Esenler Peyzaj Firması

Esenler Peyzaj

Bahçe düzenleme için size özel tasarımlar, Aklınızdaki uygulamaları tasarlıyoruz. Bahçe düzenleme, çim ekme, çim biçme, toprak doldurma, bitki ve çiçek dikimi, zararlılara mücadele. Peyzaj uygulama için bizi arayabilirsiniz.

Peyzaj uygulama firmaları Esenler

Genel olarak bitkilerin ne olduğunu biyoloji, bilim dalından bilmekteyiz. Biyolojini kısaca açıklaması şudur: bitkilerin hayvanlardan farkı sinir sistemleriyle hareket ederler bitkilerde ise sinir sistemi bulunmadığından dolayı hareketten yoksundurlar. Aralarındaki en büyük fark budur. Peyzaj düzenleme esenler

Bahçe tasarımı Esenler

Bitkiler ekvatordan kutuplara, deniz diplerinden yüksek dağların tepelerine kadar hem yatay hem düşey yönde yayılırlar. Normal topraklarda olduğu gibi mağara içlerinde kaya üzerlerinde ve diplerinde hatta çöllerde hemen, hemen her ortamda yaşarlar. Dünyada ilk bitkiler primitif bitkilerdir. Peyzaj Esenler Günümüz tarihinden yaklaşık olarak iki milyar yıl önce dünyada görülmeye başlamışlardır.

Esenler bahçe düzenleme

Bitkilerin yaşamsal döngülerini sağlayabilmeleri için üç ana öğeye ihtiyaçları vardır. Bunlar hava, su ve ışıktır ancak mantarlar ve küflerin karanlıkta yaşayabildiklerini unutmayalım. Öte yandan mağaralarda nemli yerlerde yaşayabilen mantarlar ve küflere karşılık tetanoz bakterisi gibi anaerop bitkiler de vardır. Aerop bitkiler aydınlıkta anaeroplar ise karanlık yerlerde yaşarlar.