Beşiktaş’da yetişen ağaç türleri nelerdir?

Beşiktaş’da yetişen ağaç çeşitleri

İstanbul Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde ekosistemine uygun en iyi yetişen ve dikilmesi önerilen ağaç türleri aşağıdaki sıralanmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki ağaçların yetiştirilmesi (dikilmesi) daha sağlıklı ve verimli olacaktır.

 1. Acacia dealbata
 2. Albizia julibrissin
 3. Carpinus betulus
 4. Carpinus orientalis
 5. Castanea sativa
 6. Cedrus libani
 7. Celtis australis
 8. Cerasus mahaleb
 9. Cercis siliquastrum
 10. Cupressus sempervirens
 11. Cydonia oblonga
 12. Elaeagnus angustifolia
 13. Fraxinus angustifolia
 14. Fraxinus excelsior
 15. Gleditsia triacanthos
 16. Juglans regia
 17. Laurus nobilis
 18. Picea orientalis
 19. Pinus brutia
 20. Pinus pinea
 21. Pistacia atlantica
 22. Pistacia terebinthus
 23. Punica granatum
 24. Quercus coccifera
 25. Quercus ilex
 26. Quercus infectoria
 27. Quercus petrea
 28. Quercus pubescens
 29. Quercus robur
 30. Robinia pseudoacacia
 31. Taxus baccata
 32. Thuja orientalis
 33. Tilia argentea