Bonsai Ağaçlarının Özellikleri

tunahun 

Bonsai bir süs bitkisi veya çiçek değil, bir yetiştirme sanatıdır. İlk olarak Çin’de ortaya çıktı ve kelime oyunu olarak biliniyor. Bonsai ağaçları minyatür olmalarına rağmen çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları yoktur. Özenle seçilmiş dallar, dikkatli budama ve yetiştirme sayesinde minyatür bir ağaç görünümüne sahiptir. Işık gereksinimi, Bonsai parlak çevreyi sever; ancak doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Sıcaklık gereksinimleri, Bitki çok soğuk ve çok sıcak bir iklimde bırakılırsa bitki zarar görebilir. Kışın 10 – 11 °C’nin altındaki ortam sıcaklıklarında zarar görebilir.

Bonsai ağaçlarının genel özellikleri nelerdir?

Toprak İstekleri, Toprak karışımı kil parçacıkları, çakıl ve inorganik toprak içermelidir. Sulama: Aşırı ve sık sulama bitkiyi kurutacağından, sulamalar arasında toprağın biraz kurumasına izin verin. Bonsai Gübreleme, Bonsai’nize yılda en az bir kez vitamin ve mineral verin, bu da herhangi bir bitki gibi topraktaki vitaminleri ve mineral tuzları zamanla tüketecektir. Bonsai Budama, Bonsai yetiştiriciliğinde 3 budama kesimin yanı sıra şekil ve bakım kesimi olarak da kullanılır. Bonsai Üretimi, Bitkinin köklerini ayırarak çoğaltma.

bonsai ağaçları özellikleri

1- Bitkinin yüksekliği gövdenin en geniş yerinin yaklaşık altı katı civarında olmalıdır.

2- Bitkinin gövdesi yükseldikçe incelmeli ve bakana doğru biraz eğimli olmalıdır.

3- Bitkinin gövdesi sanki yerde bir bitki tutan bir çapa gibi olmalıdır.

4- Bitkinin gövdesinde bulunan kavisler bakana doğru ve çok yuvarlak şekilde olmalı kendi üstüne gelecek biçimde hareket etmemelidir.

5- Bitkinin kökleri tabanda yayılıyorlarmış gibi görünmeli direk olarak bakanın gözüne çarpan biçimde olmamalıdır.

6- Bitkinin zirvesi bakana doğru hafif eğimli olmalıdır.

7- Bitkiye yapılan aşılar bitkinin gövdesi ile uyum göstermeli veya mümkün olduğunca köklere doğru yerleştirilmelidir.

8- Bitkinin zirvesi kökten başlayan yönde bitmeli böylece gövde akışı sağlanmalıdır.

9- Bitki düz ve kıvrımlı stilleri için Bonsai’nin tepe kısmı mutlaka kök seviyesinde yukarıda olmalıdır.

10- Kıvrımlı stilde çok fazla s kavisi bakanı rahatsız edecek şekilde olmamalıdır.

11- Bonsai ağacı yükseldikçe kavisler birbirine daha yakın halde olmalıdır.

12- Bonsai ağacının sadece bir zirve noktası olmalıdır.

13- Çoklu gövdeli ağaçlar da gövdeler toprağa yakın bir yerden ayrılmamalıdırlar.

14- Dallar birbirleri ile ya da gövde ile kesişmemelidir.

15- Gövdeden bakana doğru çıkan dal olmamalı, ilk dal sağda veya solda ikinci dal ise solda veya sağda üçüncü dal da arka kısımda olmalıdır.

16- Ağaç üzerindeki ilk dal yüzeyden yaklaşık olarak ağaç boyunun 1/3’ü kadar yukarıda olmalı sonraki dallar ağacın yüksekliğinin 1/3’ü kadar yukarıda olmalıdır.

17- Ağaç üzerindeki dallar gövdedeki eğimlerin dış yüzünden ayrılmalıdır.

18- Ağaç üzerindeki dalların kalınlıkları ve uzunlukları gövde üzerindeki yüksekliğe göre azalmalı dalların çapları gövde ile orantılı olmalıdır.

19- Ağacın üzerinde bulunan dallar arasında yeterli mesafede boşluk bulunmalı ve dallar birbirlerine paralel görünmemelidirler.

20- Ağaç üzerinde bulunan birinci ve ikinci dallar orta çizginin önüne doğru yerleştirilmeli birinci, ikinci ve üçüncü dallar arasındaki açı yaklaşık olarak 120 derece olmalıdır.

21- Ağacın gövdesi üzerinde bulunan dallar aynı hizada olmamalıdır. Bonsai Çeşitleri >>

22- Dallar üzerindeki dalcıklar da aynı kurallara göre yerleştirilmeli sadece aşağı veya yukarı doğru giden dal olmamalıdır.

23- Ağaca yaşlı bir görüntü kazandırmak için alt dallar aşağıya doğru eğimli bir şekilde almalıdır.

24- İkiz gövdeli olan Bonsai ağaçlarında gövdeler arasında dal bulundurulmamalıdır.

Bonsai ağaçları özellikleri, Bonsai Ağaçlarının Özellikleri, bonsai ağaçları nasıl yetişir, bonsai özelliği, bonsai ağaç bilgiler, bonsai özelilği nedir, bonsailerin özelliği, bonsa nasıl yapılır, bonsai ağaçları yapma yöntemleri, bonsai ağaçları şekil verme, bonsai ağaç sanatı, bonsai ağaçları nasıl yapılmaktadır

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment