Isırgan otu nedir?

Isırgan Otu hakkında bilgiler

Isırgan otu nedir, Isırgan otu nerelerde kullanılır, Isırgan otu nerelerde yetişir, Isırgan otu, Isırgan oto faydaları, Isırgan otu resimler, Isırgan otu rengi bu ve benzer bilgiler internet ortamında oldukça fazla aranmaktadır. Isırgan otu hakkında size bilgiler sunacağız.

Isırgan otu nedir, Isırgan otu nerelerde kullanılır, Isırgan otu nerelerde yetişir, Isırgan otu, Isırgan oto faydaları, Isırgan otu resimler, Isırgan otu rengi

Isırgan otunun Tıbbi önemi, uzun, kaliteli ve ipeksi lifleri, çok yönlü kullanım alanları ve yetiştiriciliğinin kolaylığı göz önüne alındığında ısırgan otu alternatif bir ürün olarak, yeni sanayi ve istihdam alanlarının geliştirilmesi hususlarında üzerinde durulması ve değerlendirilmesi gereken doğal bir zenginliğimizdir. Ülkemizde uygun yetiştirme koşullarına sahip olmasına rağmen henüz ekonomik anlamda üretilen bir bitki statüsünde değildir. Gıda, tekstil, kozmetik sanayinde yaygın kullanılabilme imkanı vardır. Ancak, dünyada, ısırganın geniş bir tıbbi amaçlı kullanımı olmasına rağmen ülkemizde bu alanda yeterince gelişme sağlanamamıştır. Bütün bu kullanım alanları ve ihtiva ettiği zengin bileşiminden dolayı dünya çapında üzerinde en fazla araştırma yapılan bu bitkinin tıbbi amaçlı ürün gelişimi hızlandırılmalıdır.

Isırganın Çiçekli Bitki Kısımları Isırganın çiçekli bitki kısımlarının içermiş olduğu maddeler aşağıda sıralanmıştır. Isırgan otu kısımları şu şekildedir.

  • Histamin, serotonin, asetilkolin, formik asit, lökotrienler (LTB4, LTC4, LTD4): Taze bitkinin batıcı tüylerinde bulunur.
  • Flavanoidler: Rutin, izokuersitrin, astragalin, kamferol-3-O-rutinozit
  • Silisik asit: Kısmen suda çözünebilen
  • Uçucu yağlar: Esas bileşenleri arasında 2- metilhept-2-en-6-on’un da bulunduğu ketonlardır.
  • Potasyum iyonları (taze yapraklarda)
  • Nitratlar

Isırgan otu içeriği; Taze yapraklar asetilkolin, serotonin ve histamin içerir. Sıkılmış suyu (önemli aktif maddeler; skopoletin, beta-sitosterol ve kafeoil malik asit) yeterli sıvı alımı ile birlikte diüretik özellik gösterir. Taze yapraklarda batıcı tüyler bulunur, fakat bunlar anti-inflamatuvar ve analjezik etkilidir. Kafeoil asit, in vitro ortamda 5-lipoksigenaza bağımlı lökotrien sentezini inhibe eder. Hayvan deneylerinde yapılan çalışmalarda lokal anestezik ve analjezik etkisi olduğu belirlenmiştir. Taze ısırgan yapraklarının topikal kullanımı tahriş önleyici olarak bildirilmiştir. Yapılan çeşitli çalışmalarda, antiromatizmal ve antiartrit etkisi saptanmıştır.