Ağaç budama zamanı İstanbul

Ağaç budama zamanı İstanbul

Dallara su yürümesi bittiği andan itibaren ağaç budama yapılabilir. Bu mevsimde her bitkide aynı olmamak kaydı ile Ekip sonu ile Şubat sonuna kadar ağaç budaması yapılabilmektedir.

Ağaç Budama Takvimi

Genel olarak yaş dal budama işlemleri ılıman iklime sahip bölgelerde ağaçların yapraklarını dökmesi ile başlar ve tomurcuklarının patlama işlemi ile de sona erer. Klasik budama zamanı İstanbul çevresi şartlarında şubat ve mart başlarıdır. Bu tarihler arasında ağaçlara su yürüme işlemi başlamamıştır. Bu mevsim zamanı mantar faaliyetlerinde henüz vejetasyon devresindeki gibi aktif değildir. Ağaçları budama zamanı Bundan dolayı ağaçlardaki enfeksiyon durumu da en alt seviyededir. Bununla beraber ağaçlar yapraksız durumda iken yapılacak olan budamalarda kötü şekiller birbirini çaprazlayan dallar meydana gelmeye başlayan çatallar görülüp fark edilerek iyi bir şekil verme uygulaması yapılabilir.

Hangi Aylarda Ağaç Budama Yapılır

Ekim – Kasım – Aralık – Ocak – Şubat genel olarak bu aylarda ağaç budama yapılabilir. Ağaç budamalarını gövdede su sürgünlerine tepede çökmelere ve kökte kök sürgünlerine neden olmayacak şekilde ılımlı uygulamak gerekir. Ağaç budama işlemi kış mevsiminde gereğinden biraz kuvvetli şekilde yapılmışsa ağaç sarf edemediği fazla enerjiyi de gövdede su sürgünü kök etrafında piç denen oluşturularak sarf yoluna gitmektedir. Bu su sürgünlerini aynı yıl aynı sene temmuz ve ağustos aylarında hızlı bir şekilde giderip uzaklaştırmak gerekir. Yalnız ağaç budama için latent devre her zaman şart değildir.

Ağaç budama yöntemeleri (teknikleri)

Kuru dal budamaları yaş dal budamalar gibi değildir. Ağaçlarda bulunan kuru dallar her mevsim budanabilirler. Geniş yapraklı ağaçlar da kuru olan dalları yaz mevsiminde yani ağaç yaprak açtığı esnada fark etmek oldukça kolaydır. İğne yapraklı ağaçlarda budama işlemleri yılın her mevsiminde yapılabilir. Ancak vejetasyon döneminde budama işlemi yapılırsa ağacın büyümesi ve gelişmesi olumsuz yönde etkilenir. Bugünün şartlarında yaz budamaları da belli başlı bazı avantajlarından dolayı oldukça tercih edilebilmektedir. Özellikle gelişmesi istenmeyen veya gelişmesini kontrol altına alınmak istenen ağaçlarda yaz budama işlemi yapılabilir. Yalnız bu budama işlemi oldukça tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bilinçsiz şekilde yapılması durumunda ağaçlarda kuruma veya ağacı tamamen kaybetme durumu söz konusu olabilir.

Sonbahar ayında ağaç budama

Yazın gerçekleştirilecek olan budama işlemlerinde ağacın besin elementlerini üreten yapraklarının da bir kısmı kesilmiş olur. Bundan dolayı da ağaçlar yaşadıkları yaprak kaybından dolayı fotosentez işleminin daha az gerçekleştirir. Buna paralel olarak da ağacın kökündeki büyüme de azalır. İstanbul’da ağaç budama takvimi Bu durum da ağaçta depolanacak besin miktarını da azaltır ve gelecek ilkbaharı da etkiler. Bunların tümünü sonucu olarak da ağacın büyümesi engellenir. Yaraları kanayan huş, akçaağaç, kızılağaç ve ceviz ağacı gibi ağaç türlerinde budama işleminin özsuyu basıncının nispeten düşük ve az olduğu yaz mevsimi sonu veya sonbahar mevsiminde yapmak daha uygun ve yerinde bir işlemdir.