Sarılıcı Güllerde Budama

Tırmanıcı Güllerde Budama Yapma

Büyük çiçekli tırmanıcı güller süreli çiçek açan gül türleridir. Fakat çoğunlukla ekildikleri andan itibaren iki yaşına gelene kadar çiçek açmazlar. Sarılıcı güllerin çiçekleri çit güllerinin çiçeklerine benzer. Dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bol çiçek açarlar ve oldukça büyük alanlara yayılabilirler. Küçük çiçekli tırmanıcı güller büyük çiçekli tırmanıcı güllere göre yüksek derecede dayanıklıdırlar ve geniş alanlara yayılabilirler.

Sarılıcı Güllerin Özellikleri, Çiçeklerinin salkım halinde olmasından ve bol çiçek açmasından dolayı oldukça güzel bir görünüme sahiptirler. Ayrıca sürekli çiçek açma özellikleri de vardır. Çoğunlukla tırmanıcı gül türleri dikimlerinden itibaren 2-3 yıl boyunca budanmazlar. Budama işlemi sadece cansız, hastalıklı ve kuru dallar üzerinde yapılır. Sürekli çiçeklenen güçlü melez tırmanıcı güller dinlenme döneminde budama işlemine tabi tutulurlar.

sarılıcı güllerde budama

Tırmanıcı Gülleri Budama, Yaşlı olan çiçeklenmiş dallar çıkarılır, 4-5 kuvvetli sürgün bırakılır ve bunlar bağlanır. Çok uzamış olan sürgünler çiçeklenmeyi arttırmak için kısaltma işlemine tabi tutulabilirler. Yılda bir kez yaz mevsiminde uzun olan sürgünleri laterallerinde çiçek açan güllerin budanma işlemi oldukça güçlü gelişen Sarılıcı güller yılda bir kez ve yaz mevsiminde uzun sürgünlerin laterallerinde çiçek açmaktadır. Bu özelliğe sahip gül türlerinde budama işleminin ana amacı eski sürgünler ile yeni sürgünle arasında dengeyi kurmaktır. Dikiminden sonraki ilk sene budama işlemi yapılması yeterlidir. Devam eden yıllardaki budama işlemleri çiçeklenmenin tamamlanmasından sonra yapılmalı ve bir sonraki yılda kuvvetli yeni sürgün oluşumları elde etmek amacı ile çiçek açmış sürgünler uzaklaştırılmalıdır.

Sarmaşık Güller Ne Zaman Budanır, Yeni gelişim gösteren sürgünlerin zayıf olanları uzaklaştırılıp güçlü olanları horizontal dalını gösterecek şekilde düzenlenmeli bitki üzerindeki eski sürgünler de budama işlemine tabi tutulmalıdır. Yatay bir şekilde büyümeye yönlendirilen sürgünler daha fazla çiçek meydana getirir. Tepe tomurcuğu olmadığı için bitki üzerinde hormonel bir baskı söz konusu değildir. Yan tomurcuklarda büyüme ve çiçeklenme eğilimi daha baskındır. Sarılıcı Gülleri Budama Sarılıcı hibrit çay yünleri ve floribunda güller aynı sene geliştirdikleri sürgün üzerinde çiçek açmaktadır. Bu grubu oluşturan gül türleri genellikle aynı büyüme dönemi içerisinde birçok kez çiçek oluşturmaktadır.

Gülleri Budama Teknikleri, Sarılıcı gül türlerinde dikim yılında kurumuş ve yaralanmış dallar haricinde herhangi bir budama işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Takip eden senelerde sonbahar mevsimi ortası ve erken ilkbahar mevsimi döneminde yapılacak uygulamalarla çiçeklenmiş yan sürgünler 3-4 tomurcuk taşıyacak şekilde budama işlemine tabi tutularak kısaltılmalıdır. Ayrıca zayıf olan dallar elimine edilmeli ve genel olarak büyüme gerilemelerine sebep olan kuvvetli budamalardan kaçınılmalıdır. Aynı senenin sürgünleri üzerinde çiçek oluşturan ve yaz mevsimi dönemi boyunca birçok kez çiçek açan sütun şelinde gelişen Sarılıcı güllerin budanma işlemi de aynı prensiplere dayanmaktadır. Zayıf gelişim göstren ve yaşlanmış dalların uzaklaştırılmasını esas alan ferahlandırılmalarla birlikte yan dallar üzerinde 2-3 göz bırakılacak şekilde kısaltılmalıdır.