Kestane ağacı nerede yetişir?

Anadolu Kestane Ağacı

Türklerin kestane ağacı olarak bildiği ağaç kestane yemişi verdiği için bu adı almıştır. Özellikle kış aylarında sıcakta ısıtılarak yenen kestane çok meşhurdur. Kestane ormanlarda herkes tarafından toplanabilir.

Kestane ağacı olan bölgeler

Ülkemizde doğu sınırından başlar, Kuzey Anadolu sahilleri boyunca Belgrad Ormanlarına kadar uzanır. Marmara çevresi ve Batı Anadolu’da bulunur. Güney de rastlanmaz ama Manavgat’ta ulu ağaçlardan oluşan küçük bir kestanelik vardır.

Meyve bakımından en meşhur kestanelikler Bursa çevresinde görülür. Orman ağacı olarak en güzel kestane meşcerelerine Kuzey doğu Anadolu’da Hopa dolaylarında Sultan Selim dağında Marmara çevresin de ise Kapı Dağı Yarımadasında rastlanır.

Kestane ağacı özellikleri

Boyu 20-25 m ye ula şan dolgun gövdeli, geniş tepeli, uzun ömürlü bir ağaçtır. Kabuk önceleri düzgün, üzerinde açık renkli mantar kabarcıkları vardır. Sonraları esmer gri renkli, parçalı, yukarıdan aşağıya yarılmış kabuğa dönüşür. Sürgünleri koyu esmer önceleri sık tüylü, sonra seyrek tüylü ve ya tamamen çıplaktır. Kestane ağacı Boy büyümesi önce yavaş olan bu türün 10. yaş tan itibaren hızlı büyür, yaşı 800-1000 seneye, çapı da bir kaç metre ye ulaşabilir. Kuvvetli kazık kök yapar.

Kestane ağaçları

Ülkemiz de doğal olarak yetişen Anadolu Kestanesi, büyük ölçüde
kurumalara neden olan mürekkep hastalığı tehdidi altın da dır. Tanence zengin olan koyu renkli odunu çok dayanıklıdır. Mobilya ve yapı endüstrisi, iskele, tekne, telefon direği, çit kazığı, fıçı ve tornacılıkta tercih edilir.