Taş Duvar Yapımı

tunahun 

Taş Duvar

Bahçe taş duvarlar, villa bahçesi duvarlar, yol kenarı taş duvarları, bahçe taş duvarlar, villa taş bahçe duvarları, bina dışı taş duvar örme, bina içine taş döşeme vesaire bütün alanlarda sizlere en iyi hizmetleri sunmaktayız. Taş duvar yapımı Taş; tuğla, ahşap, demir, kireç gibi malzemeler ile birlikte, tarihi kârgir yapıları oluşturan geleneksel yapı malzemelerinin başında gelir. doğrudan yapı taşı olarak, başka bir ifadeyle taşıyıcılık işlevi verilerek yapıda kullanılabilir. Bir binanın, villanın duvarları tamamen taştan yapılabilir. Taş, herhangi bir malzemenin üzerini kaplama elemanı olarak yapıda kullanılabilir.

Taş Nasıl Kullanılır?

Taşlar dört şekilde mimari ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır. A- Taşıyıcı olarak, B- Kaplama olarak, C- Süsleme olarak, D- Agrega olarak. (Taş, çeşitli büyüklüklerde kırılıp elenerek ya da toz haline getirilerek, harç veya sıva karışımlarında agrega olarak kullanılabilir)

Taş duvar yapan firmalar Tunahun bahçe ve yollara taş duvar yapma işlerinizi birinci sınıf bir işçilik ve deneyimli ekipleri ile yapmaktadır. Taş duvar yapan firma, Taş duvar alanında kendini yetiştirmiş, profesyonel ekip ile taş duvar örme işleriniz için bizi arayabilirsiniz. Taş duvar uygulama ve yapımı işlerinizi Tunahun olarak yapmaktayız. İşinde deneyimli Taş Duvar ustaları ile duvar yapma işleriniz yapılmaktadır. Taş duvar bahçesi, villa içlerine duvar uygulama, yol kenarlarına taş duvar işlerinizi yapmaktayız.

Taş Duvar Temeli Nasıl Yapılır?

Temel, yapının duvarlar, ayaklar ve sütunlar aracılığıyla kendisine iletilen yüklerini zemine aktaran bölümüdür. Söz konusu yüklerin en sağlam ve güvenli şekilde zemine aktarılması, Taş Duvar yapının inşa edileceği alanda sağlam zemine ulaşacak kadar derin bir kazı yapılması ile sağlanır. Temeller, “sürekli” duvarlar şeklinde olabileceği gibi; “tekil (münferit)” ayaklar şeklinde de inşa edilmiş olabilirler.

Taş Duvar Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Taşın, istenen kalitede (fiziksel ve mekanik özelliklere sahip) ve boyutlarda temin edilmesi sağlanmalıdır. Taşın kalitesini ve özelliklerini belirten bir Analiz Raporu talep edilmeli. Taşlar, duvar yapım tekniğinin gerektirdiği derecede, “geleneksel taşçı el aletleri ile” işlenmeli ve şekillendirilmelidir. Duvar yapım tekniğinde temel ilke; taş veya tuğlaların şaşırtmalı olarak birbiri üzerine bindirilerek örülmesidir. Taş Duvarı Yapanlar Köşeye yerleştirilen taş, bir sırada enine kullanılıyorsa üstündeki sırada boyuna kullanılmalıdır. Duvar yapımında önemli bir başka ilke ise, belirli aralıklarla bazı taşların duvar kalınlığı boyunca yüzeye dik olarak kullanılmasıdır, Böylece, duvarın iki yönde sağlamlığı artırılmış ve ön ile arka kısımlarının birbirinden ayrı hareket etmesi engellenmiş olur. İdeali, birkaç sırada bir duvar kalınlığı boyunca uzanan, tek parça bir elemanın yerleştirilmesidir.

taş duvar yapma, taş duvarı ören firmalar

Taş duvar harcının katı kısmını, taş tozu, tuğla tozu, kum, kırmataş, tuğla kırığı, çakıl gibi çeşitli boyutlardaki malzemeler oluşturur; bunların bütününe “agrega” adı verilir. (MEB)

Geleneksel Taş Duvar Yapım Teknikleri

1- Moloz Taş Duvar

Ocaktan çıktığı haliyle kullanılan, işlenmemiş taşa “moloz taş” adı verilir. Taş, yalnızca çıkıntılı ve sivri uçları kabaca düzeltilerek yerine yerleştirilir. Tanımlı bir geometrik şekli ve düzgün yüzeyleri olmadığından; bu taşlarla yapılan duvarların örgüleri de düzenli bir görünüme sahip değildir. Moloz taş duvar yapımında, çeşitli cins ve büyüklüklerde doğal taşlar bir arada kullanılabilmektedir.

2- Kaba Yonu Taş Duvar

Alın ve yan yüzeyleri çekiçle düzeltilerek kabaca işlenmiş olan taşa “kaba yonu taş” adı verilir. Moloz taş duvardan farklı olarak, yatay taş sıralarını gözle takip edebilmek mümkündür. Düzenli bir örgüye sahip olabileceği gibi, taşların büyüklükleri ve derz aralıkları değişken de olabilir. Taş duvar ustaları İstanbul

3- İnce Yonu Taş Duvar

Alın ve yan yüzleri düzeltilerek ince yonu şeklinde hazırlanan taşlarla yapılan duvar örgüsüdür. Kaba yonu taş duvar gibi, yatay taş sıraları açıkça görülür. Taşların büyüklükleri değişken olabilir. Yan yüzleri daha fazla düzeltilmiş olduğu için, taşlar daha köşeli ve derz aralıkları daha düzenli bir görünüme sahiptir.

4- Kesme Taş Duvar

Tüm yüzeyleri ince yonu tekniğiyle işlenmiş, düzgün prizmatik şekle sahip olan yapı taşına “kesme taş” denir. Düzgün bloklar halinde kesilerek hazırlanan taşların, derzli veya derzsiz olarak bir araya getirilmesiyle duvar örülür

5- Almaşık Duvar

Çeşitli kârgir yapı malzemelerinin (çeşitli cins ve renklerde taşlar, tuğlalar, vb.) birlikte kullanıldığı duvar yapım tekniğidir. En yaygın olarak görülenler, iki renkli taş ya da taş-tuğla almaşık duvar yapım tekniğidir.

Taş Duvarların Mimari Özellikleri

Yapılarda mekanların sınırlarını oluşturan düşey bölme öğelerine “duvar” denir. Tarihi kârgir yapılarda duvarlar, bölme işlevine ek olarak taşıyıcı işlevleri de olan yapı elemanlarıdır. Kârgir yapıların taşıyıcı beden duvarları, taş, tuğla veya bunların birlikte kullanılmasıyla oluşturulur. Çeşitli malzeme ve teknikler kullanılarak bir araya getirilen taş ve tuğlalarla örülen duvarların kalınlığı, yapının büyüklüğüne ve önemine göre bazen birkaç metreye kadar çıkabilir. Bazı kârgir yapı örneklerinde, daha hafif olması istenen üst katlar ile iç duvarlarda ahşap karkas sistemin de kullanıldığı görülebilir. Taş, tuğla gibi elemanların yan yana ve üst üste örülmesiyle duvarlar inşa edilir. Geleneksel taş duvar yapımında, çeşitli derecelerde ve tekniklerle işlenmiş taşlar kullanılabilir.

Taş Duvar Merdiven Yapımı

Merdiven yapımında taş, temel olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Basamaklar, tek parça halinde blok taştan kesilerek hazırlanabilir. Tarihi yapıların girişlerinde, eşiklerde, minarelerdeki ve iç mekanlardaki merdivenlerde taş basamaklara sıkça rastlanır. Taş, kaplama malzemesi olarak da merdivende kullanılabilir. Taş duvar ile merdiven yapma Özellikle 20.yy yapılarında, erken dönem betonarme ile oluşturulan merdivenler, daha sonra çeşitli kalınlıklarda taş levhalar ile kaplanarak tamamlanmışlardır. Merdivenin çıkış yönüne, mekanın büyüklüğüne, şekline ve sahanlığın yerine göre, merdivenler de çok çeşitli tiplerde inşa edilebilirler.

Taş duvar yapan usta

Taş duvar yapan bir usta, taşları kullanarak duvar yapımı veya onarımı konusunda uzmanlaşmış bir zanaatkar veya işçidir. Taş duvar yapımı genellikle çeşitli taşlar kullanılarak yapılan ve estetik bir görünüm sağlayan bir inşaat işlemidir. Taş duvar ustaları genellikle aşağıdaki becerilere sahiptir:

 1. Alanın Hazırlanması: Taş duvarın inşa edileceği alanın hazırlığını yaparlar. Var olan zemini düzleştirir, temizler ve gerekli alt yapı işlemlerini gerçekleştirirler.
 2. Taş Seçimi: İşin gerekliliklerine ve istenen görünüme uygun taşları seçerler. Bu, taşların uyumlu ve estetik bir şekilde bir araya getirilmesini sağlar.
 3. Taşların Düzenlenmesi: Taşları belirli bir desen veya düzen içinde yerleştirirler. Taşların uyumlu ve dengeli bir şekilde yerleştirilmesi için hassasiyet gösterirler.
 4. Bağlayıcı Malzeme Kullanımı: Taşları birleştirmek ve duvarın sağlamlığını sağlamak için uygun bağlayıcı malzemeler kullanırlar. Bu genellikle harç veya çimento gibi malzemelerdir.
 5. Duvar İnşası: Taşları düzenli bir şekilde yerleştirerek duvarı inşa ederler. Taşları yatay ve dikey olarak doğru bir şekilde yerleştirirler ve gerekli güçlendirme işlemlerini yaparlar.
 6. Kenarların Tamamlanması: Duvarın kenarlarını düzgün bir şekilde tamamlarlar. Kenar taşları veya bordürler kullanarak duvarın estetik bir görünüm kazanmasını sağlarlar.
 7. Onarım ve Restorasyon: Hasar görmüş taş duvarları onarmak veya restore etmek için gereken işlemleri gerçekleştirirler. Eksik veya hasarlı taşları değiştirir ve duvarın eski görünümünü yeniden kazandırırlar.

Taş duvar yapan bir usta bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Referanslar: Çevrenizde taş duvar yaptırmış kişilerden referans alabilirsiniz. Onların deneyimlerini ve tavsiyelerini dinleyerek güvenilir bir usta bulabilirsiniz.
 2. İnternet ve İlanlar: İnternet üzerinde taş duvar ustalarının işlerini sergileyen web sitelerini ve ilanları araştırabilirsiniz. Ustaların referansları, portfolyoları ve müşteri yorumlarına göz atabilirsiniz.
 3. Ustalarla İletişim: Potansiyel taş duvar ustalarıyla iletişime geçerek işlerini ve deneyimlerini sormak için bir görüşme ayarlayabilirsiniz. Bu görüşme sırasında, beklentilerinizi anlatın, projenizin detaylarını paylaşın ve fiyat teklifi talep edin.
 4. Referans Kontrolü: Taş duvar ustalarının daha önce yaptıkları işleri incelemek için referanslarıyla iletişime geçebilirsiniz. Referansların memnuniyetini ve ustaların iş kalitesini doğrulayabilirsiniz.
 5. Sözleşme: Seçtiğiniz taş duvar ustasıyla bir sözleşme yapın. Bu sözleşmede işin detayları, süresi, maliyeti ve diğer önemli hususlar belirtilmelidir.

Taş duvar yapan bir usta seçerken, deneyimli ve yetenekli birini tercih etmeniz önemlidir.

Recommended Posts

Türkiye’de Yetişen Gül Çeşitleri

Türkiye’de yetişen gül çeşitleri nelerdir? Türkiye’de yetişen güller çeşitli alanlarda kullanılır. Gül suyu, gül yağı ve çeşitli kimyasal ürünlerde yan madde olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de yetişen güller Peki Türkiye’de biline gül isimleri nelerdir size bu konuda kısa bir bilgi vermeye çalışacağız. Özellikle kırmızı, beyaz ve pembe çeşitleri ile çok güzel kokan gül […]

tunahun 

Ay takvimine göre ağaç budama

Ay takvimine göre ağaç budama, Ay takvimine göre ağaç budama ve ağaç kesme nasıl yapılmalıdır? ay takvimine göre kimler ağaç keser? ay takvimine göre ağaç kesme doğru mu? ay takviminde ağaç budama zamanları? ay takviminde bitki budama, ay takviminde ağaç kesme. Ay takvimine göre budama yapmak eski dönemlerde önemsenen iyi bir gelenek idi. Ay takvimine […]

tunahun 

Üsküdar peyzaj şirketleri

Üsküdar peyzaj, Üsküdar’da peyzaj ve bahçıvanlık ile ilgili sizlere çözüm ortaklığı sunmaktayız. Bahçe tasarımı ve bahçe düzenleme işleriniz için bizi arayabilirsiniz. Üsküdar peyzaj tasarımları deneyimli ekiplerle yapılmaktadır. Üsküdar peyzaj firması, Tunahun olarak sizlere çözüm ortaklığı sunmaktayız. Peyzaj düzenleme de ölçü nasıl olmalıdır; Ölçü algılaması mekanlar arası karşılaştırmaya ve değerlendirmeye bağlı olarak yapılır. İşlem yapılacak olan […]

tunahun 

10 thoughts on “Taş Duvar Yapımı

 1. Ali Temiz

  Şişli’de taş dudar ve yürüyüş yolu çalışması için teşekkürler

 2. Rasim Demiz

  Villa bahçemize taş duvar örme işleriniz yapan Tunahun Peyzaj’a teşekkür ederim. Elinize sağlık resimleri sitenize ekleyebilirsiniz.

 3. Mahmut

  Site çevresine taş duvar örme işlerini yaptınız. Tunahun Peyzaj firmasına başarılar

 4. Ayşenur

  1 Dönüm arazime taş duvar yaptırmak istiyorum. Fiyat alabilirmiyim.

 5. Sadi

  Bahçe için taş duvar yapmamız gerek, nasıl fiyat alabiliriz?

 6. Hayrünisa

  İç mekan için de yapılabilir mi?

 7. Alim

  Bahçeye taş duvar yapmak istiyoruz. Taş duvar yapma hakkında bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?

 8. Ömer

  300 metre uzunluk 2 metre yüksekliğinde bir taş duvar yapımı içimiz var. Nasıl fiyat alabiliriz?

 9. Mahmut

  İstanbul ‘da taş duvar, bahçe duvar yaptırmak istiyoruz. Fiyat nasıl alabiliriz.

 10. […] duvarın nasıl olduğunu dinleyerek size öneride bulunacak ve fiyatlandırma yapacaktır. Taş duvar yapma işinin erbabı olan yıllarını duvar yaparak deneyim kazanmış kalifiye ekiplerimiz size […]

Leave A Comment