Ağaçlarda verim çağı budaması

Ağaçlarda verim çağı budaması

Meyve ağaçlarındaki verim çağı budaması meyve ağacının sürgün verme kuvveti ile meyve verme kuvveti arasında bir denge oluşturmak ihtiyarlayan bölümlerini keserek yenilemek. Böylelikle verim çağını uzatmak meyve ağacının güneşlendirilme ve havalandırmayı en iyi şekilde meydana getirecek bir açıklık oluşturmak meyve ağacının terbiye şeklini devam ettirmek ve sene aşırı verim veren ağaçları her sene verime yatmaya teşvik etmek amacıyla uygulamasını gerçekleştirmektir. Verim çağındaki meyve ağaçlarında gerçekleştirilen bakım budaması işleminde ağaçta bulunan dal ve sürgünlerde seyreltme ve kısaltma kesimleri gerçekleştirilir.

Ağaçlarda verim çağı budaması

Meyve ağacında gerçekleştirilen seyreltme kesimlerinde ağaçtaki bir yerde çok fazla birikmiş olan birbirlerinin içine girmiş dal ve sürgünlerde uygun durumda ve gelişmesi iyi olanlar ağaç üzerinde bırakılıp geriye kalanları dip kısımlarında kesilir. Böylelikle dal ve sürgünlerin birbirlerini engellemesinin önüne geçilmiş olunur. Özellikle meyve ağacının tepe bölümlerinde çok fazla miktarda meydana gelen dik durumlu sürgünlerde büyük kısmı dip kısımlarından kesilir. Bu işlem yapılarak meyve ağacının çok fazla uzamasının önüne geçilmiş olunur ve bu seyreltme işlemleri neticesinde güneş ışığının meyve ağacının iç ve alt bölümlerine kadar ulaşması meydana getirilir. Meyve ağacının tepe kısmının alt bölümleri zayıflatmasına müsaade edilmez. Bu işlem yapılmadığı takdirde meyve ağacının iç ve alt bölümlerinde yeni sürgün gelişimi zayıflaşır ve bu bölümler verimsiz hale gelir.

Verimli dallar ağacın üst kısımlarına doğru kayar. Meyve ağacının iç bölümlerinde dikine bir şekilde ve güçlü büyüyen ileride bu bölümleri kapatacak olan sürgünlerden uygunsuz şekilde olanlar dip kısımlarında kesilerek ayıklanır. Verim çağındaki meyve ağaçlarında ayrıca verimden dolayı ihtiyarlaşmış olan dallarda ayıklama işlemleri gerçekleştirilmelidir. Yeni sürgün verme kuvvetini kaybetmiş ve aşağıya doğru sarkmış olan dallar da dip kısımlarından kesilerek yanlarından çıkan yeni sürgünler bunların yerine geçirilir. Verim çağındaki ağaçlarda sadece seyreltme budama işlemi gerçekleştirilir ise dal ve sürgünlerin yeni sürgün verme kuvveti zayıflar.

Dallar seyrekleşir ve yeni olan sürgünler cılız oluşur, ana dallar zayıflar. Bundan dolayı seyreltmeler yanında kısaltma kesimlerine de yer vermek gerekmektedir. Ayıklanmadan sonra meyve ağacı üzerinde kalan uzun sürgünlerde çoğunlukla hafif bir uç alma işlemi uygulanır. Bu işlemin ölçüsünü çoğunlukla sürgünün 1/3 lük kısmının kesilmesidir. Sadece çiçek tomurcuğu meydana getirmesi istenilen sürgünlerde uç alam işlemi gerçekleştirilmeyebilir. Sürgünler arasında denkleşme meydana getirmek üzere de uç alma işlemi gerçekleştirilmeyebilir. Güçlü bir gelişim gösteren sürgünde güçlü, zayıf gelişim gösteren sürgünde ise az bir kesim işlemi yapılarak büyümelerinde denkleşme işlemi sağlanabilir. Meyve ağaçlarındaki seyreltme ve kısaltma kesimlerinin derecesi meyve türünün sürgün verme kuvvetine göre değişiklik gösterir.