Kayısı Ağaçları Nasıl Budanır?

tunahun 

Kayısı Ağacı Budama

Kayısı ağaçları yapı olarak çoğunlukla yayılıcı bir taç oluştururlar. Bundan dolayı kayısı ağaçları için en uygun olan terbiye türü çanak ya da farklı doruk dallı şekillerdir. Bu terbiye şekillerinin meydana getirilmesi esas olarak diğer meyve çeşitlerine benzemektedir. Çanak şeklinde üç farklı doruk dallı şekilde beş ana dal ve bunlar üzerinde de yardımcı dallar meydana getirilir. Fazla yayılıcı bir durum oluşturan kayısı ağaçlarında tamamı ile yatay büyüme gerçekleştiren dallar çıkartılarak kayısı ağacının daha dik büyümesi ve gelişmesi yönünde şekil verilir.

Kayısı Ağacı Budama
Kayısı Ağacı Budama

Kayısı Dalları Budama Şekli

Kayısı ağacının boyunu belirli bir mesafede tutabilmek için ana dallarda tepe kesimleri gerçekleştirilmelidir. Yine şekil budaması işlemine devam ederken dal ayıklama işlemi de yapılır. Verim çağındaki kayısı ağaçlarının budanma işlemi çiçek tomurcukları senelik sürgünler üzerinde buket dallarda meydana gelir. Buket dalların ömrü çok kısadır ve üç sene kadardır. Bundan dolayı kayısı ağacı üzerindeki yan dallarda yeni bir buket dal oluşumunu ve gelişimini meydana getirmek amacı ile ayıklama işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Kayısı budama mevsimi

Kayısı ağacı üzerindeki bir kısım buket dalların ve sürgünlerin ayıklanması ağacın meyve tutmasını azaltmaktadır. Bu durum meyve seyreltme yerine geçer. Kayısı ağaçlarının kapanan bölümlerindeki dalların ayıklanma işlemi ışığın ağacın iç bölümlerine iyi bir biçimde girmesini sağlar. Böylelikle de alt bölümlerdeki dallarda çiçek tomurcuğu gelişimi uyartılmış olur. Olgun yaştaki kayısı ağaçlarının tepe kısımları çok büyümeyi engellemek ve ağaçlarda gerçekleştirilecek işlemleri kolaylaştırmak amacı ile vurulur.

Kayısı fidanları budama

Kayısı ağacı uygun bir boya ulaştığında yukarı doğru büyüme eğilimindeki tepe bölümünde bulunan tüm sürgünler her sene çıktıkları noktalarına en yakın kısımdan kısaltma işlemine tabi tutulur.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment