Sadece Türkiye’de yetişen endemik bitki türleri

tunahun 

Türkiye’de Yetişen bitkilerim isimleri, Türkiye’ye özel olan bazı bitki türleri vardır. Ülkemizde yetişen bitki çeşitliliği ve bitki florası hakkında bilgiler. Bu bitki türleri hakkında bilgi vereceğiz. Aşağıda verilen bitki türleri sadece Türkiye’de yetişmektedir. İşte Türkiye’de yetişen endemik bitki türü isimleri. Türkiye’de endemik bitki türleri

Türkiye’de yetişen endemik bitki türleri

 1. Kazdağı Göknarı
 2. Taşlık Çiğdemi
 3. Anadolu Karanfili 
 4. Sütleğengiller
 5. Misk Soğanı
 6. İstanbul Nazendesi
 7. Dişotugiller
 8. Piyan, Eber Sarısı
 9. Sevgi Çiçeği 
 10. Çan Çiçeği 
 11. Van Ters Lalesi
 12. Antalya Çiğdemi
 13. Kapadokya Soğanı
 14. Zambakgiller
 15. İstanbul Kardeleni
 16. Anadolu Glayölü 

Türkiye’nin önemli endemik bitkiler

Türkiye, zengin bitki çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir ülkedir. Birçok endemik bitki türü Türkiye’nin doğal zenginliklerini oluşturur. İşte Türkiye’de yetişen bazı önemli endemik bitkilerden örnekler:

 • Çiğdem (Iris) türleri: Türkiye, çiğdem türleri açısından oldukça zengin bir ülkedir. Özellikle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde farklı Iris türleri bulunur. Bunlar arasında Rize Çiğdemi (Iris Lortetii), Sivas Çiğdemi (Iris sibirica ssp. Sibirica), Sivas Beyaz Çiğdemi (Iris paradoxa) gibi türler yer alır.
 • Karçiçeği (Galanthus) türleri: Türkiye, karçiçeği türleri açısından da önemli bir konumdadır. Bolu Karçiçeği (Galanthus plicatus), Bursa Karçiçeği (Galanthus reginae-olgae), Erzincan Karçiçeği (Galanthus trojanus) gibi türler Türkiye’ye özgüdür.
 • Lale (Tulipa) türleri: Lale, Türkiye ile özdeşleşmiş bir bitki türüdür. Türkiye, çok çeşitli lale türlerine ev sahipliği yapar. Bunlar arasında Yıldız Dağ Lalesi (Tulipa stellata), Doğu Anadolu Lalesi (Tulipa armena), İznik Lalesi (Tulipa orphanidea) gibi türler bulunur.
 • Orkide (Orchidaceae) türleri: Türkiye, orkide türleri açısından oldukça zengindir. Birçok endemik orkide türü Türkiye’ye özgüdür. Örnek olarak Boztepe Orkidesi (Ophrys boztepei), Karacaören Orkidesi (Orchis coriophora ssp. İzmirica), Tavas Orkidesi (Serapias tavasensis) gösterilebilir.
 • Meşe (Quercus) türleri: Türkiye, farklı meşe türlerine ev sahipliği yapar. Bunlar arasında Anadolu Meşesi (Quercus vulcanica), Güneydoğu Meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis), Kızıl Meşe (Quercus petraea) gibi türler bulunur.

Bu sadece Türkiye’de yetişen bazı önemli endemik bitki türlerinin örnekleri olup, Türkiye’nin bitki çeşitliliği oldukça geniştir. Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini korumak ve endemik bitkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak önemlidir. Yalnızca Türkiye’de yetişmekte olan bitki isimleri >>

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment