Yapraklı ağaç türlerinde budama

tunahun 

Yapraklı ağaç türlerinde budama işlemi

Yaprağını döken ağaç türlerinin budanma işlemi çoğunlukla kuruyan, kırılan, yaralanan veya değişik gelişim oluşturan ve gösteren dalların giderilmesi şeklindedir. Bütün bitkilerde olduğu gibi yaprağını döken ağaççık ve çalı türlerinin dikim işlemini izleyen ilk senelerde yapılacak olan budama işlemleri yalnızca istenmeyen ve kurumuş olan dalların budanması şeklinde yapılmalıdır. Ağaç Budama

Ağaç Dalları Budama

Ağaç dalları budama işlemlerinde önemli ve esas olan işlem ağacın istenen formuna getirilmesi ve kavuşmasıdır. Bundan dolayı budama işlemleri büyümenin yönlendirilmesi ve fon verilmesi amaçlı olup şekil verme budamaları olarak isimlendirilir. Şekil vermek için yapılan budamaların amaçları genç, yeni dikilen bireylerde ana gövdeyi meydana getirmek ve bütün dallar arasında meydana getirilecek olan seleksiyonlarla tepe tacına taşıyacak ana aksları belirgin hale getirmek ve bunların sonunda ağacı istenilen şekle ve forma sokmaktır. Bu gaye ile yapılması gereken müdahaleler ana aksı belirgin hale getirmek, kuvvetlendirmek, tepe tacını yükseltmek, yan dalla gelişme olanağı ve üstünlüğü sağlayarak dallanmaları dengelemektir.

Sonbaharda Ağaç Budama

Ana gövde üzerinde gerçekleştirilen budama işlemleri yalnızca ana gövdeden çıkan dalların giderilmesi şeklinde olabileceği gibi yan dallar üzerinde de olabilir. Sonbaharda Ağaç Budama Bu durumda ağaç gövdesinde bulunan dallardan en alttakinden başlamak sureti ile yan dallara bağlı ince dalların gövdeden itibaren ilk dal halkasında bulunanlarında üç boğumdaki dallar ikinci sıradaki dal halkasında bulunan iki boğumdaki dallar üçüncü sıradaki dal halkasında çıkan dallarda ise yalnızca bir boğumdaki dallar alınarak yapılan işlem tamamlanır. Yani yan dal budama işlemi sadece alt kısımdan itibaren en az üç boğumdaki dallarda yapılır. Daha sonrakilerin ise sadece tacın içinde kalan yani gövdeye bakan ince dallar kesilir.

Yapraklı Ağaçları Budama

Yapraklı ağaç türlerinde ileri yaşlarda gerçekleştirilecek budama işlemleri ilk başta bakım budamaları olmak üzere meyve ve çiçek verimini yükseltmeye yönelik budama işlemleridir. Bu işlemlerin dışında şekil ve form verme amaçlı budamalar yaprağını döken ağaç türleri için de geçerlidir. Avrupa ülkelerinde kayın, gürgen, akçaağaç, dışbudak, karaağaç, meşe gibi çok sayıda yapraklı orman ağacı türlerinde yüksek oranda şekil verme amaçlı ağaç budamaları yapılmaktadır.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment