Esenler Peyzaj Firması

tunahun 

Esenler Peyzaj

Bahçe düzenleme için size özel tasarımlar, Aklınızdaki uygulamaları tasarlıyoruz. Bahçe düzenleme, çim ekme, çim biçme, toprak doldurma, bitki ve çiçek dikimi, zararlılara mücadele. Peyzaj uygulama için bizi arayabilirsiniz.

Peyzaj uygulama firmaları Esenler

Genel olarak bitkilerin ne olduğunu biyoloji, bilim dalından bilmekteyiz. Biyolojini kısaca açıklaması şudur: bitkilerin hayvanlardan farkı sinir sistemleriyle hareket ederler bitkilerde ise sinir sistemi bulunmadığından dolayı hareketten yoksundurlar. Aralarındaki en büyük fark budur. Peyzaj düzenleme esenler

Bahçe tasarımı Esenler

Bitkiler ekvatordan kutuplara, deniz diplerinden yüksek dağların tepelerine kadar hem yatay hem düşey yönde yayılırlar. Normal topraklarda olduğu gibi mağara içlerinde kaya üzerlerinde ve diplerinde hatta çöllerde hemen, hemen her ortamda yaşarlar. Dünyada ilk bitkiler primitif bitkilerdir. Peyzaj Esenler Günümüz tarihinden yaklaşık olarak iki milyar yıl önce dünyada görülmeye başlamışlardır.

Esenler bahçe düzenleme

Bitkilerin yaşamsal döngülerini sağlayabilmeleri için üç ana öğeye ihtiyaçları vardır. Bunlar hava, su ve ışıktır ancak mantarlar ve küflerin karanlıkta yaşayabildiklerini unutmayalım. Öte yandan mağaralarda nemli yerlerde yaşayabilen mantarlar ve küflere karşılık tetanoz bakterisi gibi anaerop bitkiler de vardır. Aerop bitkiler aydınlıkta anaeroplar ise karanlık yerlerde yaşarlar.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment