Türkiye’nin süs bitkileri sektöründe gelecek vizyonu

0 Comments

Süs bitkilerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir. Süs bitkileri kongresinde yapılan değerlendirmede yapılacaklar sıralanmıştır.

 • Üretim materyalinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak,
 • Yerli çeşitler ıslah ederek sektöre kazandırmak,
 • Birim alandan maksimum verim ve kalitede ürün almak,
 • Tarıma dayalı ihtisas organize bölgelerini kurmak,
 • Ürün bazında uzmanlaşmak,
 • Uzun vadeli üretim planlaması yapmak,
 • Modern seralar ve ileri teknoloji kullanımını sağlamak,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
 • Üretim-Pazarlama-Dağıtım ağı sisteminin birlikte işlemesini sağlamak,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ilkesine bağlı kalınarak, floramızda süs bitkisi olarak kullanılma potansiyeli yüksek olan türleri sektöre kazandırmak ve bunların ekonomik açıdan sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
 • Dış ticaret dengesi ihracat lehine gelişen ve uluslararası alanda yüksek rekabet gücü olan bir ülke haline gelmek, olmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir