Yazıcı Böceği İle Mücadele

Yazıcı Böcekleri

Yazıcı böceklerin zarar yaptığı bitkiler ve zarar şekilleri şunlardır. Zararlı olduğu başlıca bitkiler elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, bade, fındık ve kestanedir. Yazıcı böceklerin son döneme giren larvaları bitki kabuklarının hemen alt kısmında açmış oldukları sayısız galeriler içinde diyapoz halinde kışlarlar.

yazıcı böcekleri
YAZICI BÖCEĞİ RESMİ

Meyve ağaçlarında gövde yazıcı böcekleri

İlkbahar mevsimindeki larva döneminde sonra erginler nisan ayından itibaren farklı ağaçlara uçarak dağılırlar. Dişileri delik açmaya başlar ve aynı zamanda çiftleşirler. Daha sonra 2-3 cm’ye kadar açtıkları kısa galeriler içine yumurtalarını bırakırlar. İlk galeriye bırakılan yumurtadan çıkan larvalar bu ana galeriye dik açıda ikinci galerileri meydana getirirler. Bakımsız ve zayıf ağaçlara sarıldıkları gibi bunların yine daima zayıf olan dallarını tercih ederler. Bundan dolayı beslenme düzeni bozulan dallar kururlar. Ağaç üzerinde zayıf dal bulamadıkları zaman ise sağlam dallarda bu işlemi gerçekleştirirler. Bu dallar hafif bir rüzgarla hemen kırılırlar. Yazıcı böceklerin saldırdıkları ağaçlar 2-3 sene içerisinde hemen kurur ve ölürler.

Yazıcı Böceklere Kültürel Önlemler

Yazıcı böceklere karşı uygulanacak olan en etkili mücadele yöntemi kültürel mücadeledir. Yazıcı böcekler çoğunlukla çok zayıf olan ağaçları tercihe eden bir zararlı türü olduklarından dolayı zayıf ağaçlarda gerçekleştirilecek olan budama, gübreleme, sulama ve toprak işlemesi işlemi ile ağaçlar kuvvetlendirilerek bu zararlıların bitkilere gelmesi engellenebilir. Budama işleminde çıkan artıklar bahçeden en az 3 km uzaklıktaki bir mesafeye taşınmalıdır. Budama işleminde çıkan artıklar yakacak olarak kullanılacaksa eğer biryere yığılmalı ve bu yığınlara çoğalmak için gelen böcekler ilaçlama işleminde tabi tutularak yok edilmelidir. Mart, haziran ve eylül ayalarında olmak üzere senede 3 kez ağaçlara kurumuş dallar tuzak olarak asılmalı, bu tuzaklarda talaş çıkmaya başlar başlamaz hepsinin toplanıp yakılma sureti ile imha edilmelidir. Ayrıca böcekli dallar kesilme işlemine tabi tutulrak yakılmalı ve yerde de kuru dal bırakılmamalıdır.

Yazcıcı Böcekle Kimyasal Mücadele

İlkbahar mevsiminde nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek olan gözlemler ile ağaçlar üzerinde kurumuş olan dallarda ergin çıkışı görülür görülmez ilk ilaçlama bundan sonra da 15 gün içerisinde ikinci bir ilaçlama gerçekleştirilmelidir. İkinci döle karşı yine aynı şekilde temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecek gözlemler sonucu ergin çıkışları görülür görülmez ilk ilaçlama 10-15 gün sonra ise ikinci ilaçlama olmak üzere dört ilaçlamaya gerek vardır.