Ağaç ve bitki üretme yöntemleri

Ağaç ve süs bitkilerini üretme teknikleri

Ağaç ve bitkilerde üretme yeni bir bitkinin çoğaltılması elde edilmesi veya geliştirilmesi anlamına gelir. Fidanlık ve seralarda üretme çalışmaları iki kısma ayrılır bunlar generatif üretme tekniği ve vegetatif üretme tekniğidir. Generatif üretme tekniği tohum ekimiyle yapılan üretmelerin tümünü kapsar. Genetik açılmalar nedeni ile ana bitkini özelliklerinde büyük değişiklikler ve sapmalar gözlenebilir. Buna karşılık kök, sürgün, yaprak, yumru ve rizon gibi bitkinin çeşitli vegetatif organlarından alınan kısımlarla yapılan üretmede bütün yeni oluşan bireyler bu bitkisel materyalin alındığı ana bitkiye aynen benzer.

Generatif üretim tekniği

Generatif üretim tekniği bu teknikle kısa zamanda çok sayıda ucuz ve yeni fertler elde etmek mümkündür. Üretim materyali olan tohum her yerden kolaylıkla elde edilebilir. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli olan çiçeklenme olgusu tohumdan yetiştirilen fidanda çok daha geç gerçekleşir. Fidanların başlangıç gelişmeleri daha yavaş ilerler. Bu dezavantajlarına rağmen generatif üretme yine de kitle halinde bitki yetiştiriciliğinde büyük bir yere sahiptir.

Tohum ve meyve

Dişi çiçeğin döllenmesiyle oluşan tohum kimyasal ve fiziksel değişimler göstererek olgunlaşır. Tohum olgunlaştığında meyve kuruyarak ve yarılarak meyve ortaya çıkar. Meyve ve tohum kabuğunda oluşan renk değişimleri meyvenin olgunlaşma belirtisidir. Her bitki türü belli bir olgunluğa ve yaşa gelmeden tohum vermez. Tohum verebilmesi için yaşını ve olgunluğunu doldurması gerekir. Bu yaş ve olgunluk devresi bitki türlerine, coğrafi etkenlere, aldığı ışık ve su oranına göre değişiklik gösterir. Çiçek tohum ve meyve verimi birçok bitki türünde her yıl aynı şekilde olmaz. Çoğunlukla bol bir tohum yılını zayıf veya verimsiz bir yıl takip eder. Daha açıklayıcı olmak gerekir ise bir yıl verimli bir yıl verimsiz bir yıl verimli bir yıl verimsiz şekilde devam eder.

Tohum yıllarını aralıkları genellikle büyük tohumlu bitkilerde daha çok uzar. Mevsim şartlarından don ve özellikle ilkbahar donları çiçekleri çok fazla etkileyerek tohum verimini düşürebilir. Dolu da aynı şekilde verimi azaltabilir. Dış etkenlerden kuşlar, böcekler gibi zararlılar özellikle üzümsü ve etli meyvelerde büyük zararlar meydana getirir. Bu itibarla böyle durumlara zararın en fazla olduğu tam olgunlaşma durumu uzatılamadan tohumlar olgunlaşır olgunlaşmaz beklemeden hemen toplamalıdır. Tohum verimliliği belli bir süreye kadar bitki yaşı arttıkça çoğalır. Ancak ileri yaşlarda verimin düştüğü gibi boş tohum taneleri oranı da artar.