Çim alanı tesisi

Çim alanı nasıl kurulur?

Çim alanlarının estetik özelliklerinin yanında kullanımı gerçekleştirilen yerlere göre işlevsel özellikleri de vardır. Bu işlevsel özellikleri maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Çim alanlar alerjik reaksiyonlara sebep olabilen havadaki toz ve polenleri kontrol altında tutarlar. Ayrıca gürültüyü emerek, yönünü değiştirerek, yansıtarak azaltırlar ve ses dalgalarını kırarlar.
  • Binalara yakın çevrelerdeki çimler terleme ve su kaybetmesi sonucu serinletici etkileri ile yaz mevsimlerinde hava sıcaklığını beş derece kadar düşmesine sebep olurlar.
  • Çimler uygulandıkları alanda toprağı yağmur suyu ile taşınmasına engel olur. Toprağın hareketini engellemede 25 mm derinliğe inen köke sahip çimler %40-60, 50 mm derinliğe inenler ise %60-80 miktarında etkilidirler.
  • Çim alanların meydana getirdiği örtü ağaç ve çalılara göre toprağın yağmur damlalarının çarpma etkilerine karşı daha elverişli bir şekilde korur.
  • Çim alanları dış çevreden gelen atmosferik olayların, elektromanyetik dalgaların ve radyasyonun sebep olduğu insanın vücudunda biriken elektriksel ortamın atılmasını sağlarlar.
  • Çim alanları yağmur ve kar sularının düzenli bir biçimde yer altı sularına dönüşmelerini sağlarlar.

Çim alanı hazırlama

Kaliteli bir çim alanı elde edebilmek için gerçekleştirilen çalışmalar, ekim işleminde önce ve ekim işleminden sonra yapılan çalışmalar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Çim ekim işleminden önce hazırlık aşamasında yapılması gerek çalışmalardır. Bunların en önemlileri bölgelere göre kullanılan çim tohumu karışımlarının uygun olması, taşıyıcı tabakanın içeriğinin uygun olması, ekimin gerçekleştirileceği toprağın homojen olması, çim ekimi için uygun mevsimin tercih edilmesi. Çim ekim işleminden sonra yapılan çalışmalar alandaki çim yüzeyini devamlılığının sağlanması için gerekli olan bakım koşullarıdır.

Çim alanı oluşturmada dikkat edilecek hususlar

Bunların en önemlileri ise sulamanın iyi yapılması, yabani otlarla mücadele, hastalıklarla mücadele, bozulan alanların yenilenmesi ve diğerleridir.