Türkiye’de orman oranları

tunahun 

Türkiye’nin ne kadarlık bir alanı ormandır

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de orman oranları ve alanları hakkında bir bilgi yayımlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü 2004 verilerine göre Türkiye’nin Orman envanterleri aşağıdaki gibidir.

2004 yılı orman envanterine göre toplam orman alanımız 21.2 milyon hektar olup, yurdumuz genel alanının % 27.2’sini kapsamaktadır. Ormanlarımızın % 50’si verimli, % 50’si ise verimsizdir. Ormanları mızın alansal olarak % 60′ iğde (ibreli) yapraklı, % 40’ı da geniş yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır Yapraklı ağaçların çoğunluğunu meşe ağaç türleri, ibrelilerin çoğunluğunu ise karaçam ve kızılçam ağaç türleri oluşturmaktadır. Kaynak: ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Asli%20Ağaç%20Türleri.pdf

Türkiye’nin orman alanları

Türkiye orman varlığı açısından oldukça zengin bir ülkedir. Türkiye’nin orman varlığı, orman ve ağaçlık alanların toplam büyüklüğüyle ölçülmektedir.

Türkiye’de ormancılık ve ağaçlandırma çalışmaları uzun bir süredir devam etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması, sürdürülebilir yönetimi, ağaçlandırma projeleri ve ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kurumdur. Bu çalışmalar çerçevesinde, yeni orman alanları oluşturulmakta ve mevcut ormanların korunması sağlanmaktadır.

Türkiye’deki orman varlığı, çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içinde değişebilir. Ormanlık alanlar, doğal nedenlerle zarar görebilir, ağaç kesimleri yapılabilir veya ağaçlandırma projeleriyle artırılabilir. Dolayısıyla, kesin bir sayı vermek zor olsa da, Türkiye’nin orman varlığı hala önemli bir kaynağa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Son güncel verilere ulaşmak için Türkiye Orman Genel Müdürlüğü veya ilgili resmi kurumlarla iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Türkiye’de ne kadar alan ormanlardan oluşur? Türk Ormanları >>

Türkiye’nin % kaçı ormandır?

Türkiye’nin toplam yüzölçümüne oranla ormanlık alanların yüzdesi konusunda net bir rakam vermek için güncel verilere ihtiyaç vardır. Ancak, Türkiye’nin orman varlığı, yüzölçümünün önemli bir kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz.

2020 yılı itibarıyla Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’deki ormanlık alanlar toplam yüzölçümünün yaklaşık %29,4’ünü kapsamaktadır. Bu oran, yaklaşık 23 milyon hektarlık ormanlık alanı ifade etmektedir.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment