Bitki Materyalleri Nelerdir?

Bitki materyali

Çevre ya da bahçe düzenlemesinde kullanılan bitki tipleme, bitki fonksiyonlarına peyzaj işlerinde verilen isim bitki materyalidir. Bunlar ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, sarılıcılar, çiçekler, örtücüler, çim ve çimenler, mozaik bitkiler şeklinde sekiz ayrı grupta toplanırlar. Bu materyallerin kısaca açıklaması şu şekildedir.

Ağaç nedir?

Kökü, gövdesi, dalları, yaprakları ve tepe tacı olan ve boyları beş metreden fazla olan odunsu yapıda ve çoğunlukla tek gövdeli bitkilerdir.

Ağaççık nedir?

Uzunluğu beş metreden az bir metreden çok olan ağaçlardır.

Çalı nedir?

Ağaççıklar gibi tepe, gövde, dal, yaprak ve köklere sahiptirler. Ağaççıklardan farkı  yerden itibaren çok gövdeli olarak büyümesi ve boy uzunluklarının da iki metreyi geçmemesidir. Çoğu birbirine grift dikenli olabilir. Ömürleri uzundur. Peyzaj uygulamasının yapılacağı alanlarda güzel renkli dekoratif bazı hibrit çalılara köken bitkiler denir.

Sarılıcılar nedir?

Duvarlara, kameriyelere, ağaçlara sarılarak büyüyen yıllık veya çok yıllık bitkilerdir.

Çiçekler

Yıllık, iki yıllık, bazen de çok yıllık değişik renkli çiçekler açan desenli ve renkli yaprakları olan kısa boylu bitki türleridir.

Örtücüler nedir?

Gövde kısımları ince uzun genelde klorofil içeren yaprakları bol sürünücü veya sarılıcı yıllık veya çok yıllık bitkilerdir. Çiçekli olduğu gibi çiçeksiz de olabilirler

Çimler

Genelde buğdaygiller ailesindendirler. Kısa boylu yeşil halı görünümünde önemli peyzaj elemanıdır. Ormanlarda ve kırlarda kendi kendine büyüyen türlerinde genelde çimen örttüğü alana da çimenlik denir.

Mozaik bitkiler

Kaya ve su birimlerini süsleyen bu materyalleri gösterişli yapan değişik renkli yumuşak gövdeli yıllık ve çok yıllık bitki türleridir. Bu materyaller bilinçli bir şekilde kullanıldığında peyzaj tasarımının uygulanacağı proje alanında güzel bir kompozisyonla bahçelerinize güzel ve estetik görünüm kazandırır.