Kavak ağacı çeşitleri

Türkiye’de yetişen Kavak ağaçları en çok su ile bağlantılı olan yerlerde çok fazla ve hızlı büyüme gösterir. Ülkemizde kavak ağaçlarının dört tane farklı türü vardır.

Kavak ağacı türleri

Kavak ağaçlarının ülkemizde yetişen dört türü 1 varyetesi var dır.

  • Populus nigra L. (Karakavak)
  • Populu salba L. (Akkavak)
  • Populus tremula L. (Titrek kavak)
  • Populus euphratica Oliv. (Fırat Kavağı)
  • Populus tremulacv. pendula (Sarkık Dallı Titrek Kavak)

Kavak ağaçları nerede yetişir?

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yayılış gösterir. Kavakları tohumla büyütmek mümkünse de bunlarda ve jetatif olarak çelik yolu ile çoğaltılır. Kavakların hafif ve yumuşak odunu kolay işlenir. Kibrit yapımında çok kullanıldığı gibi selüloz ve kağıt endüstrisinin de kıymetli bir ham maddesidir. Titrek Kavak dışındaki Kavakların sürgün verme özellikleri fazladır. Özellikle ılıman ve serin yerlerde, bilhassa akarsu kenarları ve dolma arazide iyi yetişirler. Durgun sulu yerlerde ve ağır topraklar da iyi bir gelişme göstermezler. Kavak ağaçları genellikle sığ kök sistemi kurarlar.

Kavak ağacından neler yapılır?

Ambalaj, kaplama, kontrplak, resim tahtası, makara ve müzik aletleri yapımında kullanılır.