutundukları yüzeylerde ayrılmasına sebep olabilir. Bundan dolayı kış mevsimi başlamadan uzaklaştırma budamaları bitkini sağlığı açısından önemlidir.