Bayrampaşa Çim Biçme

tunahun 

Bayrampaşa Çim Biçme

Daha önceden oluşturulmuş çim alanının yıpranmış yaşlı çimlerinin ıslahında gençleştirilme yapılması yabani bitki otlarının çim alanından uzaklaştırılması ve giderilmesi için en etkili ve düşük maliyetli işlemdir. Üstten tohumlanma yapılacağı zaman ekim zamanlanması yapılmalıdır. Üstten tohumlanma işlemi yapılırken ilk yapılması gereken işlem kuru çim alanının kısa biçiminin yapılması gerekmektedir.

Çim alanında tohumlama nasıl yapılır?

Çim alanında tüm yaprak ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Çim alanının tırmıklama yöntemi ile toprak ve çim bitkisi haricinde kalan çim alanlarda tohumlanma ile tohum yatağını meydan getirilmesi önemlidir. Üstten tohumlama yöntemi ölü bulunan çimleri ve keçeleşmiş bitkiyi de çim alanından uzaklaştırır. Mevcut çim alanı çok sıkışık bir yapıya sahip ise havalandırma işlemi yapılmalı ve büyük alanlarda makine kullanılmalı ve bu yapılan havalandırma en az 15 cm derine işlenmelidir. Uygun tohum karışımının yapılabilmesi için çim alanında bulunan bitkinin renk ve yaprak inceliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Çim eken firmalar, Çim ekimi yapan şirketleri, Çim Ekme Bayrampaşa

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment