Erik Ağacı Budama Teknikleri

Erik Ağacı Nasıl Budanır?

Verim çağındaki erik ağaçlarında çiçek tomurcukları buket dal ve senelik sürgünler üzerinde meydana gelir. Erik ağacı üzerindeki dal oluşumları tür ve çeşitlere göre farklılaştığından verim çağındaki ağaçların budanma işlemleri de farklılıklar gösterir. Avrupa grubu eriklerin buket olan dalları oldukça uzun ömürlüdür.

Erik Budama

Erik Ağaçlarını Budama

Budama işlemi ağaç üzerindeki yan dalların ayıklanmasına dayanır. Kayısı ve Japon eriklerine göre daha fazla sürgün meydana getirir ve fırçamsı bir görünüm oluşturur. Avrupa grubu eriklerde uygulanacak budama işlemlerinde ağaç üzerindeki fazla sürgünler ayıklanır. Avrupa erikleri sene aşırı verim vermeye eğilimlidir. Erik Ağaçları Budama Bundan dolayı üretici olan kişiler fazla ürün senesinden sonra daha az, az ürün senesinden sonra ise daha fazla budama işlemi gerçekleştirerek ağacın ürününü dengelemeye çalışırlar. President gibi güçlü büyüme gerçekleştiren türlerde tepe vurma işlemi yapılarak erik ağacının daha fazla büyümesi engellenir. Standart gibi zayıf gelişim gösteren ve büyüyen türlerde ise bu işlem gerçekleştirilmez. French türü gibi kurutmalık eriklerde yaşlanmış meyve dallarını yenilemek yan ve yukarıya doğru büyümeyi uyarmak amacıyla kısmen büyük birkaç yan dal ayıklanır.

Erik Ağaçları Budama Takvimi

Ağaç üzerinde kırılan ya da birbirinin içine geçmiş olan dallar çıkartılır. Japon grubu erikler meyve tutma bakımından farklı özellikler gösterir. Bazı Japon grubu erik türleri yüksek verimli olup ürün yükünü azaltmak için her sene geniş çapta buket dalı budaması ister.

Erik Budama

Yatay bir şekilde büyüyen yan dallar çokça buket meydana getirdikten sonra çoğunlukla kısaltma işlemine tabi tutulur. Daha düşük verimli olan türlerde çok sayıda meyve dalı seyreltme işlemi gerçekleştirilmeyip erik ağacının genelinde bir budama işlemi uygulaması yapılır. 30-45 cm uzunluktaki sürgünler kısaltma işlemine tabi tutulmayıp ileriki senelerde bunların üzerinde buket oluşumu sağlanır. Daha sonraki senelerde bunlar kısaltma işlemine tabi tutulabilirler. Erik ağaçları belirli bir uzunluğa ulaşınca tepe vurma işlemi yapılır ve yukarıya doğru büyüyen sürgünler diplerinden kesilir. Fazla miktardaki senelik sürgünler çoğunlukla seyreltme işlemine tabi tutulur.