Ağaç Budama Neden Yapılmalıdır?

tunahun 

Sağlıklı Ağaç Budama Yöntemleri

Ağaç budama tanımı; Ağaç, ağaççık, çalılar dahil odunsu bitkilerde gelişmeyi çabuklaştırmak, ağacın ve bitkinin sağlıklı bir hale gelmesi, istenilen performansı göstermesi, çiçeklenmenin,  meyvelerin miktarını artırmak, kalitesini arttırmak maksadıyla bitki üzerindeki gereksiz, kuru dalların ortadan kaldırılması, uygun zaman ve vakitlerde yapılan hizmete bakım budaması diyoruz.

Güvenlik amacıyla ağaç budama

Budama yapılırken nelere dikkat edilir?  

Budama yapılacak ağaç ve bitkinin çiçeklenme vakitleri, ağacın yaşı ve sürgünleri kontrol edilir. Budama yapılırken sürgün gözünün üzerinden ağacın cinsine göre uygun olarak budama yapılmalı. Ağaç ve bitkilerin ne için budanacağı önceden belirlenmeli ve ona göre budama uygulanmalıdır.   Çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş, kırık, birbirin gelişmesini engelleyen dallar ile hastalıklı dallar mevsime uygun kalmadan da budanabilmektedir.

DAL BUDANIRKEN DALDA 3 CM DEN FAZLA YARA VARSA MACUN KULLANILARAK KAPATILMASI ÖNERİLMEKTEDİR.

Ağaçları amaçlarına göre budama nasıl yapılır?

Şekillendirme Budaması: Ağaç ve bitkilerin şeklen farklı ve güzel bir görünüm kazanması için kriterlere uygun olarak yapılan budamaya şekil budaması denir.

Bakım Budaması: Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişim göstermesi maksadıyla yapılan budama hizmetine bakım budaması denir. Bakım budamasının bir diğer adına da  sağlıklı büyüme budaması diyebiliriz.

Güvenlik amacıyla ağaç budama: Ağaçların insanlara, canlılara ve araç gereçlere zarar verecek duruma gelmesi, ağacın tamamen kurumaya yüz tutacak hale gelmesi, devrilme riski taşıma gibi sebeplerle yapılacak budamaya güvenlik amacıyla budama nedir. Güvenlik amacıyla ağaç budama için bizi arayabilirsiniz.

Recommended Posts

Karaçam Ağacı

Karaçam Ağacı özellikleri; Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. Coğrafi olarak geniş ya yılışa sahip çam türü olan karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltiler de yer alır. Yaşlı gövdesi derin çatlaklı, kalın ve boz renkli kabuk ları var dır. 40 m ka dar boy, 1 m den çok çap yapabilen silindir biçiminde düzgün gövdeye sahiptir. Tepe […]

tunahun 

Ardıç Ağacı Nerelerde Yetişir?

Türkiye’de ardıç ağacı (Juniperus spp.), çeşitli türleriyle yaygın olarak bulunan bir ağaç türüdür. Ardıçlar, kozalaklı bitkiler grubuna aittir ve çoğu türü iğne benzeri yapraklara sahiptir. Genellikle dağlık bölgelerde, kıyı bölgelerde ve step alanlarında yetişirler. Ardıçlar, doğal olarak bulunan ekosistemlerin yanı sıra peyzajda ve rekreasyon alanlarında da kullanılır. Ardıç Ağacı Ülkemizde bulunan Ardıçlar botanik özelliklerine göre […]

tunahun 

Doğu Ladini

Ladin ağacı özellikleri, Doğu ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemiz deki yayılışının batı sınırı Ordu’da Melet ırmağının doğu sun dan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da bir kaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş […]

tunahun 

Leave A Comment